15. Ruggiero J, Pezzino J. Nurses Perceptions of the Advantages and Disadvantages of their shift and ork shedules. JONA, 36(10):450-453, 2006. 16. Ursavaş A, Ege E. Uyku Apne Sendromu ve Trafik Kazaları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30 (1):37-41, 2004. 17. Camkurt MZ. İşyeri Çalışma Sistemi ve İşyeri Fiziksel Faktörlerinin İş Kazaları Üzerindeki Etkisi. TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 20(6):12-17, 2007. 18. Monk TH. Shift Work: Basic prinsiples. Ed: Kryger MH , Roth T, Dement WC. Principles and Practice of Sleep Medicine. pp.673- 679, W.B. Saunders, Philadelphia, 2000. 19. Yılmaz A, Ekici S. Örgütsel Yaşamda Kamu Çalışanlarının Örgütsel Stres Kaynakları Üzerine Bir Araştırma, S.D.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 11(1):31-58, 2006. 20. Tural Ü. Uyku ve Bozuklukları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Dönem 5 Ders Notları, s.1-14, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 2008. 21. Sarıcaoğlu F, Akıncı SB, Gözaçan A, Güner B, Rezaki M, Aypar Ü. Gece ve Gündüz Vardiya Çalışmasının Bir Grup Anestezi Asistanının Dikkat ve Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(2):106-112, 2005. 22. Bilir N, Yıldız A.N. İş Sağlığı ve Güvenliği, s.349-354, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2004. 23. Harma M. Gece Vardiyası. Çalışma Ortamı, 25(4):11-12, 1996. 24. Everly GS. Occupational Safety and Health. Erişim Adresi: www.labour.gov.sk.ca/safety/shiftwork/shift7.htm. Erişim tarihi 22.10.2009. 25. Assis M.A, Kupek E, Nohas MV, Bellisle F. Food intake and circadian rhythms shiftworkers with a high workload, Appetite 40(2):175-183, 2002. 26. İncir G. Çoklu Vardiya Çalışmasının Ergonomik Tasarımı, s.162, MPM yayınları, Ankara, 1998. 27. Kıran S, Ayoğlu FN, Güler Ç. Vardiya Çalışması. Ed: Güler Ç. Ergonomi, s.599614, Palme Yayıncılık, Ankara, 2004. 28. Şafak C. Çalışma Süreleri Uygulama Kılavuzu. Erişim Adresi:www.sendika.org. Erişim tarihi 15.11.2009. 29. İş Sağlığı ve Güvenliği Oda Raporu. Erişim Adresi: bianet.org/ files/doc_files/ 000/000/008/./_S_GRaporu-TamMetin.docErişim Tarihi:15.11.2009. 30. 4 Kasım 2003 tarih ve 2003/88/EC sayılı Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesine İlişkin AB Direktifi. Erişim Adresi: www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ic&id=1736. Erişim Tarihi: 19.09.2009.
5364. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


64. SAYFA ICERIGI

15. Ruggiero J, Pezzino J. Nurses Perceptions of the Advantages and Disadvantages of their shift and ork shedules. JONA, 36(10):450-453, 2006. 16. Ursavaş A, Ege E. Uyku Apne Sendromu ve Trafik Kazaları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30 (1):37-41, 2004. 17. Camkurt MZ. İşyeri Çalışma Sistemi ve İşyeri Fiziksel Faktörlerinin İş Kazaları Üzerindeki Etkisi. TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, 20(6):12-17, 2007. 18. Monk TH. Shift Work: Basic prinsiples. Ed: Kryger MH , Roth T, Dement WC. Principles and Practice of Sleep Medicine. pp.673- 679, W.B. Saunders, Philadelphia, 2000. 19. Yılmaz A, Ekici S. Örgütsel Yaşamda Kamu Çalışanlarının Örgütsel Stres Kaynakları Üzerine Bir Araştırma, S.D.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 11(1):31-58, 2006. 20. Tural Ü. Uyku ve Bozuklukları, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Dönem 5 Ders Notları, s.1-14, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 2008. 21. Sarıcaoğlu F, Akıncı SB, Gözaçan A, Güner B, Rezaki M, Aypar Ü. Gece ve Gündüz Vardiya Çalışmasının Bir Grup Anestezi Asistanının Dikkat ve Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(2):106-112, 2005. 22. Bilir N, Yıldız A.N. İş Sağlığı ve Güvenliği, s.349-354, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2004. 23. Harma M. Gece Vardiyası. Çalışma Ortamı, 25(4):11-12, 1996. 24. Everly GS. Occupational Safety and Health. Erişim Adresi: www.labour.gov.sk.ca/safety/shiftwork/shift7.htm. Erişim tarihi 22.10.2009. 25. Assis M.A, Kupek E, Nohas MV, Bellisle F. Food intake and circadian rhythms shiftworkers with a high workload, Appetite 40(2):175-183, 2002. 26. İncir G. Çoklu Vardiya Çalışmasının Ergonomik Tasarımı, s.162, MPM yayınları, Ankara, 1998. 27. Kıran S, Ayoğlu FN, Güler Ç. Vardiya Çalışması. Ed: Güler Ç. Ergonomi, s.599614, Palme Yayıncılık, Ankara, 2004. 28. Şafak C. Çalışma Süreleri Uygulama Kılavuzu. Erişim Adresi:www.sendika.org. Erişim tarihi 15.11.2009. 29. İş Sağlığı ve Güvenliği Oda Raporu. Erişim Adresi: bianet.org/ files/doc_files/ 000/000/008/./_S_GRaporu-TamMetin.docErişim Tarihi:15.11.2009. 30. 4 Kasım 2003 tarih ve 2003/88/EC sayılı Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesine İlişkin AB Direktifi. Erişim Adresi: www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ic&id=1736. Erişim Tarihi: 19.09.2009.
53

İlgili Kaynaklarsingle.php