Aerobik kapasitesi iyi olan sporcular hızlı ve daha iyi dinlenebilirler. Genel dayamklılığı az veya sınırlı olan sporcular, sportif aktiviteler anında yeterince hızlı toparlanamayıp, giderek oyun temposundan düşecek ve müsabaka süresince beklenen tempoda oyun çıkaramayacaklardır. Bu tümüyle genel ve özel dayamklılığm birlikte olmaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır ( 13).

Masa tenisi, yüksek tempoda hareketli olmayı gerektiren bir spor dalıdır. Bu hareketliliğe uyumsa yeterli dayanıklılıkla mümkün olmaktadır.

Sportif performansı etkileyen bir özellikte çabukluktur . Çabukluk, bir kas veya kas grubunun bir dirence karşı en kısa zamanda ve en büyük kuvvetle karşı koyma yeteneğidir. Masa tenisi çalışmaları ve müsabakalarında sporcular devamlı olarak süratli ve çabuk hareketler yaparlar. Bugüne kadar değişik spor branşlarındaki sporcular üzerinde somatotip ve somatotip ile performans ilişkisi çalışmaları yapılmıştır (6, 7, 9, 11, 18, 19).

Gürses ve arkadaşları (20) Türk sporcularının ortalama somatotip

değerlerini;

eskrimcilerde, dengeli mezomoIT, basketbolcularda; ektomorfik mezomorfbulmuşlardır. Özer

ve arkadaşları (21) Balkan Gençler Şampiyonasındaki sporcular üzerindeki somatotip

çalışmalarında somatotip ortalamalarını, 16 yaş grubunda, mezomorfik ektomoIT, 17 yaş

grubunda; dengeli mezomoIT, 18 yaş grubunda; mezomorfik ektomorf bulmuşlardır. Kalyon

(11), ideal tiple~ maratoncularda ve yüzücülerde; mezomorfik ektomorf olarak açıklar. Ergen

ve arkadaşları (22) yağlı güreşçilerin somatotip özelliklerini; mezomorfik endomorf olarak

bulmuşlardır.

810. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sporcular
spor
ektomorf
somatotip
tenisi
masa


10. SAYFA ICERIGI

Aerobik kapasitesi iyi olan sporcular hızlı ve daha iyi dinlenebilirler. Genel dayamklılığı az veya sınırlı olan sporcular, sportif aktiviteler anında yeterince hızlı toparlanamayıp, giderek oyun temposundan düşecek ve müsabaka süresince beklenen tempoda oyun çıkaramayacaklardır. Bu tümüyle genel ve özel dayamklılığm birlikte olmaması nedeniyle ortaya çıkmaktadır ( 13).

Masa tenisi, yüksek tempoda hareketli olmayı gerektiren bir spor dalıdır. Bu hareketliliğe uyumsa yeterli dayanıklılıkla mümkün olmaktadır.

Sportif performansı etkileyen bir özellikte çabukluktur . Çabukluk, bir kas veya kas grubunun bir dirence karşı en kısa zamanda ve en büyük kuvvetle karşı koyma yeteneğidir. Masa tenisi çalışmaları ve müsabakalarında sporcular devamlı olarak süratli ve çabuk hareketler yaparlar. Bugüne kadar değişik spor branşlarındaki sporcular üzerinde somatotip ve somatotip ile performans ilişkisi çalışmaları yapılmıştır (6, 7, 9, 11, 18, 19).

Gürses ve arkadaşları (20) Türk sporcularının ortalama somatotip

değerlerini;

eskrimcilerde, dengeli mezomoIT, basketbolcularda; ektomorfik mezomorfbulmuşlardır. Özer

ve arkadaşları (21) Balkan Gençler Şampiyonasındaki sporcular üzerindeki somatotip

çalışmalarında somatotip ortalamalarını, 16 yaş grubunda, mezomorfik ektomoIT, 17 yaş

grubunda; dengeli mezomoIT, 18 yaş grubunda; mezomorfik ektomorf bulmuşlardır. Kalyon

(11), ideal tiple~ maratoncularda ve yüzücülerde; mezomorfik ektomorf olarak açıklar. Ergen

ve arkadaşları (22) yağlı güreşçilerin somatotip özelliklerini; mezomorfik endomorf olarak

bulmuşlardır.

8single.php