T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BÜTÜNLEŞİK İMALAT ORTAMLARINDA ÜRÜN AĞACI YAPISININ İMALAT PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

DOKTORA TEZİ
Endüstri Yük. Müh. İhsan Hakan SELVİ

Enstitü Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Tez Danışmanı

: Prof. Dr. İ. Hakkı CEDİMOĞLU

Haziran 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türk imalat endüstrilerinde reklam harcamalarının belirleyenleri - Sayfa 6
ii ÖZET UĞURLU, Nazlı. Türk İmalat Endüstrilerinde Reklam Harcamalarının Belirleyeni, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2007. Bu Yüksek Lisans tezinin amacı reklam harcamalarının belirleyenleri araştırmaktır. Tezde, ilk olarak endüstriyel iktisat kapsamında reklam harcamalarının belirleyenleri araştırılmış ve literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra ise, teorik tartışmalardan ve literatür taramasın...
Uluslararası ticarette fiyata dayalı rekabet gücü ile endüstri-içi ticaret arasındaki ilişki: Türk imalat sanayii örneği - Sayfa 243
ve istatistiki olarak da anlamlıdır. Bu durumun muhtemel sebepleri bir önceki Hipotez kapsamında açıklanmaya çalışılmıştır. 3.6. Bölüm özeti Birinci ve İkinci Bölümde sırasıyla uluslararası rekabet gücü ve uluslararası endüstri-içi ticaret konularının kapsamlı olarak ele alınmasını takiben, söz konusu bölümlerdeki analiz ve değerlendirmeler ışığında bu bölümde tezin konusu olan uluslararası rekab...
Petrol boru hatlarının kontrolü için akıllı ölçüm sistemi tasarlanması - Sayfa 18
3 dünya üzerinde yapılmış olan çalışmalar özetlenmiştir. Tezin 6. bölümünde tez çalışmaları kapsamında tasarımı, imalatı ve testleri yapılan PIG sistemi anlatılmaktadır. Ülkemizde imalatı yapılabilen ve güvenilir bir şekilde test hizmeti verebilen bir sistemin hem endüstriye kazandırılması hem de ülkemizde bu konuyla ilgili literatüre katkı sağlaması bu tezin temel amacı olmuştur. ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

imalat
endüstri
tezi
üniversitesi
bilimleri
enstitüsü


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BÜTÜNLEŞİK İMALAT ORTAMLARINDA ÜRÜN AĞACI YAPISININ İMALAT PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

DOKTORA TEZİ
Endüstri Yük. Müh. İhsan Hakan SELVİ

Enstitü Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Tez Danışmanı

: Prof. Dr. İ. Hakkı CEDİMOĞLU

Haziran 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php