Tablo – 9 : Grupların Çabukluk Değerleri

Denek Mezomorfık Dengeli Dengeli

Sayısı Ektomorf Mezomorf Ektomorf

1

18. 5

18. 5

18. 5

2

19. 2

21. 5

20.4

3 20. l

19. 2

19. 8

4 19.4 23. 2 5 19. 9 20. 8


6 19. 2 20. 9

7 19. 7

8 19. 6 9 19. 7


10 19. 4

il 21. 3 12 19.6


Median 19.6

20. 85

19. 8

ME, DM, DE, Gruplannın, çabukluk değerleri bakımından ortalamalarını Kruskal-Wallis testiyle inceledik ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamadık (P >O. 05).

3436. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

değerleri
dengeli
ektomorf
mezomorf
çabukluk
arasında


36. SAYFA ICERIGI

Tablo – 9 : Grupların Çabukluk Değerleri

Denek Mezomorfık Dengeli Dengeli

Sayısı Ektomorf Mezomorf Ektomorf

1

18. 5

18. 5

18. 5

2

19. 2

21. 5

20.4

3 20. l

19. 2

19. 8

4 19.4 23. 2 5 19. 9 20. 8


6 19. 2 20. 9

7 19. 7

8 19. 6 9 19. 7


10 19. 4

il 21. 3 12 19.6


Median 19.6

20. 85

19. 8

ME, DM, DE, Gruplannın, çabukluk değerleri bakımından ortalamalarını Kruskal-Wallis testiyle inceledik ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamadık (P >O. 05).

34single.php