Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi105
Tanyolaç, J., Karabatak, M., 1974. Mogan Gölünün Biyolojik ve Hidrolojik Özelliklerinin Tespiti. TÜBİTAK VHAG-91, 1-50.
Taş, B., 2003. Derbent Baraj Gölü (Bafra Samsun-Türkiye), Fitoplanktonu ve Mevsimsel Degisimi Üzerine Bir Arastırma, Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 106 s.
Taş, B., Gönülol, A. Derbent Baraj Gölü (Samsun, Türkiye)nün Planktonik Algleri: Journal of FisheriesSciences.com, 1(3): 111123, 2007
Taş, B., 2011. Bloom and Eutrophication of Hydrodictyon reticulatum (Chlorophyceae) at Civil and Kacalı Stream, Ordu, Turkey: Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 28(1): 319-330.
Taş, B., 2011. Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi: The Black Sea Journal of Sciences, 3 (1), 43-61, 2011.
Taş, B., 2009. Gaga Gölü Sulak Alan Ekosistemi (Fatsa, Ordu): Kırsal Çevre Yıllığı’2009 , 20-26
Taş, B., Candan, A.Y., Can, Ö., Topkara, S. 2010. Ulugöl (Ordu)ün Bazı ,FizikoKimyasal Özellikleri: Journal of FisheriesSciences.com, 4 (3): 254-263.
Taş, B., Çetin, M. 2011. Gökgöl (Ordu-Türkiye)ün Bazı Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi: ODU Fen ve Mühendislik Dergisi (2011), Cilt:1, Sayı.1, 60-69
Taş, B., Gönülol, A. Taş, E., 2010.Seasonal Dynamics and Biomass of Mixotrophic Flagellate Dinobryon sertularia Ehrenberg (Chrysophyceae) in Derbent Reservoir (Turkey): Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10 (3): 305-313
Taş, B., Gönülol, A. 2007. Derbent Baraj Gölü (Samsun, TÜRKİYE)nün Planktonik Algleri: Journal of FisheriesSciences.com DOI: 10.3153/jfscom.2007014 1 (3): 111-123
Temponeras, M., Kristiansen, J., Moustaka-Gouni, M., 2000. Seasonal Variation in Phytoplankton Composition and Physical-Chemical Features of The Shallow Lake Doirani, Macedonia, Greece: Hydrobiologia, 424, 109-122.
Tepe, Y., Ateş, A., Mutlu, E., Töre, Y. 2006. Karagölün (Erzin-Hatay) Bazı FizikoKimyasal Özellikleri: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23 (1/1): 155-161.
Tepe, Y., Boyd, C.E. 2003. A Reassessment of Nitrogen Fertilization for Sunfish Ponds: Journal of World Aquaculture Society, 34 (4), 505-511.
Thomann, R.V., Mueller, J.A. 1987. Principle of Surface Water Quality Modelling and Control, Harper and Row Publishers, New York.115. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


115. SAYFA ICERIGI

105
Tanyolaç, J., Karabatak, M., 1974. Mogan Gölünün Biyolojik ve Hidrolojik Özelliklerinin Tespiti. TÜBİTAK VHAG-91, 1-50.
Taş, B., 2003. Derbent Baraj Gölü (Bafra Samsun-Türkiye), Fitoplanktonu ve Mevsimsel Degisimi Üzerine Bir Arastırma, Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 106 s.
Taş, B., Gönülol, A. Derbent Baraj Gölü (Samsun, Türkiye)nün Planktonik Algleri: Journal of FisheriesSciences.com, 1(3): 111123, 2007
Taş, B., 2011. Bloom and Eutrophication of Hydrodictyon reticulatum (Chlorophyceae) at Civil and Kacalı Stream, Ordu, Turkey: Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 28(1): 319-330.
Taş, B., 2011. Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi: The Black Sea Journal of Sciences, 3 (1), 43-61, 2011.
Taş, B., 2009. Gaga Gölü Sulak Alan Ekosistemi (Fatsa, Ordu): Kırsal Çevre Yıllığı’2009 , 20-26
Taş, B., Candan, A.Y., Can, Ö., Topkara, S. 2010. Ulugöl (Ordu)ün Bazı ,FizikoKimyasal Özellikleri: Journal of FisheriesSciences.com, 4 (3): 254-263.
Taş, B., Çetin, M. 2011. Gökgöl (Ordu-Türkiye)ün Bazı Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi: ODU Fen ve Mühendislik Dergisi (2011), Cilt:1, Sayı.1, 60-69
Taş, B., Gönülol, A. Taş, E., 2010.Seasonal Dynamics and Biomass of Mixotrophic Flagellate Dinobryon sertularia Ehrenberg (Chrysophyceae) in Derbent Reservoir (Turkey): Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10 (3): 305-313
Taş, B., Gönülol, A. 2007. Derbent Baraj Gölü (Samsun, TÜRKİYE)nün Planktonik Algleri: Journal of FisheriesSciences.com DOI: 10.3153/jfscom.2007014 1 (3): 111-123
Temponeras, M., Kristiansen, J., Moustaka-Gouni, M., 2000. Seasonal Variation in Phytoplankton Composition and Physical-Chemical Features of The Shallow Lake Doirani, Macedonia, Greece: Hydrobiologia, 424, 109-122.
Tepe, Y., Ateş, A., Mutlu, E., Töre, Y. 2006. Karagölün (Erzin-Hatay) Bazı FizikoKimyasal Özellikleri: Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23 (1/1): 155-161.
Tepe, Y., Boyd, C.E. 2003. A Reassessment of Nitrogen Fertilization for Sunfish Ponds: Journal of World Aquaculture Society, 34 (4), 505-511.
Thomann, R.V., Mueller, J.A. 1987. Principle of Surface Water Quality Modelling and Control, Harper and Row Publishers, New York.

İlgili Kaynaklarsingle.php