Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi107
Yıldız, K., 1985. Altınapa Baraj Gölü Alg Toplulukları Üzerinde Araştırmalar. Kısım I: Fitoplankton Topluluğu: Doğa Bilim Dergisi, A2, 9(2), 419-427.
Yıldız, K., Özkıran, Ü., Kızılırmak Nehri Diyatomeleri: Doga Türk Botanik Der., 15, 166-188 (1991).
Yılmaz, N., 2007. Sapanca Gölü Batı Bölgesi Kıyı Fitoplanktonik Alg Florası Üzerine Taksonomik Bir Çalışma: Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 23:47-57
Zaim, E., 2007. Planktonic Diatom (Bacillariophyta) Composition of Lake Kaz (Pazar, Tokat): Turk J Biol 31 (2007) 203-224117. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


117. SAYFA ICERIGI

107
Yıldız, K., 1985. Altınapa Baraj Gölü Alg Toplulukları Üzerinde Araştırmalar. Kısım I: Fitoplankton Topluluğu: Doğa Bilim Dergisi, A2, 9(2), 419-427.
Yıldız, K., Özkıran, Ü., Kızılırmak Nehri Diyatomeleri: Doga Türk Botanik Der., 15, 166-188 (1991).
Yılmaz, N., 2007. Sapanca Gölü Batı Bölgesi Kıyı Fitoplanktonik Alg Florası Üzerine Taksonomik Bir Çalışma: Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 23:47-57
Zaim, E., 2007. Planktonic Diatom (Bacillariophyta) Composition of Lake Kaz (Pazar, Tokat): Turk J Biol 31 (2007) 203-224

İlgili Kaynaklarsingle.php