Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesiVII
TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 2.1. Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Bazı Kalite Kriterleri. 6 Tablo 2.2. Verimlilik Düzeyleri İçin Sınır Değerler . 6 Tablo 2.3. Göllerin Beslenme Durumları. 7 Tablo 2.4. Trofik Statü İndeksinin (TSI) Sınıflandırılması. 7 Tablo 2.5. Göllerin Trofik Yapısının Sınıflandırılması ve Bu Sınıflandırmada
Kullanılan Üç Değişkenin TSI ve Sınır Değerleri . 9 Tablo 2.6. Değişkenlerin TSI Değerleri Arasındaki İlişki ve İndeks Değerlerindeki
Sapmaların İzahı . 9 Tablo 2.7. Fitoplankton Bileşik Oranına Göre Göllerin Ekolojik Yapısı . 10 Tablo 2.8. Palmerin Kirlilik İndeksine Göre Belirlenmiş Cinsler ve Değerleri . 11 Tablo 2.9. Toplam Fosfor, Toplam Azot, Klorofil-a ve Secchi Derinliği Dikkate
Alınarak Su Kalitesinin Değerlendirilmesi . 11 Tablo 2.10. Su Özelliği ve Baskın Fitoplankton Kullanarak Trofik Yapının
Sınıflandırılması. 12 Tablo 2.11. Su Kalitesi Değerlerine Göre Gölün Trofik Yapısı ve Su Kalitesi. 12 Tablo 2.12. Dominant Cinslerin Listesi . 13 Tablo 3.1. Bölgenin 1962-1989 Yılları Arası Aylık Ortalama Sıcaklık Değerleri . 16 Tablo 3.2. Arazi Çalışması Boyunca Ordu İlindeki Ortalama Sıcaklık Değerleri. 16 Tablo 3.3. Çambaşı Göletinin Fiziko-Kimyasal Özelliklerini Tespit Etmek İçin
Kullanılan Yöntemler. 20 Tablo 4.1. Çambaşı Göletinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. 29 Tablo 4.2. Çambaşı Göleti Fitoplanktonunda Tespit Edilen Taksonlar. 32 Tablo 4.3. Çambaşı Göleti Fitoplanktonunda Bulunan Alg Taksonlarının Tekerrür
Oranları . 41 Tablo 4.4. Çambaşı Göletinde Ölçülen TSI Değerleri. 57 Tablo 4.5. Çambaşı Göletinde Palmerin Kirlilik İndeksine Duyarlı Cinsler . 60 Tablo 4.6. Çambaşı Göletinde Baskın Cinsler ve Değerleri. 6110. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


10. SAYFA ICERIGI

VII
TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 2.1. Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Bazı Kalite Kriterleri. 6 Tablo 2.2. Verimlilik Düzeyleri İçin Sınır Değerler . 6 Tablo 2.3. Göllerin Beslenme Durumları. 7 Tablo 2.4. Trofik Statü İndeksinin (TSI) Sınıflandırılması. 7 Tablo 2.5. Göllerin Trofik Yapısının Sınıflandırılması ve Bu Sınıflandırmada
Kullanılan Üç Değişkenin TSI ve Sınır Değerleri . 9 Tablo 2.6. Değişkenlerin TSI Değerleri Arasındaki İlişki ve İndeks Değerlerindeki
Sapmaların İzahı . 9 Tablo 2.7. Fitoplankton Bileşik Oranına Göre Göllerin Ekolojik Yapısı . 10 Tablo 2.8. Palmerin Kirlilik İndeksine Göre Belirlenmiş Cinsler ve Değerleri . 11 Tablo 2.9. Toplam Fosfor, Toplam Azot, Klorofil-a ve Secchi Derinliği Dikkate
Alınarak Su Kalitesinin Değerlendirilmesi . 11 Tablo 2.10. Su Özelliği ve Baskın Fitoplankton Kullanarak Trofik Yapının
Sınıflandırılması. 12 Tablo 2.11. Su Kalitesi Değerlerine Göre Gölün Trofik Yapısı ve Su Kalitesi. 12 Tablo 2.12. Dominant Cinslerin Listesi . 13 Tablo 3.1. Bölgenin 1962-1989 Yılları Arası Aylık Ortalama Sıcaklık Değerleri . 16 Tablo 3.2. Arazi Çalışması Boyunca Ordu İlindeki Ortalama Sıcaklık Değerleri. 16 Tablo 3.3. Çambaşı Göletinin Fiziko-Kimyasal Özelliklerini Tespit Etmek İçin
Kullanılan Yöntemler. 20 Tablo 4.1. Çambaşı Göletinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. 29 Tablo 4.2. Çambaşı Göleti Fitoplanktonunda Tespit Edilen Taksonlar. 32 Tablo 4.3. Çambaşı Göleti Fitoplanktonunda Bulunan Alg Taksonlarının Tekerrür
Oranları . 41 Tablo 4.4. Çambaşı Göletinde Ölçülen TSI Değerleri. 57 Tablo 4.5. Çambaşı Göletinde Palmerin Kirlilik İndeksine Duyarlı Cinsler . 60 Tablo 4.6. Çambaşı Göletinde Baskın Cinsler ve Değerleri. 61

İlgili Kaynaklarsingle.php