T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK DİLİ BİLİM DALI
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDE YANSIMA KELİMELER
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN Fettah KARAHAN
TEZ YÖNETİCİSİ YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA ŞENEL
KARS 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin yazılarındaki söz dizimi ile edebi dilin söz diziminin karşılaştırılması - Sayfa 72
ÖZDEMİR, Emin, Cümle Kalıpları, Türk Dili S.184, TDK Yayınları, Ankara, 1967, s.292-296 YÜKSEK LİSANS TEZLERİ AKPINAR, Elif, Dede Korkut Kitabının Söz Dizimi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 1997 BULUT, Ayşe, Refik Halid Karay’ın Memlekete Hikayelerinde Söz Dizimi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tür...
Anadolu efsanelerinin tanımı ve tasnifi - Sayfa 141
6. Osan, Mustafa; Kuzeydoğu Denizli Yöresinde Anlatılan Efsaneler, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Halkbilimi Bilim Dalı, Denizli 2006 7. Özdoğan, Rahime, Amasya’da Adak Yerleri ile İlgili Halk Anlatıları, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Sams...
1980 yılında yayımlanan Türk romanlarında toplumcu gerçekçilik - Sayfa 305
290 Ener, A. (2009). Recep Bilginer ve Tiyatro Oyunları Üzerine Bir İnceleme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir. Ertem, E.C. (2006). Romanlarda 12 Eylül Askerî Müdahalesi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı. Yayımlanma...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dalı
yüksek
bilim
lisans
anabilim
edebiyatı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK DİLİ BİLİM DALI
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDE YANSIMA KELİMELER
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN Fettah KARAHAN
TEZ YÖNETİCİSİ YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA ŞENEL
KARS 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php