2- Calf Çevre Ölçümü : Denek bir sandalyenin üzerine ayaklannı yaklaşık 15 cm açarak ve ağırlığını eşit miktarda iki ayağına dağıtarak oturdu. Çevre ölçümü baldırda en geniş yerden, esnek olmayan mesura ile (Gottlieb-Druck, F. Almanya) alındı. Mesura bütün kas çevresine hafifçe dokundu. İki ölçüm yapıldı. En büyük değer kaydedildi (4, 18).
Şekil- 4 : Calf Çevre Ölçümü
1214. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

2006-2007 eğitim-öğretim yılı İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü birinci sınıf erkek öğrencilerin motor performans ve morfolojik özelliklerinin incelenmesi. 2006-2007 - Sayfa 45
3.1.3.5. Baldır ( Calf ) Yağ Kalınlığı Ölçümü Denek bacakları 90 0 bükük , tabanları yere basar durumda iken, baldırın en geniş bölgesinde, medialden dikey olarak yapılır (Özer,K,1993,s,64). Baldır yağ kalınlığı ölçümü somatotipin belirlenmesi için ölçüldü. Ölçüm mm cinsinden okundu ve kayıt edildi. ŞEKİL 12: Baldır ( Calf ) yağ kalınlığı ölçümü 3.1.4. Çevre Ölçümleri (Circumferences ) Çevre ö...
18-25 yaşları arası basketbol oynayan, basketbolu bırakan ve düzenli spor yapmayan öğrencilerin antropometrik ve solunum parametrelerinin incelenmesi - Sayfa 31
2.2.3.2.4. Çevre Ölçüm Metodu Ölçüm aleti olarak gullick şerit, bükülebilir elastik olmayan 7 mm genişliğinde mesura kullanılır. Çevre ölçümü çok büyük dikkat ister. En önemli zorluklardan biri, ölçüm yapılacak yerin belirlenmesidir. Çevre ölçümleri, vücudun ya da parçalarının uzun eksenine dik açılarla alınmalıdır. Ölçümdeki diğer bir hata kaynağı da, ölçüm şeridinin deri üzerine yaptığı farklı ...

14. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çevre
ölçüm
mesura
geniş
ölçümü
calf


14. SAYFA ICERIGI

2- Calf Çevre Ölçümü : Denek bir sandalyenin üzerine ayaklannı yaklaşık 15 cm açarak ve ağırlığını eşit miktarda iki ayağına dağıtarak oturdu. Çevre ölçümü baldırda en geniş yerden, esnek olmayan mesura ile (Gottlieb-Druck, F. Almanya) alındı. Mesura bütün kas çevresine hafifçe dokundu. İki ölçüm yapıldı. En büyük değer kaydedildi (4, 18).
Şekil- 4 : Calf Çevre Ölçümü
12single.php