Tablo- 6 : Grupların Yaş Değerleri

Denek Mezomorfik Dengeli Dengeli

Sayısı Ektomorf Mezomorf Ektomorf

1 17

20 23

2 16

16 21

3 19

20 24

4 16 21 –
5 18 24 –

6 16 24 –

7 16 8 16 9 16 10 16


—-

11 16 12 25


Median

16

20.5 23

ME ve DM : 6. 417 ns P > O. 05 ME ve DE : – 9. 333 ns P < O. 05 DMveDE:-2.917ns P>0.05
ME, DM, DE Gruplarının, yaş değerleri bakımından ortalamalarını Kruskal-Wallis testiyle inceledik ve b’111plar arasında istatistiksel anlamlılık bulduk (P < O. 05). Bu nedenle grupların ikili karşılaştırmalarını Dunn's Multiple Comparsions (Çoklu Karşılaştırma Testi) ile incelediğimizde ME ve DE gruptan arasında istatistiksel olarak anlamlılık bulduk (P < O. 05). 3133. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istatistiksel
arasında
değerleri
grupların
ektomorf
mezomorf


33. SAYFA ICERIGI

Tablo- 6 : Grupların Yaş Değerleri

Denek Mezomorfik Dengeli Dengeli

Sayısı Ektomorf Mezomorf Ektomorf

1 17

20 23

2 16

16 21

3 19

20 24

4 16 21 –
5 18 24 –

6 16 24 –

7 16 8 16 9 16 10 16


—-

11 16 12 25


Median

16

20.5 23

ME ve DM : 6. 417 ns P > O. 05 ME ve DE : – 9. 333 ns P < O. 05 DMveDE:-2.917ns P>0.05
ME, DM, DE Gruplarının, yaş değerleri bakımından ortalamalarını Kruskal-Wallis testiyle inceledik ve b’111plar arasında istatistiksel anlamlılık bulduk (P < O. 05). Bu nedenle grupların ikili karşılaştırmalarını Dunn's Multiple Comparsions (Çoklu Karşılaştırma Testi) ile incelediğimizde ME ve DE gruptan arasında istatistiksel olarak anlamlılık bulduk (P < O. 05). 31single.php