Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi96
Eren A. 2000. Borabay Gölü (Amasya) Alg Florası: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
Ersanlı, E., Gönülol, 2006. A Study on the phytoplankton of Lake Simenit, Turkey: Cryptogamie Algologie, 27 (3), 289-305.
Ersoy, H. N., 1996. Sinop İli Bektaşağa ve Taşmanlı Göletleri Alg Florası Üzerine Bir Araştırma: Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
Ganf, G. G., Oliver, R. L., 1982. Vertical Separation of Light and Nutrients as A Factor Causing Replacement of Green Algae By Blue-Green Algae in the Plankton of A Stratified Lake: J. Ecol., 70, 829-844.
Geldiay, R., 1949. Çubuk Barajı ve Eymir Gölünün Makro ve Mikro Faunasının Mukayeseli Olarak İncelenmesi: Ankara Üniversitesi Fen Fak. Mec., 2, 146-252.
Gönülol, A., Aykulu, G., 1984. Çubuk-I Baraj Gölü Algleri Üzerinde Araştırmalar I. Fitoplanktonun Kompozisyonu ve Yoğunluğunun Mevsimsel Değişimi: Doğa Bilim Dergisi, Az. 8, 3, 330-342.
Gönülol, A., Çomak, Ö., 1990. Bafra Balık Gölleri (Balık Gölü, Uzun Göl) Fitoplanktonunun Araştırılması, X. Ulusal Biyoloji Kongresi, 18-20 Temmuz, 121-130 s, Erzurum,.
Gönülol, A., Çomak, Ö., 1992 a. Bafra Balık Gölleri (Balık Gölü, Uzun Göl) Fitoplanktonu Üzerinde Floristik Araştırmalar I- Cyanophyta: Doğa-Tr. J. Of Botany, 16, 223-245.
Gönülol, A., Çomak, Ö., 1992 b. Bafra Balık Gölleri (Balık Gölü, Uzun Göl) Fitoplanktonu Üzerinde Floristik Araştırmalar IV- Bacillorophyta, Dinophyta, Xanhtophyta: OMÜ Fen Dergisi, 4, 1, 1-19.
Gönülol, A., Çomak, Ö., 1993 a. Bafra Balık Gölleri (Balık Gölü, Uzun Göl) Fitoplanktonu Üzerinde Floristik Araştırmalar II. Euglenophyta: Doğa, Tr, J. Of Botany, 17, 163-169.
Gönülol, A., Çomak, Ö., 1993 b. Bafra Balık Gölleri (Balık Gölü, Uzun Göl) Fitoplanktonu Üzerinde Floristik Araştırmalar III. Chlorophyta: Doğa, Tr. J. Of Botany, 17, 227-236.
Gönülol, A., Obalı, O., 1986. Phytoplankton of the Karamık Lake (Afyon) Turkey: Commun, Fac. Sci. Univ. Ank., ISSN 0256-7865, Ser. C, 4, 105-128.
Gönülol, A., Obalı, O., 1998 a. Seasonal Variations of Phytoplankton Blooms in Suat Uğurlu (Samsun-Turkey): Tr. J. of Botany, 22, 93-97.
Gönülol, A., Obalı, O., 1998 b. A study on the Phytoplankton of Hasan Uğurlu Dam Lake (Samsun-Turkey): Tr. J. of Botany, 22, 447-461.106. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


106. SAYFA ICERIGI

96
Eren A. 2000. Borabay Gölü (Amasya) Alg Florası: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
Ersanlı, E., Gönülol, 2006. A Study on the phytoplankton of Lake Simenit, Turkey: Cryptogamie Algologie, 27 (3), 289-305.
Ersoy, H. N., 1996. Sinop İli Bektaşağa ve Taşmanlı Göletleri Alg Florası Üzerine Bir Araştırma: Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
Ganf, G. G., Oliver, R. L., 1982. Vertical Separation of Light and Nutrients as A Factor Causing Replacement of Green Algae By Blue-Green Algae in the Plankton of A Stratified Lake: J. Ecol., 70, 829-844.
Geldiay, R., 1949. Çubuk Barajı ve Eymir Gölünün Makro ve Mikro Faunasının Mukayeseli Olarak İncelenmesi: Ankara Üniversitesi Fen Fak. Mec., 2, 146-252.
Gönülol, A., Aykulu, G., 1984. Çubuk-I Baraj Gölü Algleri Üzerinde Araştırmalar I. Fitoplanktonun Kompozisyonu ve Yoğunluğunun Mevsimsel Değişimi: Doğa Bilim Dergisi, Az. 8, 3, 330-342.
Gönülol, A., Çomak, Ö., 1990. Bafra Balık Gölleri (Balık Gölü, Uzun Göl) Fitoplanktonunun Araştırılması, X. Ulusal Biyoloji Kongresi, 18-20 Temmuz, 121-130 s, Erzurum,.
Gönülol, A., Çomak, Ö., 1992 a. Bafra Balık Gölleri (Balık Gölü, Uzun Göl) Fitoplanktonu Üzerinde Floristik Araştırmalar I- Cyanophyta: Doğa-Tr. J. Of Botany, 16, 223-245.
Gönülol, A., Çomak, Ö., 1992 b. Bafra Balık Gölleri (Balık Gölü, Uzun Göl) Fitoplanktonu Üzerinde Floristik Araştırmalar IV- Bacillorophyta, Dinophyta, Xanhtophyta: OMÜ Fen Dergisi, 4, 1, 1-19.
Gönülol, A., Çomak, Ö., 1993 a. Bafra Balık Gölleri (Balık Gölü, Uzun Göl) Fitoplanktonu Üzerinde Floristik Araştırmalar II. Euglenophyta: Doğa, Tr, J. Of Botany, 17, 163-169.
Gönülol, A., Çomak, Ö., 1993 b. Bafra Balık Gölleri (Balık Gölü, Uzun Göl) Fitoplanktonu Üzerinde Floristik Araştırmalar III. Chlorophyta: Doğa, Tr. J. Of Botany, 17, 227-236.
Gönülol, A., Obalı, O., 1986. Phytoplankton of the Karamık Lake (Afyon) Turkey: Commun, Fac. Sci. Univ. Ank., ISSN 0256-7865, Ser. C, 4, 105-128.
Gönülol, A., Obalı, O., 1998 a. Seasonal Variations of Phytoplankton Blooms in Suat Uğurlu (Samsun-Turkey): Tr. J. of Botany, 22, 93-97.
Gönülol, A., Obalı, O., 1998 b. A study on the Phytoplankton of Hasan Uğurlu Dam Lake (Samsun-Turkey): Tr. J. of Botany, 22, 447-461.

İlgili Kaynaklarsingle.php