Bütün sportif oyunlarda, her sporcunun teknik ve taktik becerilerinin yanında motorik temel özelliklerinin kapasitesi, yarışmalarda sporcuların başarısında önemli faktörlerdir. İyi bir tekniğe sahip bile olsa, bir sporcu motorik özellikleri sistematik bir biçimde geliştirdiği taktirde aşama yapabilir (13).
Sportif performansın önemli bir bölümünü oluşturan motorik özelliklerden olan dayanıklılık, tüm organizmanın uzun süre devam eden sportif çalışmalarda yorgunluğa karşı koyabilme ve yüklenmeleri uzun süre devam ettirebilme yeteneği olarak tanımlanır (14, 15).
Dayanıklılık özel ve genel dayanıklılık olarak ikiye ayrılır.
Genel dayanıklılık, her spor türünde bulunması gereklidir. Kalp-dolaşım ve solunum sistemlerinin birbirlerine uyumu ile kazanılır (14, 16).
Özel dayanıklılık, spor dalına özgü teknik ve motor becerilerin uygulanması ile ortaya konan bir yetenektir.
1- Kısa süreli dayanıklılık : (45 sn-2 dk arası yapılan aktivitelerde) 2- Orta süreli dayanıklılık : (2 dk-8 dk arası yapılan aktivitelerde) 3- Uzun süreli dayanıklılık : (8 dk. ve üzerindeki aktivitelerde) olmak üzere üç bölümden oluşur (14, 16, 17). Enerji oluşumu açısından dayanıklılık 2′ ye ayrılır. 1- Aerobik Dayanıklılık, 2- Anaerobik Dayanıklılık.
79. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Özel yetenek sınavlarında öğrenci performansının değerlendirilmesi - Sayfa 19
1. Vücut çok kısa sürede toparlanır. 2. Yital kapasite artar. 3. Kalp güçlendirilir. 4 . Aktif kılcal damarların sayısı arttırılır . 5. Organizmanın enerji kapasitesi arttırılır. 6. Enerji oluşum düzeyini etkiler. 7. Organizmanın 02 alınıp vermedeki kapasitesi artar. 8. Metabolik olaylarda süt asidinin nötralize edebilme yeteneği artar (Sevim, 1995). Dayanıklılık, çeşitli kriterlere göre sınıflan...
Basketbolcularda bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerin incelenmesi - Sayfa 36
17 uygulanma ilkeleri antrenmanlar öncesi açıklanmalıdır.(Motivasyon). Yeterli ve dengeli beslenme ile desteklenmelidir. Sporcu yapacağı çalışmaların yararına tam olarak inanmalıdır. Kuvvet çalışmalarında iki antrenman arası dinlenme çalışmanın yoğunluğuna göre 24-48 saat arası olmalıdır (www.sporbilimleri.org). 1.8. DAYANIKLILIK Dayanıklılık tüm organizmanın uzun süre devam eden sportif alıştır...
12?16 yaş kız basketbolcularda antrenman öncesi ve sonrası solunum fonksiyon, ekokardiyografi, bazı fiziksel ve antropometrik parametrelerin incelenmesi - Sayfa 27
Kısaca dayanıklılık, ‗‗tüm organizmanın uzun süre devam eden sportif alıştırmalarda, yorgunluğa karşı koyabilme ve oldukça yüksek yoğunluktaki yüklenmeleri uzun zaman devam ettirebilme yeteneğidir‘‘ (39,40). Tanımlardan anlaşılacağı gibi dayanıklılık tamamen yorgunlukla ilgilidir. Dayanıklılığın düşmesine neden olan yorgunluk, tam anlamıyla açıklığa kavuşturulabilmiş bir konu değildir. Dayanıklı...

9. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

özel
uzun
süre
devam
yeteneği
spor


9. SAYFA ICERIGI

Bütün sportif oyunlarda, her sporcunun teknik ve taktik becerilerinin yanında motorik temel özelliklerinin kapasitesi, yarışmalarda sporcuların başarısında önemli faktörlerdir. İyi bir tekniğe sahip bile olsa, bir sporcu motorik özellikleri sistematik bir biçimde geliştirdiği taktirde aşama yapabilir (13).
Sportif performansın önemli bir bölümünü oluşturan motorik özelliklerden olan dayanıklılık, tüm organizmanın uzun süre devam eden sportif çalışmalarda yorgunluğa karşı koyabilme ve yüklenmeleri uzun süre devam ettirebilme yeteneği olarak tanımlanır (14, 15).
Dayanıklılık özel ve genel dayanıklılık olarak ikiye ayrılır.
Genel dayanıklılık, her spor türünde bulunması gereklidir. Kalp-dolaşım ve solunum sistemlerinin birbirlerine uyumu ile kazanılır (14, 16).
Özel dayanıklılık, spor dalına özgü teknik ve motor becerilerin uygulanması ile ortaya konan bir yetenektir.
1- Kısa süreli dayanıklılık : (45 sn-2 dk arası yapılan aktivitelerde) 2- Orta süreli dayanıklılık : (2 dk-8 dk arası yapılan aktivitelerde) 3- Uzun süreli dayanıklılık : (8 dk. ve üzerindeki aktivitelerde) olmak üzere üç bölümden oluşur (14, 16, 17). Enerji oluşumu açısından dayanıklılık 2′ ye ayrılır. 1- Aerobik Dayanıklılık, 2- Anaerobik Dayanıklılık.
7single.php