Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi95
Cirik,S., Cirik, Ş., Benli, H. A., 1991. Beyşehir Gölü Su Florası ve Mevsimsel Değişimleri: Ege Üniv., Su Ürünleri Dergisi, Cilt 8, Sayı 31-32, 155-175.
Cirik-Altındağ, S., 1982. Manisa-Marmara Gölü Fitoplanktonu I- Cyanophyta: Doğabilim Dergisi, Temel Bilim., 6, 3, 67-81.
Cirik-Altındağ, S., 1983. Manisa-Marmara Gölü Fitoplanktonu II-Euglenophyta: Doğa Bilim Dergisi, A, 7, 3, 460-468.
Conk, M., Cirik, S., 1991. Eğirdir Gölü Fitoplanktonu Üzerinde Bir Araştırma, Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Isparta Haziran 1991, 393-411.
Cox, E.J. 1996. Identification of Freshwater Diatoms from Live Material. Chapman and Hall, 158 p, London
Çetin, A. K., Şen, B., 1997. Keban Baraj Gölünün Bacillariophyta Dışındaki Algleri ve Mevsimsel Değişimleri: F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 9 (2), 45-49.
Çolak, Ö. ve Kaya, Z., 1988. Alglerin Atık Suların Biyolojik Arıtılmasında Kullanılma Olanakları: Doğa Bilim Dergisi, 12 (1), 18-29.
Dauba, F. 1981. Etude comperative de la fauna des poissons dans les ecosystemes de deux reservoirs
Demir, N., A., Kırkağaç, M., U., 2003. Sakaryabaşı-Batı Göletinde Fito-Zooplankton Kompozisyonu: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.
Desertova, B., 1981. Relationships between chlorophyll-a concentration and phytoplankton biomass in several reservoirs in Czechoslovakia: Int. Revue ges. Hydrobiol. 66, 153-169.
Dussart, B., 1966. Limnologie L tude des eaux continentales Ed.Gauthier-Villars, Paris.
EC, 1998. Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption, official journal of the European Communities L 330/42.
Egemen, Ö. 2006. Su kalitesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, yayın no:14, 6. baskı, Bornova-İzmir.
Elmacı, A., Obalı, O. (1992): Kırşehir Seyfe Gölü bentik alg florası: İ.Ü.S.Ü.Der.1 : 41-64
EPA, 2002. Ground water and drinking water, Environmental Protection Agency, U.S.105. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


105. SAYFA ICERIGI

95
Cirik,S., Cirik, Ş., Benli, H. A., 1991. Beyşehir Gölü Su Florası ve Mevsimsel Değişimleri: Ege Üniv., Su Ürünleri Dergisi, Cilt 8, Sayı 31-32, 155-175.
Cirik-Altındağ, S., 1982. Manisa-Marmara Gölü Fitoplanktonu I- Cyanophyta: Doğabilim Dergisi, Temel Bilim., 6, 3, 67-81.
Cirik-Altındağ, S., 1983. Manisa-Marmara Gölü Fitoplanktonu II-Euglenophyta: Doğa Bilim Dergisi, A, 7, 3, 460-468.
Conk, M., Cirik, S., 1991. Eğirdir Gölü Fitoplanktonu Üzerinde Bir Araştırma, Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Isparta Haziran 1991, 393-411.
Cox, E.J. 1996. Identification of Freshwater Diatoms from Live Material. Chapman and Hall, 158 p, London
Çetin, A. K., Şen, B., 1997. Keban Baraj Gölünün Bacillariophyta Dışındaki Algleri ve Mevsimsel Değişimleri: F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 9 (2), 45-49.
Çolak, Ö. ve Kaya, Z., 1988. Alglerin Atık Suların Biyolojik Arıtılmasında Kullanılma Olanakları: Doğa Bilim Dergisi, 12 (1), 18-29.
Dauba, F. 1981. Etude comperative de la fauna des poissons dans les ecosystemes de deux reservoirs
Demir, N., A., Kırkağaç, M., U., 2003. Sakaryabaşı-Batı Göletinde Fito-Zooplankton Kompozisyonu: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.
Desertova, B., 1981. Relationships between chlorophyll-a concentration and phytoplankton biomass in several reservoirs in Czechoslovakia: Int. Revue ges. Hydrobiol. 66, 153-169.
Dussart, B., 1966. Limnologie L tude des eaux continentales Ed.Gauthier-Villars, Paris.
EC, 1998. Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption, official journal of the European Communities L 330/42.
Egemen, Ö. 2006. Su kalitesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, yayın no:14, 6. baskı, Bornova-İzmir.
Elmacı, A., Obalı, O. (1992): Kırşehir Seyfe Gölü bentik alg florası: İ.Ü.S.Ü.Der.1 : 41-64
EPA, 2002. Ground water and drinking water, Environmental Protection Agency, U.S.

İlgili Kaynaklarsingle.php