Şekil – 7: Subscapula Derialtı Yağ Kal ınlığı Ölçümü 2.Suprailiac Derialtı Yağ Kalınlığı Ölçümü: Deneğin ayaklan bitişik dik duruşta, kollar yanlarda serbest salınmış durumda tutuldu.Ölçüm , deneğin sağ anterior-superior iliac dikeninin 2 – 5 cm üzerinden 45 derece diagonal olarak katlanarak alındı (4, 18 ). Suprailiac dcrialtı yağ kalınlıi:,’1 ölçümü, skınfold kaliper (Lange, İngiltere) ile yapıldı. İki kez ölçüm alındı. Ölçüm sonucu, ikinci ölçümün, birinci ölçümden% 5 lik fark gösterdiğinde üçüncü ölçüm yapı !arak birbirine en yakın iki değerin ortalaması alındı (4, 18 ).
Şekil – 8: Suprailiac Derialtı Yağ Kalınlığı ölçümü
1618. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Aerobik-step ve pilates egzersizlerinin kuvvet, esneklik, anaerobik güç, denge ve vücut kompozisyonuna - Sayfa 32
3.4.1. Boy ve Vücut Ağırlığı Ölçümü Ağırlık 0.1kg hassaslıkta bir kantar ve bu kantardaki metal bir çubuk vasıtasıyla ölçülürken, boy 0.01cm hassaslıkta dijital boy ölçer aletiyle ölçüldü. Ölçümlerde kadın denekler t-shirt ve şort giydiler. Denekler ölçümlere yalın ayak ya da yalnız çorap giyerek alındı. Ölçümlerde baş dik, ayak tabanları terazinin üzerine düz olarak basmış, dizler gergin, topu...
Yüksek irtifanın Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bayan öğrencilerin fiziksel ve fizyolojik parametleri üzerine etkileri - Sayfa 72
67 4.7. Deneklerin Vücut Derialtı Yağ Kalınlığı Ölçüm Değerleri 4.7.J. Deneklerin Vücut Derialtı Yağ Kalınlığı Dcğcrlcri(mm): Parametreler Biceps Triceps P.Major Subscapula Suprailiac R.Abdominus Q.Femoris A4 9,253 ± 2,885 13,853 ± 4,738 12,266 ± 4,586 11 ,626 ± 4,837 19,413 ± 7,126 17,50±6,119 25, 120 ± 6,270 C3 8,333 ± 2,648 14,333 ± 4,445 10,893 ± 3,899 11 ,293 ± 4,48 1 17,573±6,1...
Yüksek irtifanın Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bayan öğrencilerin fiziksel ve fizyolojik parametleri üzerine etkileri - Sayfa 58
53 3.2.5. Hematolojik Ölçümler: Kandaki eritrosit, lökosit, hemoglobin ve hematokrit seviyelerini tespit etmek amacı ile deneklerden istirahat şartlarında ve oturur pozisyonda 40 mikronluk kan örnekleri alındı. Hematolojik ölçümler için kan örnekleri, araştırma laboratuarında uzman kişilerce sol kol venlerinden, kola turnike uygulanması sonucu steril plastik enjektörlerle alındı....

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

derialtı
ınlığı
kalınlığı
ölçüm
ölçümü
fark


18. SAYFA ICERIGI

Şekil – 7: Subscapula Derialtı Yağ Kal ınlığı Ölçümü 2.Suprailiac Derialtı Yağ Kalınlığı Ölçümü: Deneğin ayaklan bitişik dik duruşta, kollar yanlarda serbest salınmış durumda tutuldu.Ölçüm , deneğin sağ anterior-superior iliac dikeninin 2 – 5 cm üzerinden 45 derece diagonal olarak katlanarak alındı (4, 18 ). Suprailiac dcrialtı yağ kalınlıi:,’1 ölçümü, skınfold kaliper (Lange, İngiltere) ile yapıldı. İki kez ölçüm alındı. Ölçüm sonucu, ikinci ölçümün, birinci ölçümden% 5 lik fark gösterdiğinde üçüncü ölçüm yapı !arak birbirine en yakın iki değerin ortalaması alındı (4, 18 ).
Şekil – 8: Suprailiac Derialtı Yağ Kalınlığı ölçümü
16single.php