Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi104
Soylu, E. N., Gönülol, A. 2006. Seasonal variation in the diversity, species richness and composition of the phytoplankton assemblages in a shallow lake: Cryptogamie Algologie, 27 (1):85-101.
Soylu, E. N., Gönülol, A. 2010. Seasonal succession and diversity of phytoplankton in a eutropic lagoon Liman Lake, Turkey: Journal of Environmental Biology 31(5) 629-636 (2010)
Sömek, H., Balık, S., Ustaoğlu, M. R., 2005. Topçam Baraj Gölü (Çine-Aydın) Fitoplanktonu ve Mevsimsel Değişimleri: Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt I, Sayı I, 26-32
Starmach, K. 1966. Cyanophyta. Flora Slodkowodna Polski. Warszawa, 807 p.
Stoyneva, M. P., 2003. Steady-state phytoplankton assemblage in shallow Bulgarian wetlands: Hydrobiologia, 502: 169-176.
Strickland, J. D. H., Parsons, T. R., 1972. A Practical Handbook of Seawater Analysis. Fisheries Research Board of Canada, Bull. 167, Ottowa, 310 p.
Svobod, Z., Lloyd, R., Mchov, J., Vykusov, B. 1993. Water quality and fish health, FAO, EIFAC technical paper, No:54.
Şahin, B., 1992. Trabzon Yöresi Tatlı Su Florası Üzerinde Bir Araştırma: Doğa Tr. J. Of Botany, 16, 104-116.
Şahin, B., 1993. Trabzon – Uzungölün Algleri Üzerinde Bir Araştırma, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Şahin, B., 2000. Algal Flora of Lakes Aygır and Balıklı Trabzon, Turkey: Tr. J. Of Botany, 24, 35-45.
Şanal, M., Köksal G., 2005. Farklı Besin Ortamlarının Daphnia pulex’in Üreme Randımanı Üzerine Etkisi: Tarım Bilimleri Dergisi, 11 (2) 173-177
Şehirli, H., 1998. Akgöl Terme-Samsun Fitoplanktonunun Kompozisyonu ve Mevsimsel Değişimi Üzerinde Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 57 s, Samsun,
Şen, B., 1987. Plankton ve Kültürü. Fırat Üniv. Su Ürünleri Yüksekokulu, Yayın No:2, Elazığ, 167 s.
Şen, B., Alp, M.T., Özrenk, F., Ercan, Y., Yıldırm, V., 1999 A Study On The Amounts Of Plant Nutrients and organic matter carried into Lake Hazar (Elazığ-Turkiye): Fresenius Environmental Bulletin, vol: 8, 5/6, 272-280.
Tanyolaç, J. 2009. Limnoloji(Tatlısu Bilimi), Hatipoğlu Yayınevi, Ankara114. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


114. SAYFA ICERIGI

104
Soylu, E. N., Gönülol, A. 2006. Seasonal variation in the diversity, species richness and composition of the phytoplankton assemblages in a shallow lake: Cryptogamie Algologie, 27 (1):85-101.
Soylu, E. N., Gönülol, A. 2010. Seasonal succession and diversity of phytoplankton in a eutropic lagoon Liman Lake, Turkey: Journal of Environmental Biology 31(5) 629-636 (2010)
Sömek, H., Balık, S., Ustaoğlu, M. R., 2005. Topçam Baraj Gölü (Çine-Aydın) Fitoplanktonu ve Mevsimsel Değişimleri: Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt I, Sayı I, 26-32
Starmach, K. 1966. Cyanophyta. Flora Slodkowodna Polski. Warszawa, 807 p.
Stoyneva, M. P., 2003. Steady-state phytoplankton assemblage in shallow Bulgarian wetlands: Hydrobiologia, 502: 169-176.
Strickland, J. D. H., Parsons, T. R., 1972. A Practical Handbook of Seawater Analysis. Fisheries Research Board of Canada, Bull. 167, Ottowa, 310 p.
Svobod, Z., Lloyd, R., Mchov, J., Vykusov, B. 1993. Water quality and fish health, FAO, EIFAC technical paper, No:54.
Şahin, B., 1992. Trabzon Yöresi Tatlı Su Florası Üzerinde Bir Araştırma: Doğa Tr. J. Of Botany, 16, 104-116.
Şahin, B., 1993. Trabzon – Uzungölün Algleri Üzerinde Bir Araştırma, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Şahin, B., 2000. Algal Flora of Lakes Aygır and Balıklı Trabzon, Turkey: Tr. J. Of Botany, 24, 35-45.
Şanal, M., Köksal G., 2005. Farklı Besin Ortamlarının Daphnia pulex’in Üreme Randımanı Üzerine Etkisi: Tarım Bilimleri Dergisi, 11 (2) 173-177
Şehirli, H., 1998. Akgöl Terme-Samsun Fitoplanktonunun Kompozisyonu ve Mevsimsel Değişimi Üzerinde Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 57 s, Samsun,
Şen, B., 1987. Plankton ve Kültürü. Fırat Üniv. Su Ürünleri Yüksekokulu, Yayın No:2, Elazığ, 167 s.
Şen, B., Alp, M.T., Özrenk, F., Ercan, Y., Yıldırm, V., 1999 A Study On The Amounts Of Plant Nutrients and organic matter carried into Lake Hazar (Elazığ-Turkiye): Fresenius Environmental Bulletin, vol: 8, 5/6, 272-280.
Tanyolaç, J. 2009. Limnoloji(Tatlısu Bilimi), Hatipoğlu Yayınevi, Ankara

İlgili Kaynaklarsingle.php