Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi92
KAYNAKLAR
Akbulut, A., Yıldız, K., 2002. The Planktonic Diatoms of Lake Çıldır (ArdahanTurkey): Tr. J. of Botany, 26, 55-75.
Akköz, C. 1998. Beysehir Gölü Algleri Üzerinde Arastırmalar, Doktora Tezi Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 98 s.
Akköz, C., Güler, S., 2004. Topçu Göleti(Yozgat) Alg Florası I:Epilitik ve Epifitik Algler: S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Fen dergisi. 23, 7-14.
Akköz, C., Yılmaz, B., Kalıpcı, E., 2009. Trophic Level Determination of Acı Lake, Meke Lake And Suğla Lake: World Journal of Fish and Marine Sciences. 1(3): 243-247.
Akyurt, İ., 1993. Balık Yetiştiriciliğinde Su Kalitesi Yönetimi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Ofset Tesisi, 67s, Erzurum
Alabaster, J.S., Lloyd, R., 1980. Water Quality Criteria for reshwater Fish, Butterworths, 297 p, London-Boston
Alatalo, R. V., 1981. Problems in the measurement of evenness in ecology: Oikos, 37: 199-204.
Alpbaz, A., 1984. Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Genel Bilgiler ve Sazan Balığı Üretimi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:398, İzmir.
Altuner, Z., Gürbüz , H., 1990. Tercan Baraj Gölü Fitoplankton Topluluğu Üzerinde Bir Araştırma. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, Erzurum 18-20 Temmuz 1990, 131140.
Altuner, Z., Gürbüz, H., 1991. Karasu (Fırat) Nehri Epipelik Alg Florası Üzerinde Bir Arastırma: Doga-Tr. J. of Botany, 15, 253-267.
Altuner, Z., Gürbüz, H., 1994. A Study on the Phytoplankton of the Tercan Dam Lake Turkey: Doğa TU. Bot. Dergisi. 18: 443-450.
Altuner, Z., 1984. Tortum Gölünde Bir İstasyondan Alınan Fitoplanktonun Kalitatif ve Kantitatif İncelenmesi: Doğa Bilim Dergisi, A2, 8(2), 162-182.
Altuner, Z., 1988. A Study of the Diatom Flora of the Aras River: Nowa Hedwigia, 46, 1-2, 255-263102. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


102. SAYFA ICERIGI

92
KAYNAKLAR
Akbulut, A., Yıldız, K., 2002. The Planktonic Diatoms of Lake Çıldır (ArdahanTurkey): Tr. J. of Botany, 26, 55-75.
Akköz, C. 1998. Beysehir Gölü Algleri Üzerinde Arastırmalar, Doktora Tezi Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya, 98 s.
Akköz, C., Güler, S., 2004. Topçu Göleti(Yozgat) Alg Florası I:Epilitik ve Epifitik Algler: S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Fen dergisi. 23, 7-14.
Akköz, C., Yılmaz, B., Kalıpcı, E., 2009. Trophic Level Determination of Acı Lake, Meke Lake And Suğla Lake: World Journal of Fish and Marine Sciences. 1(3): 243-247.
Akyurt, İ., 1993. Balık Yetiştiriciliğinde Su Kalitesi Yönetimi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Ofset Tesisi, 67s, Erzurum
Alabaster, J.S., Lloyd, R., 1980. Water Quality Criteria for reshwater Fish, Butterworths, 297 p, London-Boston
Alatalo, R. V., 1981. Problems in the measurement of evenness in ecology: Oikos, 37: 199-204.
Alpbaz, A., 1984. Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Genel Bilgiler ve Sazan Balığı Üretimi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No:398, İzmir.
Altuner, Z., Gürbüz , H., 1990. Tercan Baraj Gölü Fitoplankton Topluluğu Üzerinde Bir Araştırma. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, Erzurum 18-20 Temmuz 1990, 131140.
Altuner, Z., Gürbüz, H., 1991. Karasu (Fırat) Nehri Epipelik Alg Florası Üzerinde Bir Arastırma: Doga-Tr. J. of Botany, 15, 253-267.
Altuner, Z., Gürbüz, H., 1994. A Study on the Phytoplankton of the Tercan Dam Lake Turkey: Doğa TU. Bot. Dergisi. 18: 443-450.
Altuner, Z., 1984. Tortum Gölünde Bir İstasyondan Alınan Fitoplanktonun Kalitatif ve Kantitatif İncelenmesi: Doğa Bilim Dergisi, A2, 8(2), 162-182.
Altuner, Z., 1988. A Study of the Diatom Flora of the Aras River: Nowa Hedwigia, 46, 1-2, 255-263

İlgili Kaynaklarsingle.php