Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi106
Thunmark, S., 1945. Zur Soziologie des Süsswasserplanktons, Eine Methodologischokologische Studie: Folia. Limnol. Scand., 3, 1-66.
Trifonova, I. S., 1979. Sostav i produktivnosty fitoplanktona raznotipnyh azior Karelskogo peresheyka (Composition and productivity of phytoplankton in several Karelian lakes.) Nauka, Leningrad, 168 pp.
Trifonova, I.S., (1998). Phytoplankton composition and biomass structure in relation to trophic gradient in some temperate and subarctic lakes of north-western Russia and the Prebaltic: Hydrobiologia, 370: 99- 108.
TS 266, 2005. Türk Standardı 266, insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik, sular-içme ve kullanma suları, Türk Standardları, Ankara.
Tsarenko, P.M., Wesse, P.S. and Nevo, E., 2006. Algae of Ukraine, Diversity, Nomenclature Taxonomy, Ecology and Geography, A.R.G.Gantner Verlag K.G., Germany, 713 p.
Turan, D., Taş, B., Çilek, M., Yılmaz, Z., 2008. Aşağı Melet Irmağı (Ordu, Türkiye) Balık Faunası: Journal of FisheriesSciences.com, 2(5): 698-703, DOI: 10.3153/jfscom.2008037
Uslu, O., Türkman, A., 1987. Su Kirliliği ve Kontrolü. T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yayınları, Eğitim Dizisi I, Ankara, 344 s.
Ünal, Ş., 1985. Beytepe ve Alap Göletlerinde Fitoplanktonun Mevsimsel Değişimi: Doğa Bilim Dergisi, A2, 8, 1, 121-137.
Vollenwieder, R., Kerekes, J., 1982. Eutrophication of water monitoring, assessment and control. OECD, 154 pp, Paris
Vörös, L., Padisak, J., 1991. Phytoplankton Biyomas and Chlorophyll-a in Some Shallow Lakes in Central Europe: Hydrobiologia, 215, 111-119.
Wehr, J. D., Sheath, R. G., 2003. Freshwater Algae of North America. Ecology and Classification, Aquatic Ecology Series, Academic Press, 918 pp.
Wetzel, R.G., (1983). Limnology, second edition, Saunders College Publishing.
WHO, 1999. Guidelines for drinking-water quality, World Health Organization, Geneva.
Yaramaz, Ö., 1992. Su Kalitesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu Yayınları, No:4, Bornova, İzmir.
Yazıcı, N., Gönülol A. 1994. Suat Uğurlu Baraj Gölü (Çarşamba-Samsun) Fitoplanktonu Üzerinde Floristik ve Ekolojik Bir Araştırma: Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, (11) 42-43, 71-93.116. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


116. SAYFA ICERIGI

106
Thunmark, S., 1945. Zur Soziologie des Süsswasserplanktons, Eine Methodologischokologische Studie: Folia. Limnol. Scand., 3, 1-66.
Trifonova, I. S., 1979. Sostav i produktivnosty fitoplanktona raznotipnyh azior Karelskogo peresheyka (Composition and productivity of phytoplankton in several Karelian lakes.) Nauka, Leningrad, 168 pp.
Trifonova, I.S., (1998). Phytoplankton composition and biomass structure in relation to trophic gradient in some temperate and subarctic lakes of north-western Russia and the Prebaltic: Hydrobiologia, 370: 99- 108.
TS 266, 2005. Türk Standardı 266, insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik, sular-içme ve kullanma suları, Türk Standardları, Ankara.
Tsarenko, P.M., Wesse, P.S. and Nevo, E., 2006. Algae of Ukraine, Diversity, Nomenclature Taxonomy, Ecology and Geography, A.R.G.Gantner Verlag K.G., Germany, 713 p.
Turan, D., Taş, B., Çilek, M., Yılmaz, Z., 2008. Aşağı Melet Irmağı (Ordu, Türkiye) Balık Faunası: Journal of FisheriesSciences.com, 2(5): 698-703, DOI: 10.3153/jfscom.2008037
Uslu, O., Türkman, A., 1987. Su Kirliliği ve Kontrolü. T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yayınları, Eğitim Dizisi I, Ankara, 344 s.
Ünal, Ş., 1985. Beytepe ve Alap Göletlerinde Fitoplanktonun Mevsimsel Değişimi: Doğa Bilim Dergisi, A2, 8, 1, 121-137.
Vollenwieder, R., Kerekes, J., 1982. Eutrophication of water monitoring, assessment and control. OECD, 154 pp, Paris
Vörös, L., Padisak, J., 1991. Phytoplankton Biyomas and Chlorophyll-a in Some Shallow Lakes in Central Europe: Hydrobiologia, 215, 111-119.
Wehr, J. D., Sheath, R. G., 2003. Freshwater Algae of North America. Ecology and Classification, Aquatic Ecology Series, Academic Press, 918 pp.
Wetzel, R.G., (1983). Limnology, second edition, Saunders College Publishing.
WHO, 1999. Guidelines for drinking-water quality, World Health Organization, Geneva.
Yaramaz, Ö., 1992. Su Kalitesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu Yayınları, No:4, Bornova, İzmir.
Yazıcı, N., Gönülol A. 1994. Suat Uğurlu Baraj Gölü (Çarşamba-Samsun) Fitoplanktonu Üzerinde Floristik ve Ekolojik Bir Araştırma: Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, (11) 42-43, 71-93.

İlgili Kaynaklarsingle.php