Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi91
6. SONUÇ
Çambaşı Göletinde gölet kapaklarının açık olması, rezezvuar alanının daralması ve su tutma kapasitesinin az olması ile beraber, ilkbaharda gelen sel suları ile akıntının artması sonucunda su içerisinde çok fazla sirkülasyon gözlemlenmekte ve algal flora iyi gelişme imknına ulaşamamaktadır. Bu nedenle araştırma alanında bazı türlerin dominatlığı dışında beklenen tür çeşitliliği ve bolluğu gözlenememiştir. Bunda iklimsel şartların da etkisi vardır. Özellikle ışık ve sıcaklık fitoplankton üzerinde baskılayıcı olmuştur.
Araştırma alanında gerek trofik yapı indeksi gerekse fitoplankton bileşik oranı değerleri göl suyu için ötrofikliği göstermesine karşın; morfometrik yapısı, fitoplanktonda oligotrof özellikli türlerin yanı sıra mezotrof özellikli türlerin bulunması ve belirli aylarda bazı türlerin aşırı çoğalmalar yapması nedeniyle Çambaşı Göleti, oligotrofik özellikten ötrofiye geçişi gösteren mezotrof göl olarak tanımlanabilir.
Çambaşı Göletini besleyen tek kaynak olarak Kabalak Deresi yıl boyunca kaynağından çıkıp eriyen kar sularını taşıyarak göleti besler. Bölgede her hangi bir evsel, endüstrüyel kirlilik kaynağı yoktur. Sadece yaylada hayvan beslenmesi için büyütülen çayırlara ve patates yetiştiriciliğinde gübrelemenin yapılmasından dolayı tarımsal kirlilikten söz edelebilir. Son yıllarda yaylada çarpık yapılaşmaların sayısında da artış vardır. Çambaşı Göletinin suyu SKKY ve içme ve kullanma suları standartlarıyla karşılaştırıldığında genel olarak I. kalitedir. Ancak bu çevresel etkiler ilerleyen zamanda göletin ekolojik yapısını değiştirebilir.
İçilebilir su kaynakları konusunda oldukça fazla sıkıntı yaşayan Ordu ili, bu rezervi iyi şekilde değerlendirerek gelecekte içme suyu açısından alternatif bir kaynak olarak kullanabilir.101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


101. SAYFA ICERIGI

91
6. SONUÇ
Çambaşı Göletinde gölet kapaklarının açık olması, rezezvuar alanının daralması ve su tutma kapasitesinin az olması ile beraber, ilkbaharda gelen sel suları ile akıntının artması sonucunda su içerisinde çok fazla sirkülasyon gözlemlenmekte ve algal flora iyi gelişme imknına ulaşamamaktadır. Bu nedenle araştırma alanında bazı türlerin dominatlığı dışında beklenen tür çeşitliliği ve bolluğu gözlenememiştir. Bunda iklimsel şartların da etkisi vardır. Özellikle ışık ve sıcaklık fitoplankton üzerinde baskılayıcı olmuştur.
Araştırma alanında gerek trofik yapı indeksi gerekse fitoplankton bileşik oranı değerleri göl suyu için ötrofikliği göstermesine karşın; morfometrik yapısı, fitoplanktonda oligotrof özellikli türlerin yanı sıra mezotrof özellikli türlerin bulunması ve belirli aylarda bazı türlerin aşırı çoğalmalar yapması nedeniyle Çambaşı Göleti, oligotrofik özellikten ötrofiye geçişi gösteren mezotrof göl olarak tanımlanabilir.
Çambaşı Göletini besleyen tek kaynak olarak Kabalak Deresi yıl boyunca kaynağından çıkıp eriyen kar sularını taşıyarak göleti besler. Bölgede her hangi bir evsel, endüstrüyel kirlilik kaynağı yoktur. Sadece yaylada hayvan beslenmesi için büyütülen çayırlara ve patates yetiştiriciliğinde gübrelemenin yapılmasından dolayı tarımsal kirlilikten söz edelebilir. Son yıllarda yaylada çarpık yapılaşmaların sayısında da artış vardır. Çambaşı Göletinin suyu SKKY ve içme ve kullanma suları standartlarıyla karşılaştırıldığında genel olarak I. kalitedir. Ancak bu çevresel etkiler ilerleyen zamanda göletin ekolojik yapısını değiştirebilir.
İçilebilir su kaynakları konusunda oldukça fazla sıkıntı yaşayan Ordu ili, bu rezervi iyi şekilde değerlendirerek gelecekte içme suyu açısından alternatif bir kaynak olarak kullanabilir.

İlgili Kaynaklarsingle.php