Çalışmaya Katılma Onayı:
Yukarıda yer alan ve araştırmaya başlanmadan önce gönüllüye verilmesi gereken bilgileri okudum ve sözlü olarak dinledim. Aklıma gelen tüm soruları araştırıcıya sordum, yazılı ve sözlü olarak bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Çalışmaya katılmayı isteyip istemediğime karar vermem için bana yeterli zaman tanındı. Bu koşullar altında,bana ait bilgilerin gözden geçirilmesi, transfer edilmesi ve işlenmesi konusunda araştırma yürütücüsüne yetki veriyor ve söz konusu araştırmaya ilişkin bana yapılan katılım davetini hiçbir zorlama ve baskı olmaksızın büyük bir gönüllülük içerisinde kabul ediyorum.
Gönüllünün, Adı-Soyadı: İmza:
Açıklamaları yapan araştırmacının, Adı-Soyadı: Öğr.Gör.Türkan Akyol GÜNER Görevi: Araştırma sorumlusu Adresi: ZKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Site/ZONGULDAK Tel.-Faks: 0372-2574191 Tarih ve İmza:
Çalıştığınız Birim:

1.( ) İdari bölüm 7.( ) Muhaberet

13.( ) Dış tesisler

2.( ) Muhasebe 8.( ) Savunma

3.( ) Ticaret

9.( ) İtfaiye

14.( ) LaboratuvarTasfiyane
15.( ) Mekanik atölye

4.( ) Ambar 5.( ) Personel 6.( ) Sağlık

10.( ) Elektrik bakım 16.( ) Türbin bakım

11.( ) Ölçü-test

17.( ) Vardiya amiri

12.( ) Değirmen bakım 18.( ) Garaj

19.( ) Teknik büro

25.( ) Buhar üretim

20.( ) Türbin işletme 26.( ) Eğitim

21.( ) Elektrik işletme
22.( ) Yakıt tahliye

27.( ) Diğer.

23.( ) Kazan işletme

24.( ) İnşaat bakım

1) Doğum tarihiniz nedir? . 2) Cinsiyetiniz nedir? 1.( ) Erkek 2.( ) Kadın

3) Öğrenim durumunuz (en son bitirdiğiniz okul ) nedir?

1.( ) Okur-yazar

4.( ) Lise

2.( ) İlkokul

5.( ) Üniversite

3.( ) Ortaokul

6.( ) Diğer

4) Medeni durumunuz nedir? 1.( ) Bekar 2.( ) Evli 3.( ) Dul

4.( ) Diğer.

5869. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


69. SAYFA ICERIGI

Çalışmaya Katılma Onayı:
Yukarıda yer alan ve araştırmaya başlanmadan önce gönüllüye verilmesi gereken bilgileri okudum ve sözlü olarak dinledim. Aklıma gelen tüm soruları araştırıcıya sordum, yazılı ve sözlü olarak bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Çalışmaya katılmayı isteyip istemediğime karar vermem için bana yeterli zaman tanındı. Bu koşullar altında,bana ait bilgilerin gözden geçirilmesi, transfer edilmesi ve işlenmesi konusunda araştırma yürütücüsüne yetki veriyor ve söz konusu araştırmaya ilişkin bana yapılan katılım davetini hiçbir zorlama ve baskı olmaksızın büyük bir gönüllülük içerisinde kabul ediyorum.
Gönüllünün, Adı-Soyadı: İmza:
Açıklamaları yapan araştırmacının, Adı-Soyadı: Öğr.Gör.Türkan Akyol GÜNER Görevi: Araştırma sorumlusu Adresi: ZKÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Site/ZONGULDAK Tel.-Faks: 0372-2574191 Tarih ve İmza:
Çalıştığınız Birim:

1.( ) İdari bölüm 7.( ) Muhaberet

13.( ) Dış tesisler

2.( ) Muhasebe 8.( ) Savunma

3.( ) Ticaret

9.( ) İtfaiye

14.( ) LaboratuvarTasfiyane
15.( ) Mekanik atölye

4.( ) Ambar 5.( ) Personel 6.( ) Sağlık

10.( ) Elektrik bakım 16.( ) Türbin bakım

11.( ) Ölçü-test

17.( ) Vardiya amiri

12.( ) Değirmen bakım 18.( ) Garaj

19.( ) Teknik büro

25.( ) Buhar üretim

20.( ) Türbin işletme 26.( ) Eğitim

21.( ) Elektrik işletme
22.( ) Yakıt tahliye

27.( ) Diğer.

23.( ) Kazan işletme

24.( ) İnşaat bakım

1) Doğum tarihiniz nedir? . 2) Cinsiyetiniz nedir? 1.( ) Erkek 2.( ) Kadın

3) Öğrenim durumunuz (en son bitirdiğiniz okul ) nedir?

1.( ) Okur-yazar

4.( ) Lise

2.( ) İlkokul

5.( ) Üniversite

3.( ) Ortaokul

6.( ) Diğer

4) Medeni durumunuz nedir? 1.( ) Bekar 2.( ) Evli 3.( ) Dul

4.( ) Diğer.

58

İlgili Kaynaklarsingle.php