.ANKARA ÜNİVERSİ’I’ESİ ,FEN BİLİMLERİ ENSTİ 1rüsü

BÜYÜK M””lJM GÜi/ESİ
(Galleria mellonella L.) ya BTKİLİ
Bacillus thuringiensis SUÇLARI VE BUNLJı.RIN
PLAZMİD İÇERİKLERİ tiZbRİNDE ARAŞTIRMALAR
Mu s tafa AKÇ ELİK

YÜKSEK LİSANS TEZİ
TARI~ JRtlNLE Rİ TEKNOLOJİSİ AN A BİLİM
DALI

Bu tez ~/’J/1937 Ta rihinde Af?aJJ.daki lJüri T a rafından 9.0. (.D.o.k,sp. p)Not
Takdir Edilerek Oybirli ~ i /CTJ”Ç”‘Ji~~- ile ~abul E d il m iştir.

~q~K~-
GÜRGÜ?~~ıDoç, Dr. Lütfü ÇAK%ÇI

Do~(o’JDQr(.J~ -Vtel)

it

t

.
in

Uye

DoçoDrcNeşet KILINÇER

(Danışman )

(Jüri Başka.tıı)1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

.ANKARA ÜNİVERSİ’I’ESİ ,FEN BİLİMLERİ ENSTİ 1rüsü

BÜYÜK M””lJM GÜi/ESİ
(Galleria mellonella L.) ya BTKİLİ
Bacillus thuringiensis SUÇLARI VE BUNLJı.RIN
PLAZMİD İÇERİKLERİ tiZbRİNDE ARAŞTIRMALAR
Mu s tafa AKÇ ELİK

YÜKSEK LİSANS TEZİ
TARI~ JRtlNLE Rİ TEKNOLOJİSİ AN A BİLİM
DALI

Bu tez ~/’J/1937 Ta rihinde Af?aJJ.daki lJüri T a rafından 9.0. (.D.o.k,sp. p)Not
Takdir Edilerek Oybirli ~ i /CTJ”Ç”‘Ji~~- ile ~abul E d il m iştir.

~q~K~-
GÜRGÜ?~~ıDoç, Dr. Lütfü ÇAK%ÇI

Do~(o’JDQr(.J~ -Vtel)

it

t

.
in

Uye

DoçoDrcNeşet KILINÇER

(Danışman )

(Jüri Başka.tıı)
single.php