9- TURNAGÖL, H. , DEMİREL, A.H. , ARJTAN, S.: Milli Sporculann Somatotip Özellikleri Spor Bilimleri 2. Ulusal Kongresi Bildirileri, H. Ü. Spor Bil. Tek. Y. O. Yayınları, 3, Ankara, 266-270, 1992. 10- ÖZER, M. K.: Yetenek Seçiminde Yapısal Faktörler, Spor Bilimleri 1. Ulusal Kongresi Sempozyumu Bi ldirileri, H. Ü. Spor Bil. Tek Y. O., 308- 310, 1990. 11- KALYON, T. A.: Spor Hekimliği Sporcu Sağlığı ve Sporcu Sakatlıkları , G. A. T. A. Basımevi , Ankara, 1990, 83-84. 12- ALBAYRAK, E.: Marmara Üniversitesi Okul Takımlarında K ız-Erkek Öğrenci lerin Antropometrik Yapıları ve Motorsal Test Sonuçlarının İncelenmesi , M. Ü. Sağlık Bilim leri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1991, 9-26. 13- DOGAN, A.: IIendbole Özgü Belirlenmiş Fizyolojik Özelliklerin Perfonnans İle Olan İlşkisi , U. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 1995, 13. 14- SEVİM , Y. : Kondüsyon Antrenmanı , Gazi Büro Kitapevi Yayınları , Ankara, 1991, 60- 63 15- KORKMAZ, K. : Bursa İlindeki Amatör Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere Göre Dayanıklılık, Sürat ve Dikey Sıçrama Parametrelerinin İncelenmesi , U. Ü. Sağlık Bilim leri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 1995, 7. 16- MURATLI , S.: Antrenman Bilgisi, Yüksek Lisans Notları , Bursa, 1991 , 2-5. 17- MİLLİ EGiTİM BAKANLIGI YAYlNLARl, Antrenman Bilgisi ve Uygulaması, Ankara, 1991, 3-10. 18- DOGAN , M.: Bursa Bölgesi Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Oynadıkları Mevkilerine Göre Vücut Kompozisyonlarının ve Dikey Sıçrama Parametresinin İncelenmesi, U. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 1995, 8-21. 19- İŞLEEN, Ç. , ERGEN , E.: Futbolcular, Güreşçiler ve Cimnastikçilerin Somatotip Özelliklerinin Karşılaştırılması, 1. Milli Spor Hekimliği Kongresi Bildirileri, İzmir, 49-51, 1986.
4648. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kütahya süper amatör liginde dereceye giren futbol takımlarının temel fiziksel ve psikomotor özelliklerinin araştırılması - Sayfa 103
86 44. KÖKLÜ Y., ÖZKAN A., ALEMDAROĞLU U., ERSÖZ G., (2009). Genç Futbolcuların Bazı Fiziksel Uygunluk ve Somatotip Özelliklerinin Oynadıkları Mevkilere Göre Karşılaştırılması, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, VII (2) 61–68. 45. KURU C., SAVAŞ S., (2006). Üst Düzey Basketbolcuların Hazırlık Dönemi Süresince Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin İncelenmesi, 9. Uluslar arası Spor B...
Kütahya süper amatör liginde dereceye giren futbol takımlarının temel fiziksel ve psikomotor özelliklerinin araştırılması - Sayfa 100
83 KAYNAKLAR 1. ACAR, M.,F., ERTAT, A., İŞLEĞEN, Ç., (1993): İzmir Şampiyonu Futbol Genç Takımlarının Antropometrik Ölçümleri, Spor Hekimliği Dergisi, İzmir. 2. ACET, M., (2005) Sporda Saldırganlık ve Şiddet, Morpa Yayınları, İstanbul. 3. AĞAOĞLU, Mehmet, S., (1998) Profesyonel Futbolcularla Amatör Futbolcuların Bazı Antropometrik ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması, HÜ, V. Uluslara...
Futbolcuların mevkilere göre somatotip özelliklerinin belirlenmesi (Diyarbakır örnegi) - Sayfa 43
19. Emre T. Niğde İlinde Profesyonel ve Amatör Futbolcuların Kuvvet Parametrelerinin Ölçülüp Kıyaslanması, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve spor Anabilim dalı, Yüksek lisans tezi, 2000. 20. Ergun N, Pehlivan M. Çocuk Jimnastikçilerimizden Antropometrik ölçümler ve Fiziksel Uygunluk Testleriyle Elde Edilen Yapısal Özellikler, Spor Hekimliği Dergisi, 1988; 23 (4): 104...

48. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilimleri
ankara
fizyolojik
spor
üniversitesi
futbolcuların


48. SAYFA ICERIGI

9- TURNAGÖL, H. , DEMİREL, A.H. , ARJTAN, S.: Milli Sporculann Somatotip Özellikleri Spor Bilimleri 2. Ulusal Kongresi Bildirileri, H. Ü. Spor Bil. Tek. Y. O. Yayınları, 3, Ankara, 266-270, 1992. 10- ÖZER, M. K.: Yetenek Seçiminde Yapısal Faktörler, Spor Bilimleri 1. Ulusal Kongresi Sempozyumu Bi ldirileri, H. Ü. Spor Bil. Tek Y. O., 308- 310, 1990. 11- KALYON, T. A.: Spor Hekimliği Sporcu Sağlığı ve Sporcu Sakatlıkları , G. A. T. A. Basımevi , Ankara, 1990, 83-84. 12- ALBAYRAK, E.: Marmara Üniversitesi Okul Takımlarında K ız-Erkek Öğrenci lerin Antropometrik Yapıları ve Motorsal Test Sonuçlarının İncelenmesi , M. Ü. Sağlık Bilim leri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1991, 9-26. 13- DOGAN, A.: IIendbole Özgü Belirlenmiş Fizyolojik Özelliklerin Perfonnans İle Olan İlşkisi , U. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 1995, 13. 14- SEVİM , Y. : Kondüsyon Antrenmanı , Gazi Büro Kitapevi Yayınları , Ankara, 1991, 60- 63 15- KORKMAZ, K. : Bursa İlindeki Amatör Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere Göre Dayanıklılık, Sürat ve Dikey Sıçrama Parametrelerinin İncelenmesi , U. Ü. Sağlık Bilim leri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 1995, 7. 16- MURATLI , S.: Antrenman Bilgisi, Yüksek Lisans Notları , Bursa, 1991 , 2-5. 17- MİLLİ EGiTİM BAKANLIGI YAYlNLARl, Antrenman Bilgisi ve Uygulaması, Ankara, 1991, 3-10. 18- DOGAN , M.: Bursa Bölgesi Amatör ve Profesyonel Futbolcuların Oynadıkları Mevkilerine Göre Vücut Kompozisyonlarının ve Dikey Sıçrama Parametresinin İncelenmesi, U. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 1995, 8-21. 19- İŞLEEN, Ç. , ERGEN , E.: Futbolcular, Güreşçiler ve Cimnastikçilerin Somatotip Özelliklerinin Karşılaştırılması, 1. Milli Spor Hekimliği Kongresi Bildirileri, İzmir, 49-51, 1986.
46single.php