2. GENEL BİLGİLER
2.1. Vardiyalı Çalışmanın Tanımı
Çalışma düzeninin işyeri gereklerine, işin ve işyerinin ihtiyaçlarına ve işverenin isteklerine göre kolaylıkla uyum ve uygunluk sağlayacak şekilde, sürekli ve yeniden düzenlenmesi esnek çalışma olarak bilinir (8). Vardiyalı çalışma sistemi, esnek çalışma kategorisindeki en eski çalışma düzenlerinden biridir. Vardiyalı çalışmalar, teknolojik nedenlerle üretimin durdurulamadığı sanayinin çok büyük bir kesiminde zorunlu bir çözüm olarak geliştirilmiş ve son derece yaygın biçimde uygulanmaktadır (9). Avrupa Yaşama ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı (Eurofound) tarafından 2003 yılında yayınlanan Katılmakta Olan ve Aday Ülkelerde Çalışma Koşulları araştırmasının sonuçlarına göre; Türkiyede 2003 yılında, çalışmakta olan nüfusun %8i vardiyalı olarak çalışmaktadır. O yıl toplam çalışan nüfusun 21 milyon 147 bin kişi olduğu dikkate alındığında, ülkemizde 2003 yılında, 1.691.760 kişi kamu sektöründe vardiyalı olarak çalışmıştır (10).
Vardiyalı çalışma kavramının değişik ifadelerde tanımlanması mümkündür. Bir tanıma göre vardiyalı çalışma sistemi, alışılmış iş saatleri içinde çalıştırılan fabrika ve üretim birimlerindeki makine, ekipman ve personelin bu saatler dışında da üretimi sürdürmeleridir (11). Bir başka tanım da; tüm gün sürenin, aynı günün değişik zaman dilimlerinde ayrı işçi gruplarının çalıştırılmasıdır şeklindedir (12).
Vardiyalı çalışma sistemi mevcut ekipman ve kapasitenin kullanım düzeyinin yükseltilmesiyle doğrudan ilgilidir. Vardiyalı çalışma sistemi, kapasite kullanımı işlevleri, kendilerine tahsis edilen saatlerde yaparak, işletmenin uzun süre veya sürekli çalışmasını sağlarlar. Çalışma gruplarının fazla olduğu işletmelerde; sabit vardiya çalışmasından veya dönüşümlü vardiya çalışmasından söz edilebilir (13).
314. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


14. SAYFA ICERIGI

2. GENEL BİLGİLER
2.1. Vardiyalı Çalışmanın Tanımı
Çalışma düzeninin işyeri gereklerine, işin ve işyerinin ihtiyaçlarına ve işverenin isteklerine göre kolaylıkla uyum ve uygunluk sağlayacak şekilde, sürekli ve yeniden düzenlenmesi esnek çalışma olarak bilinir (8). Vardiyalı çalışma sistemi, esnek çalışma kategorisindeki en eski çalışma düzenlerinden biridir. Vardiyalı çalışmalar, teknolojik nedenlerle üretimin durdurulamadığı sanayinin çok büyük bir kesiminde zorunlu bir çözüm olarak geliştirilmiş ve son derece yaygın biçimde uygulanmaktadır (9). Avrupa Yaşama ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı (Eurofound) tarafından 2003 yılında yayınlanan Katılmakta Olan ve Aday Ülkelerde Çalışma Koşulları araştırmasının sonuçlarına göre; Türkiyede 2003 yılında, çalışmakta olan nüfusun %8i vardiyalı olarak çalışmaktadır. O yıl toplam çalışan nüfusun 21 milyon 147 bin kişi olduğu dikkate alındığında, ülkemizde 2003 yılında, 1.691.760 kişi kamu sektöründe vardiyalı olarak çalışmıştır (10).
Vardiyalı çalışma kavramının değişik ifadelerde tanımlanması mümkündür. Bir tanıma göre vardiyalı çalışma sistemi, alışılmış iş saatleri içinde çalıştırılan fabrika ve üretim birimlerindeki makine, ekipman ve personelin bu saatler dışında da üretimi sürdürmeleridir (11). Bir başka tanım da; tüm gün sürenin, aynı günün değişik zaman dilimlerinde ayrı işçi gruplarının çalıştırılmasıdır şeklindedir (12).
Vardiyalı çalışma sistemi mevcut ekipman ve kapasitenin kullanım düzeyinin yükseltilmesiyle doğrudan ilgilidir. Vardiyalı çalışma sistemi, kapasite kullanımı işlevleri, kendilerine tahsis edilen saatlerde yaparak, işletmenin uzun süre veya sürekli çalışmasını sağlarlar. Çalışma gruplarının fazla olduğu işletmelerde; sabit vardiya çalışmasından veya dönüşümlü vardiya çalışmasından söz edilebilir (13).
3

İlgili Kaynaklarsingle.php