Çabukluk ve dayanıklılık ölçümleri sonucunda, mezomorfik-ektomorf, dengelimezomorf ve dengeli – ektomorf yapıdaki sporcular arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulamadık ( P> O. 05).
Bulduğumuz somatotiplerin, bileşen değerlerin~ çabukluk ve dayanıklılık değerleriyle olan ilişkilerini incelediğimizde; mezomorfik-ektomorf yapıdaki sporcuların, 1. Bileşen değerleri ile day~mklılık değerleri arasında (r = -0.760), dengeli-mezomorf
yapıdaki sporcularda; 1. Bileşen değerleri ile çabukluk değerleri arasında (r = + O. 928),
1. Bileşen değerleri ile dayanıklılık değerleri arasında (r = – 0.828), 3. Bileşen değerleri ile dayanıklılık değerleri arasında dengeli ektomorf yapıdaki sporcularda; 1. Bileşen değerleri ile çabukluk değerleri arasında (r = – 0.951), 1. Bileşen değerleri ile dayanıklılık değerleri arasında (r = – 1.000) ters yönde ilişkiler bulduk. Anahtar sözcükler: Masa tenisi, somatotip, çabukluk, dayanıklılık.
24. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

18-25 yaşları arası basketbol oynayan, basketbolu bırakan ve düzenli spor yapmayan öğrencilerin antropometrik ve solunum parametrelerinin incelenmesi - Sayfa 39
(yağlılık) gösterirken, 1-9-1’ lik somatotip en büyük oranda mezomorfiyi (kassallığı) ve l-1-9’ luk somatotip de en büyük oranda eklomorfiyi (incelik) gösterir. 1’ den 9’ a kadar rakamlarla ifade edilen somatotipte ilk sayı endomorf, ikinci sayı mezomorf ve üçüncü sayı ise ektomorf özelliği belirtmektedir. 1.9.1.İleri derecede mezomorf, 9.1.1.İleri derecede endomorf, 1.1.9.İleri derecede ektomorf...

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ektomorf
dengeli
somatotip
sporcular
sporcuların
çabukluk


4. SAYFA ICERIGI

Çabukluk ve dayanıklılık ölçümleri sonucunda, mezomorfik-ektomorf, dengelimezomorf ve dengeli – ektomorf yapıdaki sporcular arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulamadık ( P> O. 05).
Bulduğumuz somatotiplerin, bileşen değerlerin~ çabukluk ve dayanıklılık değerleriyle olan ilişkilerini incelediğimizde; mezomorfik-ektomorf yapıdaki sporcuların, 1. Bileşen değerleri ile day~mklılık değerleri arasında (r = -0.760), dengeli-mezomorf
yapıdaki sporcularda; 1. Bileşen değerleri ile çabukluk değerleri arasında (r = + O. 928),
1. Bileşen değerleri ile dayanıklılık değerleri arasında (r = – 0.828), 3. Bileşen değerleri ile dayanıklılık değerleri arasında dengeli ektomorf yapıdaki sporcularda; 1. Bileşen değerleri ile çabukluk değerleri arasında (r = – 0.951), 1. Bileşen değerleri ile dayanıklılık değerleri arasında (r = – 1.000) ters yönde ilişkiler bulduk. Anahtar sözcükler: Masa tenisi, somatotip, çabukluk, dayanıklılık.
2single.php