Bu bileşen; ağırlığın, göreceli olarak yağsız vücut kitlesi (LBM) şeklinde düşünülebilir. 171 (Endo / Mezo I Ekto) derecelemesiyle ekstrem bir mezomorf olan kişi tanımlar ( 1, 8, 11, 12).
3- Ektomorfi: İnce, uzun, nazik bir vücut ve ince eklemlere sahip olan tiptir. Kemikler küçük, kaslar incedir. Omuzlar düşüktür. Ekstremitelerin uzunluğuna karşılık gövde kısadır. Boy orta veya uzundur. Omuzlar dar ve kas yapısı azdır. Vücudun herhangi bir yerinde kassa! yapı göze çarpmaz. Skapula arkaya doğru çıkık görünümdedir. Boy , ağırlık oramın ifade eder. 117 (Endo / Mezo I Ekto) derecelemesiyle ekstrem bir kişiyi gösterir. Böyle birisi, bir deri bir kemik görünümdedir (1, 8, 11, 12).

Endomoıph

Mesomorph

Ektomoıph

Şekil – 2 : Somatotipler
Somatotip tayini, günümÜZde giderek yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Geniş sporcu grupları üzerinde yapılacak araştırmalarla, kendi sporcularımızın somatotip karakterlerinin ortaya konması geniş yararlar sağlayacaktır (11).
68. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Genç Erkek Türk Milli Judo (16-19 yaş) Takımının bazı antropometrik özelliklerinin ölçümü ve somatotiplerinin belirlenmesi - Sayfa 26
'\ edilmiştir (Malina ve Bouchard 1991 ). Belçikalı ve Çekoslovak genç erkeklerin somatotip değerleri Tablo 2.3.' de verilmiştir. Tablo 2.3. Genç erkeklerin somatotip değerleri Yaş (yıl) Belçika (1986) Endo Mezo Ekto Çekoslovakya (1976) Endo Mezo Ekto 16 3.4 3.7 3.8 1.6 3.8 3.7 17 3.4 3.9 3..6 1.8 3.8 3.5 18 3.5 4.0 3.4 2.3 4.3 3.3 Not: endo= endomorfi, ...
13-17 yaş grubu atlet ve güreşçilerin bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelerinin normatif çalışması - Sayfa 73
oluşunu göstermektedir. Bu tipin özellikleri kısa boyun, yüksek kare omuzlar ve gövdenin üzerinden karnın sarkmasıdır17,19. Mezomorfi; sert, kuvvetli ve göze çarpan kaslılıkla beraber kemiklerin iri ve kalın kaslarla çevrili olmasıdır. Omuzlar geniş ve gövde genellikle yukarıdadır. Bu tipin göze çarpan özellikleri önkolun kalınlığı, el bilek ve parmakların iriliğidir17,19,22. Ektomorfi; bu t...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ekto
somatotip
sporcu
kemik
mezomorf
mezo


8. SAYFA ICERIGI

Bu bileşen; ağırlığın, göreceli olarak yağsız vücut kitlesi (LBM) şeklinde düşünülebilir. 171 (Endo / Mezo I Ekto) derecelemesiyle ekstrem bir mezomorf olan kişi tanımlar ( 1, 8, 11, 12).
3- Ektomorfi: İnce, uzun, nazik bir vücut ve ince eklemlere sahip olan tiptir. Kemikler küçük, kaslar incedir. Omuzlar düşüktür. Ekstremitelerin uzunluğuna karşılık gövde kısadır. Boy orta veya uzundur. Omuzlar dar ve kas yapısı azdır. Vücudun herhangi bir yerinde kassa! yapı göze çarpmaz. Skapula arkaya doğru çıkık görünümdedir. Boy , ağırlık oramın ifade eder. 117 (Endo / Mezo I Ekto) derecelemesiyle ekstrem bir kişiyi gösterir. Böyle birisi, bir deri bir kemik görünümdedir (1, 8, 11, 12).

Endomoıph

Mesomorph

Ektomoıph

Şekil – 2 : Somatotipler
Somatotip tayini, günümÜZde giderek yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Geniş sporcu grupları üzerinde yapılacak araştırmalarla, kendi sporcularımızın somatotip karakterlerinin ortaya konması geniş yararlar sağlayacaktır (11).
6single.php