Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi93
Anagnostidis, K., Komarek. J., 1988. Modern Approach to the Classification System of Cyanophytes. 3- Oscillatoriales. Algolog. Stud., 50-53, 327-472
Anonim, 1981. Su ve Analiz Metodları. DSİ Basım ve Foto Film İşletme Müdürlüğü Matbaası, 158 s.
Anonim, 1993. DSİ VII. Bölge Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü Raporu, Samsun.
Anonim, 2011. Meteoroloji İstasyonu Müdürlüğü, Ordu
APHA, 1985. Standard methods for the examination of water and wastewater, 16th ed. American Public Health Association, Washington,DC.
Arrignon, J., 1976. Amnagement Ecologique et Piscicole des Eaux Douces, Bordas, Paris.
Arslan, N., 1998. Karaboğaz Gölü Fitoplanktonu ve Mevsimsel Değişimi Üzerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 42 s, Samsun.
Atıcı, T., Obalı, O., 1999. Susuz Göleti (Ankara) Algleri ve Su Kalite Değerlendirmesi: G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, 99-104.
Atıcı, T., Obalı, O., 2002. Yedigöller ve Abant Gölü (Bolu) Fitoplanktonunun Mevsimsel Değişimi ve Klorofil-a Değerlerinin Karşılaştırılması: E.U. Su Ürünleri Dergisi Cilt/19 Sayı (3-4): 381-389
Atıcı, T., 1997. Sakarya nehri kirliligi ve algler: Ekoloji Çevre Dergisi, Sayı 24, 28-32.
Atıcı T, Obalı O, Elmacı A (2005) Abant Gölü (Bolu) bentik algleri: Ekoloji 14(56): 915.
Aykulu, G., Obalı, O., 1981. Phytoplankton Biyomas in the Kurtboğazı Dam Lake: Commun. Fac. Sci. Univ. Ank., ISSN 0256-7865, Ser. C, 2, 24, 29-44.
Aykulu, G., Obalı, O., Gönülol, A., 1983. Ankara Çevresindeki Bazı Göllerde Fitoplanktonun Yayılışı: Doğa Bilim Dergisi, Temel Bilim., 7, 277-288.
Baykal, T., Açıkgöz, İ., Yıldız, K., Bekleyen, A., 2004. A Study on Algae in Devegeçidi Dam Lake: Turk. J. Bot. 28, 457-472.
Baytut, Ö., Gönülol, A., Arslan, N., Ersanlı, E., 2006. The Phytoplankton of Karaboğaz Lake in Samsun: Turkey. Journal of Freshwater Ecology, Volume: 21, Number: 2, 359 361.
Bekleyen, A., Taş, B. Cernek Gölünün Zooplankton Faunası: Ekoloji, 17, 67, 24-30, 2008.103. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


103. SAYFA ICERIGI

93
Anagnostidis, K., Komarek. J., 1988. Modern Approach to the Classification System of Cyanophytes. 3- Oscillatoriales. Algolog. Stud., 50-53, 327-472
Anonim, 1981. Su ve Analiz Metodları. DSİ Basım ve Foto Film İşletme Müdürlüğü Matbaası, 158 s.
Anonim, 1993. DSİ VII. Bölge Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü Raporu, Samsun.
Anonim, 2011. Meteoroloji İstasyonu Müdürlüğü, Ordu
APHA, 1985. Standard methods for the examination of water and wastewater, 16th ed. American Public Health Association, Washington,DC.
Arrignon, J., 1976. Amnagement Ecologique et Piscicole des Eaux Douces, Bordas, Paris.
Arslan, N., 1998. Karaboğaz Gölü Fitoplanktonu ve Mevsimsel Değişimi Üzerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 42 s, Samsun.
Atıcı, T., Obalı, O., 1999. Susuz Göleti (Ankara) Algleri ve Su Kalite Değerlendirmesi: G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, 99-104.
Atıcı, T., Obalı, O., 2002. Yedigöller ve Abant Gölü (Bolu) Fitoplanktonunun Mevsimsel Değişimi ve Klorofil-a Değerlerinin Karşılaştırılması: E.U. Su Ürünleri Dergisi Cilt/19 Sayı (3-4): 381-389
Atıcı, T., 1997. Sakarya nehri kirliligi ve algler: Ekoloji Çevre Dergisi, Sayı 24, 28-32.
Atıcı T, Obalı O, Elmacı A (2005) Abant Gölü (Bolu) bentik algleri: Ekoloji 14(56): 915.
Aykulu, G., Obalı, O., 1981. Phytoplankton Biyomas in the Kurtboğazı Dam Lake: Commun. Fac. Sci. Univ. Ank., ISSN 0256-7865, Ser. C, 2, 24, 29-44.
Aykulu, G., Obalı, O., Gönülol, A., 1983. Ankara Çevresindeki Bazı Göllerde Fitoplanktonun Yayılışı: Doğa Bilim Dergisi, Temel Bilim., 7, 277-288.
Baykal, T., Açıkgöz, İ., Yıldız, K., Bekleyen, A., 2004. A Study on Algae in Devegeçidi Dam Lake: Turk. J. Bot. 28, 457-472.
Baytut, Ö., Gönülol, A., Arslan, N., Ersanlı, E., 2006. The Phytoplankton of Karaboğaz Lake in Samsun: Turkey. Journal of Freshwater Ecology, Volume: 21, Number: 2, 359 361.
Bekleyen, A., Taş, B. Cernek Gölünün Zooplankton Faunası: Ekoloji, 17, 67, 24-30, 2008.

İlgili Kaynaklarsingle.php