önünde tutularak, gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir (YÖN./8).
5. Vardiyalarda hafta tatili uygulaması: Üçlü vardiya düzeninin organizasyonu İş Kanununun hafta tatili hükümleri ile getirilen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Buna göre, vardiya düzeninde işçilere tatil gününden önce 63. maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilecektir (4857/461). İş Kanununda işçinin hafta tatilinin mutlaka Pazar günü olması şartı bulunmamaktadır. Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir gününde 24 saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur (YÖN./11).
6. Çocuk, genç ve kadın işçilere ilişkin sınırlama ve yasaklamalar: İş Kanunu, sanayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılmalarını yasaklamaktadır (4857/731). Çocukların, genç işçilerin ve kadın işçilerin gece süresinde ve vardiya düzeninde çalıştırılmalarının esasları İş kanununa dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
1425. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


25. SAYFA ICERIGI

önünde tutularak, gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir (YÖN./8).
5. Vardiyalarda hafta tatili uygulaması: Üçlü vardiya düzeninin organizasyonu İş Kanununun hafta tatili hükümleri ile getirilen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Buna göre, vardiya düzeninde işçilere tatil gününden önce 63. maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilecektir (4857/461). İş Kanununda işçinin hafta tatilinin mutlaka Pazar günü olması şartı bulunmamaktadır. Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir gününde 24 saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur (YÖN./11).
6. Çocuk, genç ve kadın işçilere ilişkin sınırlama ve yasaklamalar: İş Kanunu, sanayiye ait işlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılmalarını yasaklamaktadır (4857/731). Çocukların, genç işçilerin ve kadın işçilerin gece süresinde ve vardiya düzeninde çalıştırılmalarının esasları İş kanununa dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
14

İlgili Kaynaklarsingle.php