ÇABUKLUK ÖLÇÜMÜ 10 x 5 Metre Mekik Koşusu Testi : Çabukluk testine girmeden önce tüm deneklere fizyolojik ısınma yaptırıldı. Isınmada, hafif koşulardan sonra, germe egzersizleri ve masada iç vuruş ve dış vuruş ısınma drilleri yaptınldı. Masa tenisçilerin çabuk hareket edebilme yeteneklerini ölçmek amacıyla uygulanan bu test için, parke zeminde 5 metre aralıkla iki paralel çizgi çizildi. Çizgi uçlan honilerle belirlenerek koşu parkuru hazırlandı. Teste katılan masa tenisçi, çizgi gerisinde hazır bekledi ve başla komutuyla kronometre çalıştırıldı. Her dönüş sayılarak, masa tenisçinin her iki ayağının çizgileri tam geçmesi sağlandı. Parkur tamamlandığında kronometre durduruldu. Sonuç saniye cinsinden kaydedi ldi. Ölçümde kronometre (Casio) kullanıldı (13, 29).
Şekil- 11: 1Ox 5 Metre Mekik Koşusu Testi
1921. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dayanıklılığın değerlendirilmesinde mekik koşusunun güvenirliği ve geçerliği - Sayfa 72
Şekil 4. Koşu bandında VOımax ve AnE testi olarak koşulması esnasında saptandı (Şekil 5). Bu parkurda, yukarıda koşu bandında VOımax ve AnE testi için tanımlanan test protokolüne benzer bir protokol uygulandı. Denekler 20 m'lik parkurda 8 km .h-1 hızda 3 dk (25 mekik) ısınma ve alışma koşusundan sonra, 10 km .h-1 hızdan itibaren her 3 dk'da bir 1 krn.h- 1 artacak şekilde mekik koşusu yaptı (Hıza!...
Kısa dönemde kullanılan ağırlık yelekli antrenmanların antropometrik ve biyomotorik özellikler üzerine etkisinin araştırılması - Sayfa 41
koşusu olarak tamamlanmıştır. Testin hedefi mümkün olduğu kadar çok mekik koşusunu tamamlayabilmektedir. Test sonuçları ise yapılan mekik koşularının sayısı, test esnasında katedilen toplam mesafe ve testin başlangıcından bitişine kadar geçer zaman olarak ifade edilmektedir. Sporcuların maksimal oksijen alımı değerleri test seviyesinden tahmin edilebilmektedir (http://www.antrenmandunyasi.com 07 E...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

mekik
testi
koşu
metre
koşusu
sonra


21. SAYFA ICERIGI

ÇABUKLUK ÖLÇÜMÜ 10 x 5 Metre Mekik Koşusu Testi : Çabukluk testine girmeden önce tüm deneklere fizyolojik ısınma yaptırıldı. Isınmada, hafif koşulardan sonra, germe egzersizleri ve masada iç vuruş ve dış vuruş ısınma drilleri yaptınldı. Masa tenisçilerin çabuk hareket edebilme yeteneklerini ölçmek amacıyla uygulanan bu test için, parke zeminde 5 metre aralıkla iki paralel çizgi çizildi. Çizgi uçlan honilerle belirlenerek koşu parkuru hazırlandı. Teste katılan masa tenisçi, çizgi gerisinde hazır bekledi ve başla komutuyla kronometre çalıştırıldı. Her dönüş sayılarak, masa tenisçinin her iki ayağının çizgileri tam geçmesi sağlandı. Parkur tamamlandığında kronometre durduruldu. Sonuç saniye cinsinden kaydedi ldi. Ölçümde kronometre (Casio) kullanıldı (13, 29).
Şekil- 11: 1Ox 5 Metre Mekik Koşusu Testi
19single.php