Tablo- 12 : Dengeli Mezomorf Grubun İlişkileri

Boy

Ağırlık Çabukluk Dayanıklılık

Yas Boy
Ağırlık
Çabukluk
Dayanıklılık
1 . Bileşen 2 . Bileşen

0.319

– 0.353 + 0.672

0.023
0.636
+ 0.787 *

– 0.174
– 0.423 – 0.417
– 0.832 *

1.
Bilesen
– 0.032
0 .696
+ 0.832 * + 0.928 ** – 0.828 *

2. Bilesen
o000
0.303 0000
0132 – 0.487
0.302

3.
Bileşen
0.212 + 0.742
0.448 + 0.7 11
– 0.768 *
0 .698 0.694

* % 5 olasılık düzeyinde istatistiksel olarak önemli. ** % 1 olasılık düzeyinde istatistiksel olarak önemli.

5 S. D ‘ de% 1 kritik değeri : O. 874 5 S. D ‘ de% 5 kritik değeri O. 754

Tablodan elde edilen bulguların özeti : 1- Ağırlık ile Çabukluk aynı yönde ilişkili (r = + O. 787). 2- Ağırlı k ile 1. Bileşen aynı yönde ilişkili (r =+ O. 832). 3- Çabukluk ile Dayanıklılık ters ilişkili ( r = – O. 832) . 4- Çabukluk ile 1. Bileşen aynı yönde ilişkili ( r =+ O. 928). 5- Dayanıklılık ile 1. Bileşen ters yönde ilişkili ( r = – 0.828). 6- Dayanıklılık ile 3. Bileşen ters yönde ilişkili ( r = – 0.768) .

3739. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istatistiksel
yönde
çabukluk
dayanıklılık
bileşen
ilişkili


39. SAYFA ICERIGI

Tablo- 12 : Dengeli Mezomorf Grubun İlişkileri

Boy

Ağırlık Çabukluk Dayanıklılık

Yas Boy
Ağırlık
Çabukluk
Dayanıklılık
1 . Bileşen 2 . Bileşen

0.319

– 0.353 + 0.672

0.023
0.636
+ 0.787 *

– 0.174
– 0.423 – 0.417
– 0.832 *

1.
Bilesen
– 0.032
0 .696
+ 0.832 * + 0.928 ** – 0.828 *

2. Bilesen
o000
0.303 0000
0132 – 0.487
0.302

3.
Bileşen
0.212 + 0.742
0.448 + 0.7 11
– 0.768 *
0 .698 0.694

* % 5 olasılık düzeyinde istatistiksel olarak önemli. ** % 1 olasılık düzeyinde istatistiksel olarak önemli.

5 S. D ‘ de% 1 kritik değeri : O. 874 5 S. D ‘ de% 5 kritik değeri O. 754

Tablodan elde edilen bulguların özeti : 1- Ağırlık ile Çabukluk aynı yönde ilişkili (r = + O. 787). 2- Ağırlı k ile 1. Bileşen aynı yönde ilişkili (r =+ O. 832). 3- Çabukluk ile Dayanıklılık ters ilişkili ( r = – O. 832) . 4- Çabukluk ile 1. Bileşen aynı yönde ilişkili ( r =+ O. 928). 5- Dayanıklılık ile 1. Bileşen ters yönde ilişkili ( r = – 0.828). 6- Dayanıklılık ile 3. Bileşen ters yönde ilişkili ( r = – 0.768) .

37single.php