Bu metod; yaş, antrenman, hastalık veya beslenme ile ortaya çıkan vücut yapısındaki değişmeleri yansıtan, kişinin o andaki yapısal özelliğini gösterir, yani fenotiptir (1).
Cureton 1932, 1936, 1948 Olimpiyatlarında, Lewis ve Linden 1972 Olimpiyatlarında sportif performans ile somatotip ve antropometrik ölçümler arasındaki ilişkileri araştırmışlardır. Carter ve arkadaşları tarafından 1976 Montreal Olimpiyatlarında uygulanan bu teknik, çeşitli spor branşlarındaki sporcuların somatotiplerinde olimpiyatlar arası farklılıkları ortaya koymuştur (1, 7, 9).
Somatotip, kaba bir tanımla insan beden yapısını ince, kaslı ve kitlevi özellikleri yönü ile tanımlayan bir terimdir. Spor bilimcileri somatotipi değişik spor branşlarındaki yapı tipini ortaya koyması açısından ele almaktadırlar (4, 10).
Somatotip, vücut yapısını üç temel bileşenle sınıflandırarak açıklar. 1- Endomorfi: Kişinin fiziksel olarak yağlılık durumunu gösterir. Bu ilk bileşenin değerinin artması, organizmanın beslenme durumu ve enerji depolarını belirten yağlılık derecesininde arttığını gösterir. Yuvarlak vücut hatlarıyla karakterize olan bileşendir. Sindirim organları baskın, kütlenin merkeze yakın olduğu tiptir. Baş, boyun, gövde ve ekstremitelerin ön- arka çaplarıyla lateral çapları birbirine çok yakındır. Karın, toraksa göre daha belirgin, omuzlar yuvarlak, boyun kısadır. Kaslar belirgin değildir. 711 (Endo / Mezo / Ekto) derecelemeye tipik bir endomorftip girer (1, 8, 11, 12). 2- Mezomorfi: Kassa! yapının belirgin olduğu, iri ve kalın kemiklerle örülü vücut yapısıdır. Dış hatları köşeli olan tiptir. Gövde, kollar ve bacaklar, iri kemikler ve kalın kas
kitlelerinden oluşur. ön kol çevresi kalın, bilek ağır, el ve parmaklar büyüktür. Toraks büyük,
bel kalındır. Omuzlar geniş, gövde dik, trapez, deltoid ve karın kasları oldukça belirgindir.
s7. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Elit bayan basketbolcularda antropometrik özellikler, dikey sıçrama ve omurga esnekliğinin mevkilere göre incelenmesi - Sayfa 30
yanı ağır basan Sheldonian somatotipten farklı olarak Heath-Carter somatotip metodu; yaş, antrenman, hastalık veya beslenme ile ortaya çıkan vücut yapısındaki değişmeleri yansıtan, kişinin o andaki yapısal özelliklerini gösterir, yani fenotiptir 8. Somatotip, vücut yapısını 3 temel bileşenle sınıflandırarak açıklar. Endomorfi (birinci bileşen), kişinin fiziksel olarak yağlılık durumunu gösterir. ...
Elit güreşçilerin somatotip özellikleri ile antropometrik oransal ilişkilerinin stiller ve sıkletler arası karşılaştırılması - Sayfa 34
Hesaplamalar sonrasında ortaya çıkan somatotip farklılıklarına ilişkin bilgiler üç başlık altında sıralanmaktadır. 1. Endomorfi: Yuvarlak vücut hatlarıyla karakterize olan bir komponenttir. Sindirim sistemi gelişmiş, yumuşak yapılı, merkeze yakın bölgeleri kütlesel olan tiplerdir. Endomorfi bir anlamda vücudun yuvarlaklığını ve şişmanlığını ifade eder. Teknik olmayan terimlerle endomorfi vücudun ...
Elit bayan hentbolcuların fiziksel ve fizyolojik uygunluklarının atış hızı ve isabeti ile ilişkilendirilmesi - Sayfa 34
bir sınıflama olan somatotip değerlendirmeler, antropometrik ölçümler ile de elde edilir (Zorba, 1995). Uzun yıllardır vücut yapısı ve performans arasındaki ilişki araştırma konusu olmuş, ilk önceleri Kresthem ve Viola bireyleri astenik, piknik ve atletik tip şeklinde sınıflandırarak, sporcunun ve normal insanların vücut yapısı ile psikolojik durumları arasında bir ilişki olduğunu belirtmiştir. Da...

7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

özellikleri
gövde
ince
omuzlar
yuvarlak
yapı


7. SAYFA ICERIGI

Bu metod; yaş, antrenman, hastalık veya beslenme ile ortaya çıkan vücut yapısındaki değişmeleri yansıtan, kişinin o andaki yapısal özelliğini gösterir, yani fenotiptir (1).
Cureton 1932, 1936, 1948 Olimpiyatlarında, Lewis ve Linden 1972 Olimpiyatlarında sportif performans ile somatotip ve antropometrik ölçümler arasındaki ilişkileri araştırmışlardır. Carter ve arkadaşları tarafından 1976 Montreal Olimpiyatlarında uygulanan bu teknik, çeşitli spor branşlarındaki sporcuların somatotiplerinde olimpiyatlar arası farklılıkları ortaya koymuştur (1, 7, 9).
Somatotip, kaba bir tanımla insan beden yapısını ince, kaslı ve kitlevi özellikleri yönü ile tanımlayan bir terimdir. Spor bilimcileri somatotipi değişik spor branşlarındaki yapı tipini ortaya koyması açısından ele almaktadırlar (4, 10).
Somatotip, vücut yapısını üç temel bileşenle sınıflandırarak açıklar. 1- Endomorfi: Kişinin fiziksel olarak yağlılık durumunu gösterir. Bu ilk bileşenin değerinin artması, organizmanın beslenme durumu ve enerji depolarını belirten yağlılık derecesininde arttığını gösterir. Yuvarlak vücut hatlarıyla karakterize olan bileşendir. Sindirim organları baskın, kütlenin merkeze yakın olduğu tiptir. Baş, boyun, gövde ve ekstremitelerin ön- arka çaplarıyla lateral çapları birbirine çok yakındır. Karın, toraksa göre daha belirgin, omuzlar yuvarlak, boyun kısadır. Kaslar belirgin değildir. 711 (Endo / Mezo / Ekto) derecelemeye tipik bir endomorftip girer (1, 8, 11, 12). 2- Mezomorfi: Kassa! yapının belirgin olduğu, iri ve kalın kemiklerle örülü vücut yapısıdır. Dış hatları köşeli olan tiptir. Gövde, kollar ve bacaklar, iri kemikler ve kalın kas
kitlelerinden oluşur. ön kol çevresi kalın, bilek ağır, el ve parmaklar büyüktür. Toraks büyük,
bel kalındır. Omuzlar geniş, gövde dik, trapez, deltoid ve karın kasları oldukça belirgindir.
ssingle.php