Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi99
Jones-Lee, A., Lee, F. G., 2005. Eutrophication (Excessive Fertilization), Water Encyclopedia: Surface and Agricultural Water. Wiley, Hoboken, NJ pp 107-114.
Karacaoğlu, D., Dere, Ş., Dalkıran, N., 2004. A Taxonomic Study on the Phytoplankton of Lake Uluabat (Bursa): Tr. J. of Botany, 28, 473-485.
Karakaya, H., 1990. Ordu-Çambaşı Yaylasının Subalpin ve Alpin Vejetasyonu Üzerinde Floristik ve Fitososyolojik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 82 s, Samsun,
Kılınç, S., Dere, Ş., 1988. Hafik Gölü (Sivas) Fitoplanktonunun Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi, IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sivas 21-23 Eylül 1988, 589-605.
Kılınç, S., Sıvacı, E.R., 2001. A Study on the Past and Present Diatom Flora of Two Alkaline Lakes: Tr. J. of Botany, 25, 373-378.
Kırankaya, Ş. G., Ekmekçi, G., 2005. Gelingüllü Baraj Gölünde Su Kalitesinin Balık Yaşamı Açısından Değerlendirilmesi: Türk Sucul Yaşam Dergisi. 3, 4: 333-340
Kıvrak, E., Gürbüz, H., 2005. Seasonal variations in phytoplankton composition and physical-chemical features of Demirdöven Dam Reservoir, Erzurum, Turkey: Biologia, Bratislava, 60/1: 1-8.
Kilham, E., Hecky, E., 1988. Comparative ecology of marine and freshwater phytoplankton: Limnol. Oceanogr. 33, 776-795.
Kloet de, W. A., 1982. The primary production of phytoplankton in lake Vecten: Hydrobiologia, 95, 37.
Kolören, Z., Taş, B., Kaya, D. Gaga Gölü (Ordu, Türkiye)’nün Mikrobiyolojik Kirlilik Seviyesinin Belirlenmesi: Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences, 3 (1), 74-85, 2011.
Komarek J., Anagnostidis K., 1986: Modern approach to the classification system of Cyanophytes, 2- Chroococcales, Algolog. Stud., 434, 157-226.
Komarek, J., Anagnostidis, K., 1989. Modern approach to the classification system of Cyanophytes. 4- Nostocales, Algolog. Stud., 56, 247-345.
Komarek, J., Anagnostidis, K., 1999. Cyanoprokaryota, Chroococcales. Gustav Fischer Verlag, Jena, 1, 1-548.
Komarek, J., Fott, B. 1983. Chlorococcales, 7. Teil. 1Halfte. In: J. Elster and W. Ohle (Eds), Das Phytoplankton des Süsswassers, E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1043 p.109. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


109. SAYFA ICERIGI

99
Jones-Lee, A., Lee, F. G., 2005. Eutrophication (Excessive Fertilization), Water Encyclopedia: Surface and Agricultural Water. Wiley, Hoboken, NJ pp 107-114.
Karacaoğlu, D., Dere, Ş., Dalkıran, N., 2004. A Taxonomic Study on the Phytoplankton of Lake Uluabat (Bursa): Tr. J. of Botany, 28, 473-485.
Karakaya, H., 1990. Ordu-Çambaşı Yaylasının Subalpin ve Alpin Vejetasyonu Üzerinde Floristik ve Fitososyolojik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 82 s, Samsun,
Kılınç, S., Dere, Ş., 1988. Hafik Gölü (Sivas) Fitoplanktonunun Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi, IX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sivas 21-23 Eylül 1988, 589-605.
Kılınç, S., Sıvacı, E.R., 2001. A Study on the Past and Present Diatom Flora of Two Alkaline Lakes: Tr. J. of Botany, 25, 373-378.
Kırankaya, Ş. G., Ekmekçi, G., 2005. Gelingüllü Baraj Gölünde Su Kalitesinin Balık Yaşamı Açısından Değerlendirilmesi: Türk Sucul Yaşam Dergisi. 3, 4: 333-340
Kıvrak, E., Gürbüz, H., 2005. Seasonal variations in phytoplankton composition and physical-chemical features of Demirdöven Dam Reservoir, Erzurum, Turkey: Biologia, Bratislava, 60/1: 1-8.
Kilham, E., Hecky, E., 1988. Comparative ecology of marine and freshwater phytoplankton: Limnol. Oceanogr. 33, 776-795.
Kloet de, W. A., 1982. The primary production of phytoplankton in lake Vecten: Hydrobiologia, 95, 37.
Kolören, Z., Taş, B., Kaya, D. Gaga Gölü (Ordu, Türkiye)’nün Mikrobiyolojik Kirlilik Seviyesinin Belirlenmesi: Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences, 3 (1), 74-85, 2011.
Komarek J., Anagnostidis K., 1986: Modern approach to the classification system of Cyanophytes, 2- Chroococcales, Algolog. Stud., 434, 157-226.
Komarek, J., Anagnostidis, K., 1989. Modern approach to the classification system of Cyanophytes. 4- Nostocales, Algolog. Stud., 56, 247-345.
Komarek, J., Anagnostidis, K., 1999. Cyanoprokaryota, Chroococcales. Gustav Fischer Verlag, Jena, 1, 1-548.
Komarek, J., Fott, B. 1983. Chlorococcales, 7. Teil. 1Halfte. In: J. Elster and W. Ohle (Eds), Das Phytoplankton des Süsswassers, E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1043 p.

İlgili Kaynaklarsingle.php