saat), haftalık çalışma saatinin ortalaması ise 46.292.46 saattir(min.=40 saatmax.=48 saat)
5.2. Çalışanların Vardiya Durumları ile İlgili Bulguların Değerlendirilmesi
Araştırmaya termik santralde çalışan 354 kişi katılmıştır. Araştırmaya katılan çalışanların vardiya tipi incelendiğinde 158 kişinin (% 44.6) sabit gündüz vardiyasında, 47 kişinin (% 13.3) ikili vardiya sisteminde, 149 kişinin ise (% 42.1) üçlü vardiya sisteminde çalıştığı bulunmuştur. Araştırmaya katılanlara tercih ettikleri vardiya tipi sorulduğunda %85.0ı sürekli gündüz vardiyasında çalışmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Türkiyede yapılan bir araştırmada işçilerin tercih ettikleri vardiya saatleri incelenmiş ve işçilerin üçte ikisinin sabah başlayan birinci vardiyada çalışmak istedikleri bulunmuştur (35). Fransada 800 işçi arasında yapılan aynı konudaki bir anket çalışmasının bulguları şöyledir: Sabah vardiyası % 52, Öğleden sonra vardiyası % 33, gece vardiyası % 5, tercih belirtmeyen % 10 dur (36). Türkiye de aynı konuda yapılan araştırmanın sonuçlarında ise işçilerin genellikle dinlenme ve uyku bakımından sabah vardiyasını tercih ettikleri saptanmıştır. Sabah vardiyasını tercih edenlerin %62.5i bu gerekçeyi öne sürmüştür (11).
Bugün dünya genelinde 1,2 milyar insan sigara içmektedir. Bu sayının 2025 yılında 1,6 milyara yükselmesi beklenmektedir. Ülkemizde de son 30 yılda sigara tüketimi % 80 oranında artmıştır. Türkiye, sigara tüketiminde Avrupada Yunanistandan sonra ikinci, dünyada ise ilk 10 ülke arasındadır ve yaklaşık her iki yetişkinden biri sigara içmektedir (37). Sigaranın sağlık sorunlarının ortaya çıkmasında başlıca bir etken olduğu konusu ilk kez 1964 yılında ABDde ifade edilmiştir (38). Sigara günümüzde işyeri zararlıları içinde görülmekte ve sigara içen işçiler riskli grup olarak gösterilmektedir (39). Araştırma kapsamındaki çalışanların %52.8i (187 kişi) halen sigara içtiğini belirtmiştir. Sigara içiyor olanların %50.0ında, hiç içmemiş olanların ise %25.0ında aşırı gündüz uykululuğu gösteren değerler saptanmıştır. Sigara kullanma düzeyleri ile ilgili Türkiyede vardiyalı çalışma sistemi ile çalışan bir işyerinde vardiyalı çalışan 281 kişi ile yapılan benzer bir çalışma değerlendirildiğinde, sigara içme düzeyi %51.8 olarak bulunmuş ve sigara kullananların %46.0ında, kullanmayanların ise %30.4ünde aşırı gündüz
4051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


51. SAYFA ICERIGI

saat), haftalık çalışma saatinin ortalaması ise 46.292.46 saattir(min.=40 saatmax.=48 saat)
5.2. Çalışanların Vardiya Durumları ile İlgili Bulguların Değerlendirilmesi
Araştırmaya termik santralde çalışan 354 kişi katılmıştır. Araştırmaya katılan çalışanların vardiya tipi incelendiğinde 158 kişinin (% 44.6) sabit gündüz vardiyasında, 47 kişinin (% 13.3) ikili vardiya sisteminde, 149 kişinin ise (% 42.1) üçlü vardiya sisteminde çalıştığı bulunmuştur. Araştırmaya katılanlara tercih ettikleri vardiya tipi sorulduğunda %85.0ı sürekli gündüz vardiyasında çalışmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Türkiyede yapılan bir araştırmada işçilerin tercih ettikleri vardiya saatleri incelenmiş ve işçilerin üçte ikisinin sabah başlayan birinci vardiyada çalışmak istedikleri bulunmuştur (35). Fransada 800 işçi arasında yapılan aynı konudaki bir anket çalışmasının bulguları şöyledir: Sabah vardiyası % 52, Öğleden sonra vardiyası % 33, gece vardiyası % 5, tercih belirtmeyen % 10 dur (36). Türkiye de aynı konuda yapılan araştırmanın sonuçlarında ise işçilerin genellikle dinlenme ve uyku bakımından sabah vardiyasını tercih ettikleri saptanmıştır. Sabah vardiyasını tercih edenlerin %62.5i bu gerekçeyi öne sürmüştür (11).
Bugün dünya genelinde 1,2 milyar insan sigara içmektedir. Bu sayının 2025 yılında 1,6 milyara yükselmesi beklenmektedir. Ülkemizde de son 30 yılda sigara tüketimi % 80 oranında artmıştır. Türkiye, sigara tüketiminde Avrupada Yunanistandan sonra ikinci, dünyada ise ilk 10 ülke arasındadır ve yaklaşık her iki yetişkinden biri sigara içmektedir (37). Sigaranın sağlık sorunlarının ortaya çıkmasında başlıca bir etken olduğu konusu ilk kez 1964 yılında ABDde ifade edilmiştir (38). Sigara günümüzde işyeri zararlıları içinde görülmekte ve sigara içen işçiler riskli grup olarak gösterilmektedir (39). Araştırma kapsamındaki çalışanların %52.8i (187 kişi) halen sigara içtiğini belirtmiştir. Sigara içiyor olanların %50.0ında, hiç içmemiş olanların ise %25.0ında aşırı gündüz uykululuğu gösteren değerler saptanmıştır. Sigara kullanma düzeyleri ile ilgili Türkiyede vardiyalı çalışma sistemi ile çalışan bir işyerinde vardiyalı çalışan 281 kişi ile yapılan benzer bir çalışma değerlendirildiğinde, sigara içme düzeyi %51.8 olarak bulunmuş ve sigara kullananların %46.0ında, kullanmayanların ise %30.4ünde aşırı gündüz
40

İlgili Kaynaklarsingle.php