İÇİNDEKİLER
Sayfa TEZ KABUL VE ONAY. iii ÖNSÖZ . iv ÖZET. v ABSTRACT. vi İÇİNDEKİLER . vii SİMGELER VE KISALTMALAR. ix TABLO DİZİNİ . x ŞEKİL DİZİNİ . xi 1. GİRİŞ VE AMAÇLAR . 1
1.1.Giriş . 1 1.2. Amaçlar . 2 2. GENEL BİLGİLER . 3 2.1.Vardiyalı Çalışmanın Tanımı . 3
2.1.1. Sabit vardiya sistemi. 4 2.1.2. Dönüşümlü vardiya sistemi . 4 2.2. Vardiyalı Çalışma, İnsan Fizyolojisi ve Uyku Etkileşimi. 4 2.3. Vardiyalı Çalışmanın Sosyal Yaşam Üzerine Etkisi. 6 2.4. Vardiyalı Çalışma ve Kafein, Alkol, Sigara Kullanımı. 7 2.5. Vardiyalı Çalışmayı Gerektiren Sebepler. 8 2.5.1. Vardiya çalışmasının ağırlık kazandığı iş kolları/meslek dalları. 8 2.6.Vardiyalı Çalışma Sisteminin Düzenlenmesi. 9 2.6.1. Vardiyalı çalışma ile ilgili uluslararası düzenlemeler . 9 2.6.2. Vardiyalı çalışma ile ilgili Türkiyedeki yasal düzenlemeler. 11 3. GEREÇ VE YÖNTEM . 15 3.1. Araştırmanın Yapıldığı İşyerinin Tanıtımı. 15 3.2. Araştırmanın Tipi ve Evreni. 18 3.3. Araştırmanın Ön çalışması . 19 3.4. Araştırmanın Zaman Çizelgesi . 19 3.5. Araştırmanın Veri Kaynakları . 19 3.6. Araştırmanın Değişkenleri . 20
vii7. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


7. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER
Sayfa TEZ KABUL VE ONAY. iii ÖNSÖZ . iv ÖZET. v ABSTRACT. vi İÇİNDEKİLER . vii SİMGELER VE KISALTMALAR. ix TABLO DİZİNİ . x ŞEKİL DİZİNİ . xi 1. GİRİŞ VE AMAÇLAR . 1
1.1.Giriş . 1 1.2. Amaçlar . 2 2. GENEL BİLGİLER . 3 2.1.Vardiyalı Çalışmanın Tanımı . 3
2.1.1. Sabit vardiya sistemi. 4 2.1.2. Dönüşümlü vardiya sistemi . 4 2.2. Vardiyalı Çalışma, İnsan Fizyolojisi ve Uyku Etkileşimi. 4 2.3. Vardiyalı Çalışmanın Sosyal Yaşam Üzerine Etkisi. 6 2.4. Vardiyalı Çalışma ve Kafein, Alkol, Sigara Kullanımı. 7 2.5. Vardiyalı Çalışmayı Gerektiren Sebepler. 8 2.5.1. Vardiya çalışmasının ağırlık kazandığı iş kolları/meslek dalları. 8 2.6.Vardiyalı Çalışma Sisteminin Düzenlenmesi. 9 2.6.1. Vardiyalı çalışma ile ilgili uluslararası düzenlemeler . 9 2.6.2. Vardiyalı çalışma ile ilgili Türkiyedeki yasal düzenlemeler. 11 3. GEREÇ VE YÖNTEM . 15 3.1. Araştırmanın Yapıldığı İşyerinin Tanıtımı. 15 3.2. Araştırmanın Tipi ve Evreni. 18 3.3. Araştırmanın Ön çalışması . 19 3.4. Araştırmanın Zaman Çizelgesi . 19 3.5. Araştırmanın Veri Kaynakları . 19 3.6. Araştırmanın Değişkenleri . 20
vii

İlgili Kaynaklarsingle.php