2- Femur Epikondil Çapı Ölçümü: Denek bir sandalyeye bacaklan yere djk ve ayaklan yere değecek şekilde oturtuldu . Ölçüm, deneğin dizi önünde durularak, kaliperi uyluk ve baldır planında tutup, kaliperin kollannı epikondiller üzerine uygulayarak alındı.
Femur epikondil çapı ölçümü, kayan kaliper ile (Holtain, İngiltere) yapıldı. Kaliperin kollan , epikondillerin en dış noktalanna uygulandığında dokuların hafifçe bastınlmasından sonra ölçü O, 05 cm ‘ ye kadar alındı. İki ölçüm yapıldı. En yüksek değer kaydedildi (4, 18).
Şekil- 6: Femur Epikondil Çapı Ölçümü
14



16. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Askeri lise öğrencilerinin somatotiplerinin aerobik ve anaerobik kapasitelerine etkisi - Sayfa 43
34 II) Triseps: Denek ayakta ve kollar iki yana sarkıtılmış pozisyonda iken kolun arka kısmından akromion ile olekranon arasındaki orta noktadan ölçüm yapılmıştır. III) Subskapula: Denek ayakta ve kollar serbestçe yanlara sarkıtılmış durumda iken skapulanın inferior açısının altından 45 derecelik açıyla ölçüm yapılmıştır. IV) Suprailiak: Denek ayakta dik durur pozisyonda iken ön koltuk altı hat...
Elit düzey güreşçilerde vücut kompozisyonunun incelenmesi - Sayfa 73
56 uçların maksimum geniş bölgelerine sıkıca yerleştirildi. Ölçüm ön taraftan alındı (Şekil 3.17). Şekil 3.17. Bi-iliak Çap Ölçümü 3.5.4.4. Bitrokanterik Çap: Denek ayakta, bacakları bitişik ve kolları göğse kavuşturulmuş pozisyonda iken antropometrik kaliperin ağzı ile yatay bir şekilde oldukça yüksek bir basınçla yumuşak dokuya bastırıldı. Ön taraftan trokanterler arasındaki mesafe ölçüldü ve ...
15-17 yaş antrenmanlı erkek ergenlerde vücut kompozisyonunun belirlenmesi - Sayfa 59
43 Çap Ölçümleri Kayan kaliper ile aynı kişi tarafından deneklerin sağ tarafından iki kez alınacak ve verilerin ortalamaları alınmıştır. Çap ve Uzunluk Ölçümleri: Toplam 7 çap ve uzunluk ölçümü alınan bölgeler: biakromial, bi-deltoid, bi-iliak, bi-trokanter, humerus bi-epikondil ve femur biepikondil, ayak uzunluğudur. Tablo 3.6'da bu bölgelerin açıklamaları yer almaktadır. (105, 220). Bölgele...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

epikondil
ölçü
kaliper
ölçüm
femur
ölçümü


16. SAYFA ICERIGI

2- Femur Epikondil Çapı Ölçümü: Denek bir sandalyeye bacaklan yere djk ve ayaklan yere değecek şekilde oturtuldu . Ölçüm, deneğin dizi önünde durularak, kaliperi uyluk ve baldır planında tutup, kaliperin kollannı epikondiller üzerine uygulayarak alındı.
Femur epikondil çapı ölçümü, kayan kaliper ile (Holtain, İngiltere) yapıldı. Kaliperin kollan , epikondillerin en dış noktalanna uygulandığında dokuların hafifçe bastınlmasından sonra ölçü O, 05 cm ‘ ye kadar alındı. İki ölçüm yapıldı. En yüksek değer kaydedildi (4, 18).
Şekil- 6: Femur Epikondil Çapı Ölçümü
14







single.php