EKLER

EK-!: Shutle Run ve Maksimal V02 Değerleri

Koşu Sayısı
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Koşu
Perivodu 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8

Maksimal Vo2 düzevi
33. 3 33.6 34.0 34. 3 34. 7 35.0 35.4 35. 7 36. 1 36.4 36. 8 37. l 37. 5 37. 8 38.2 38. 5 38. 9 39.2 39.6 39.9 40. 2 40.5 40. 8 41. 1

Koşu Savısı
66 67 68 69 70 71
72
73 74 75 76
77
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Koşu
Perivodu 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10

Maksimal Vo2 düzevi
41. 5 41. 8 42. 1 42.4 42. 7 43.0 43.3 43. 6 43. 9 44. 2 44.5 44. 9 45.2 45. 5 45. 8 46.2 46.5 46. 8 47. l 47.4 47. 7 48.0 48.4 48. 7

4345. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 63
20 Tablo 4.4. yukari açisindan ve zaman süreleri asagi baz senaryoya referans durumda optimal zamanlama (devam). XUP (i, t) 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 1 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 7 17 1 2...
İlköğretim fen bilgisi dersindeki maddedeki değişim ve enerji konusunun düzenlenmesi ve öğretimine yönelik program geliştirme üzerine bir çalışma - Sayfa 164
Ek - 9 Deney ve Kontrol Grubunda Bulunan Öğrencilerin Tüm Anketlerden Aldıkları Puanlar Sıra No 8A Sınıfı Sözel zekâ Mantıksal zekâ Görsel zekâ Bedensel zekâ Müziksel zekâ Sosyal zekâ Kişisel zekâ Doğacı zekâ Seviye Belirleme Anketi Fen Bilgisi Tutum Ölçeği Kazanımları Belirleme Anketi 1 29 43 43 34 34 36 42 36 7 126 13 2 18 18 21 25 27 24 13 15 5 95 9 3 31 27 29 23 16 29 26 35 8 105 ...
Türkiye'de istatistiki bölge - düzey 1 ölçeğinde yoksulluğun ayrıştırılması - Sayfa 99
Çizelge 5.5 : Çok boyutlu yoksulluk tanımıyla bölgelerde belirlenen nüfus oranlarının Türkiye ortalamaları ile karşılaştırılması (%) Bölge Gelire dayalı yoksulluk sınırına göre: 1=Yoksul TÜİK İş koşulları ve sorunları (mc01) İstihdam sorunları (mc02) Hanedeki yoğunluk (mc03) Konut harcamaları (mc04) Sağlık düzeyi sorunları (mc05) Sağlık hizmetine erişim (mc06) Konut büyüklüğü (mc07) Bilgi tekn...

45. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

koşu
ekler
değerleri
sayısı
shutle
maksimal


45. SAYFA ICERIGI

EKLER

EK-!: Shutle Run ve Maksimal V02 Değerleri

Koşu Sayısı
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Koşu
Perivodu 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8

Maksimal Vo2 düzevi
33. 3 33.6 34.0 34. 3 34. 7 35.0 35.4 35. 7 36. 1 36.4 36. 8 37. l 37. 5 37. 8 38.2 38. 5 38. 9 39.2 39.6 39.9 40. 2 40.5 40. 8 41. 1

Koşu Savısı
66 67 68 69 70 71
72
73 74 75 76
77
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Koşu
Perivodu 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10

Maksimal Vo2 düzevi
41. 5 41. 8 42. 1 42.4 42. 7 43.0 43.3 43. 6 43. 9 44. 2 44.5 44. 9 45.2 45. 5 45. 8 46.2 46.5 46. 8 47. l 47.4 47. 7 48.0 48.4 48. 7

43single.php