4- CalfDerialtı Yağ Kalınlığı Ölçümü : Denek, bir sandalyeye bacakları yere dik ve ayakları yere değecek şekilde oturtuldu. Deneğin sol baldırının en geniş bölgesinin medialindeki deri ve yağ dokusu tutularak katlandı , kıvrım dikey doğrultuda olacak şekilde ölçüm alındı (4 ).
Calf derialtı yağ kalınlığı ölçümü, skinfold kaliper (Lange, İngiltere) ile yapıldı. İki kez ölçüm alındı. Ölçüm sonucu, ikinci ölçümün, birinci ölçümden % 5 lik fark gösterdiğinde üçüncü ölçüm yapılarak, birbirine en yakın iki değerin ortalaması alındı (4, 18).
Şeki l – 1O: Calf Derialtı Yağ Kalınlığı Ölçümü
1820. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

18-25 yaşları arası basketbol oynayan, basketbolu bırakan ve düzenli spor yapmayan öğrencilerin antropometrik ve solunum parametrelerinin incelenmesi - Sayfa 55
— Fleksiyonda Pazu Çevresi: Denek ayakta ve ön kolu 90o bükülü olarak duruyorken, omzundaki acromionun üst noktası ile dirsek arasındaki uzaklığın orta noktası şerit ile ölçülerek işaretlendikten sonra şişkinliğin orta noktasından şerit ile pazu çevresi ölçülmüştür. — Baldır Çevresi (Calf): Baldırın görülebilen maksimum kalınlığı, şerit bacağın uzun eksenine dik olarak sarılıp ölçüm alınmıştır. ...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kalınlığı
ölçümü
ölçüm
derialtı
deri
denek


20. SAYFA ICERIGI

4- CalfDerialtı Yağ Kalınlığı Ölçümü : Denek, bir sandalyeye bacakları yere dik ve ayakları yere değecek şekilde oturtuldu. Deneğin sol baldırının en geniş bölgesinin medialindeki deri ve yağ dokusu tutularak katlandı , kıvrım dikey doğrultuda olacak şekilde ölçüm alındı (4 ).
Calf derialtı yağ kalınlığı ölçümü, skinfold kaliper (Lange, İngiltere) ile yapıldı. İki kez ölçüm alındı. Ölçüm sonucu, ikinci ölçümün, birinci ölçümden % 5 lik fark gösterdiğinde üçüncü ölçüm yapılarak, birbirine en yakın iki değerin ortalaması alındı (4, 18).
Şeki l – 1O: Calf Derialtı Yağ Kalınlığı Ölçümü
18single.php