Tablo – 8 : Grupların Ağırlık Değerleri

Denek
Sayısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Median

Mezomorfik Ektomorfi
67 62 72 45 57 56 55 57 52 50 57 66 57

Dengeli Dengeli MeZ-Omorf Ektomorf
62 59 69 67 62 71 77 –
64 –
59 —
63 67

ME, DM, DE Gruplarının ağırlık değerleri bakımından ortalamalarını Kruskal-Wallis testiyle inceledik ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamadık
(P >o 05)

3335. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

12-16 yaş erkek badmintoncularda kuvvet antrenmanlarının aerobik güce etkisi - Sayfa 34
31 TABLO 6. Ekstensiv interval antrenman metodu uygulanan ikinci grup deneklerin 8 haftalık. antrenman öncesi ve sonrası beden ağırlıkları. Denekler Erol Günay Sevim Sayan Pulur Tamer Yavuz Gündüz San Yetiş Utkuel Kurt Ünlü Hoca Kurban Sucu Sarper Erkan Antrenman Öncesi (kg) 58 57 56 57 53 54 68 62 59 66 58 65 62 62 53 54 58 58 Antrenman Sonrası (kg) 58 57 55 58 52 55 68 63 59 67 58...
Posterior füzyon ve enstrümentasyon uygulanan skolyoz cerrahisinde hedef kontrollü infüzyon ile uygulanan remifentanil ve morfin'in hemodinami, weak up süresi ve postoperatif ağrı üzerine etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 31
Tablo 6: GRUPLARIN WAKE UP TESTİ ÖNCESİ KAH DEĞERLERİ GRUP M GRUP R 1 55 72 2 58 66 3 62 68 4 52 62 5 57 64 6 54 61 7 59 67 8 53 78 9 57 73 10 54 56 11 51 71 12 49 64 13 64 65 14 48 54 15 59 70 16 56 59 17 58 63 18 61 68 19 57 59 20 54 70 31 ...
Karaburun, Çeşme ve Dilek Yarımadası'nda bulunan doğal defne (Laurus nobilis L.) populasyonları üzerinde araştırmalar Studies on natural bay laurel (Laurus nobilis L.) populations in Karaburun, Çeşme and Dilek - Sayfa 203
4.4.2. Urla 168 4.4.2.1. 2006 yılı 4.4.2.1.1. Bir yaşlı yapraklar Urla‟da defne yapraklarının yaş ve kuru ağırlıklarının, ağaçlara ve dönemlere göre farklılıklar gösterdiği bulunmuştur (p≤0.05). Çizelge 4.84‟te görüldüğü gibi en yüksek yaprak yaş ağırlıkları haziran ayında 14,44; 12,05; 11,74; 11,34 ve 10,50 g/10 adet ile 57, 82, 58, 60 ve 59 nolu; eylül ayında 8,07; 6,91; 6,84; 6,04 g...

35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gruplar
ağırlık
grupların
değerleri
istatistiksel
arasında


35. SAYFA ICERIGI

Tablo – 8 : Grupların Ağırlık Değerleri

Denek
Sayısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Median

Mezomorfik Ektomorfi
67 62 72 45 57 56 55 57 52 50 57 66 57

Dengeli Dengeli MeZ-Omorf Ektomorf
62 59 69 67 62 71 77 –
64 –
59 —
63 67

ME, DM, DE Gruplarının ağırlık değerleri bakımından ortalamalarını Kruskal-Wallis testiyle inceledik ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamadık
(P >o 05)

33single.php