Bursa ovası aluviyal,koluviyal ve vertisol grubu tarım topraklarının ağır metal kirliliği yönünden incelenmesi


T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BURSA OVASI ALUVİYAL, KOLUVİYAL VE VERTİSOL GRUBU TARIM TOPRAKLARININ AĞIR METAL KİRLİLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
SÜMEYYE ÜNAL METİN
YÜKSEK LİSANS TEZİ TOPRAK ANABİLİM DALI
BURSA 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bursa ili toprak numunelerinde radyonüklid dağılımının incelenmesi - Sayfa 13
Şekil 5.11. Bursa ili toprak örneklerindeki 40K aktivite değişimi………………….. 93 Şekil 5.12. Bursa ili toprak örneklerindeki 137Cs aktivite değişimi………………… 93 Şekil 5.13. Bursa ili topraklarının Bq/kg biriminde 226Ra aktivitelerinin dağılımı… 99 Şekil 5.14. Bursa ili topraklarının Bq/kg biriminde 232Th aktivitelerinin dağılımı… 99 Şekil 5.15. Bursa ili topraklarının Bq/kg biriminde 40K aktivitelerini...
Güney Doğu Marmara bölgesinde yetiştirilen bodur ve yarı bodur anaçlı granny smith elma çeşidinin beslenme durumunun belirlenmesi - Sayfa 22
16 Çizelge 3.1.1. Araştırmanın Yürütüldüğü Bahçeler Hakkında Bilgiler ve Büyük Toprak Grupları Bahçe No* İli İlçesi Köyü Yaşı Anaç Bahçedeki Diğer Çeşitler Büyük Toprak Grubu 1 Bursa İnegöl Çeltikçi 6 M9 Pink Lady, Fuji Alüvyal 5 Bursa Yenişehir Yolören 4 M9 Braeburn Alüvyal 6 Bursa Gürsu Samanlı 4 M9 - Alüvyal 7 Bursa Gürsu Vakıfköy 4 M9 Je...
Mermer atıklarının yol inşaatında değerlendirilmesi - Sayfa 11
Şekil 4.28. Traverten içeren 2 no’lu toprak numunesi kalsiyum liç grafiği............... 80  Şekil 4.29. Traverten içeren 3 no’lu toprak numunesi kalsiyum liç grafiği............... 80  Şekil 4.30. Burdur Beji içeren 1 no’lu toprak numunesi kalsiyum liç grafiği ........... 81  Şekil 4.31. Burdur Beji içeren 2 no’lu toprak numunesi kalsiyum liç grafiği ........... 81  Şekil 4.32. Burdur Beji içeren...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

toprak
bursa
yüksek
topraklarının
tarım
uludağ


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BURSA OVASI ALUVİYAL, KOLUVİYAL VE VERTİSOL GRUBU TARIM TOPRAKLARININ AĞIR METAL KİRLİLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
SÜMEYYE ÜNAL METİN
YÜKSEK LİSANS TEZİ TOPRAK ANABİLİM DALI
BURSA 2010

İlgili Kaynaklar
single.php