KAYNAKLAR
1- TURNAGÖL, H., DEMİREL, H.: Türk Milli Haltercilerinin Somatotip Profilleri ve Bazı Antropometrik Özelliklerinin Performansla ilişkisi , SBD, 3, (3), 11, 18, 1992. 2- GüNAY, M., EROL, A. E., SAVAŞ, S.: Futbolculardaki Kuvvet, Esneklik, Çabukluk ve Anaerobik Gücün Boy, Vücut ağırlığı ve Bazı Antropometrik Parametrelerle İlişkisi, Spor Bilimleri Dergisi, H. Ü. Yayınları, Cilt: 5, Sayı: 4, Ankara, 3 – 11, 1994. 3- KUTER, M. , ÖZTÜRK, F.: Türkiye Şampiyonu Bir Küçük Yıldız Basketbol Takımının Fiziksel ve Fizyolojik Profilinin Dereceye Girememiş Bir Takım ile Karşılaştırılması, Spor Bilimleri 2. Ulusal Kongresi Bildirileri, il. Ü. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yayını, Ankara, 1992, 203. 4- ÖZER, M. K.: Antropometri Sporda Morfolojik Planlama, Kazancı Matbaacılık Sanayii, İstanbul, 1993, 67- 81. 5- ÖZER, M. K.: Kinantropometri ve Spor, B. E. Ö. S. K. D. , Spor Bilim Dergisi, 5, 36 – 39, 1991. 6- TURGUT, A.: Elit Türk Yüzücülerinin Antropometrik ve Somatotip Özelliklerinin Belirlenmesi, M. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1987, 7 -39. 7- Sportif Yetenek Araştırma Metodu, Türk Spor Vakfı Yayınları, Ankara,1987, 16-56. 8- AÇIKADA, C., ERGEN, E.: Bilim ve Spor, H. Ü. Basımevi, Ankara, 1990, 42-46.
4547. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

15-17 yaş grubu güreşçilerin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin spora sezonsal değişimleri - Sayfa 130
- 123 - 156-TİRYAKİ G.,Beden Eğitimi ve Spor Fizyolojisi Ata Ofset Matbaası Bolu-2002 157-TURNAGÖL, H., DEMİREL, H.,Türk Milli Haltercilerinin Somatotip Profilleri ve Bazı Antropometrik Özelliklerinin Performansla İlişkisi.H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi,3(3) 11-18 Ankara-1992 158-ULUSLAR ARASI GÜREŞ KURALLARI, T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müd. Güreş Fed. Baş. Damla Matbaası, Ankara- 2001 ...
Milli plaj voleybolcuların antropometrik özellikleri ile sıçrama kuvveti, çabukluk ve dayanıklılıklarının araştırılması - Sayfa 114
99 63. Sinan C. Ve arkadaşları, Elit Altı Sporcularda Vücut Kompozisyonu, Anaerobik Performans ve Sırt Kuvveti Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Cilt:8 Sayı:1, Ankara, 2011. 64. Şahin, M., Beden Eğitimi ve Spor Sözlüğü, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2005, s:213. 65. Şahiner İ., Balcı, Ş.S., Çocuklara Uygulanan Farklı Otur-Uzan Esneklik Testlerinin Karşılaştırılması, Niğde Üniversitesi Bede...

47. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

antropometri
ankara
bilimleri
spor
bilim
istanbul


47. SAYFA ICERIGI

KAYNAKLAR
1- TURNAGÖL, H., DEMİREL, H.: Türk Milli Haltercilerinin Somatotip Profilleri ve Bazı Antropometrik Özelliklerinin Performansla ilişkisi , SBD, 3, (3), 11, 18, 1992. 2- GüNAY, M., EROL, A. E., SAVAŞ, S.: Futbolculardaki Kuvvet, Esneklik, Çabukluk ve Anaerobik Gücün Boy, Vücut ağırlığı ve Bazı Antropometrik Parametrelerle İlişkisi, Spor Bilimleri Dergisi, H. Ü. Yayınları, Cilt: 5, Sayı: 4, Ankara, 3 – 11, 1994. 3- KUTER, M. , ÖZTÜRK, F.: Türkiye Şampiyonu Bir Küçük Yıldız Basketbol Takımının Fiziksel ve Fizyolojik Profilinin Dereceye Girememiş Bir Takım ile Karşılaştırılması, Spor Bilimleri 2. Ulusal Kongresi Bildirileri, il. Ü. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yayını, Ankara, 1992, 203. 4- ÖZER, M. K.: Antropometri Sporda Morfolojik Planlama, Kazancı Matbaacılık Sanayii, İstanbul, 1993, 67- 81. 5- ÖZER, M. K.: Kinantropometri ve Spor, B. E. Ö. S. K. D. , Spor Bilim Dergisi, 5, 36 – 39, 1991. 6- TURGUT, A.: Elit Türk Yüzücülerinin Antropometrik ve Somatotip Özelliklerinin Belirlenmesi, M. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1987, 7 -39. 7- Sportif Yetenek Araştırma Metodu, Türk Spor Vakfı Yayınları, Ankara,1987, 16-56. 8- AÇIKADA, C., ERGEN, E.: Bilim ve Spor, H. Ü. Basımevi, Ankara, 1990, 42-46.
45single.php