Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi2
değişen çevre şartlarına, özellikle de su kirliliğine yüksek duyarlılıkta olduğunu göstermiştir. Algler, kirliliği büyük bir oranda ve hızlı bir şekilde yansıtırlar. Özellikle de ekolojik olarak ekosistem değişmeleriyle ilgili değişiklikleri tespit etmekte ve uygun olmayan çevre şartlarına uygun olanları ayırt etmekte kullanılırlar. Sucul ortamlarda herhangi bir olumsuz etkinin meydana gelmesinden önce, besin durumlarında değişikliklerin belirlenmesiyle etkili ekolojik yönetim ve düzeltme doğru kaynakların izlenmesi veya kullanılmasıyla sağlanabilir. Günümüzde bu çalışmalar su kalitesinin izlenmesi, içilebilir su kaynaklarının değerlendirilmesi, düzenlemesi ve kontrolü, atıkların boşaltılması ve balıkçılığın korunması amacıyla genişletilmiştir (Atıcı, 1997).
Su içerisinde yaşayan fauna ve flora suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinden etkilenmektedir. Bu nedenle, doğal kaynaklardan temin edilen ve su ürünleri üretiminde kullanılan suların özelliklerinin çok iyi bilinmesi ve sulardaki ekolojik dengenin korunması gerekmektedir. Özellikle ülkemizin en önemli iç su kaynaklarından olan göllerin, baraj göllerinin ve onları besleyen akarsuların su kalitesinin belirlenmesi, primer prodüktiviteyi oluşturan alglerin tespit edilmesi ve bu durumun sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir.
Alglerin gerek sucul ekosistemdeki ekolojik gerekse de ekonomik önemlerinden dolayı sucul ortamların alg florasının belirlenmesi gereklidir. Bu amaçla, bu araştırma şimdiye kadar algolojik ve ekolojik hiçbir çalışma yapılmamış olan, Doğu Karadeniz Bölümünde Ordu ilinin Kabadüz ilçe sınırlarında yer alan Çambaşı Göletinin fitoplanktonu, mevsimsel değişimi ve trofik yapısını incelenmek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca mevsimsel değişimi etkileyen bazı fiziksel ve kimyasal faktörlerin belirlenmesi, böylece su kalitesinin tespiti, fitoplankton biyomasının sayım yolu ile hesaplanması ve elde edilen sonuçlara Shannon-Weaver tür çeşitliliği ve kümeleme analizi (Cluster) uygulanarak fitoplankton yapısındaki değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmaların, Türkiye tatlı su alg florasının tespiti çalışmasına katkıda bulunması umulmaktadır. Göletin trofik yapısı ve ekolojik özellikleri incelenerek bölge için önemli bir tatlı su rezervi olan göletin ileride değerlendirilmeye alınması hedeflenmektedir.12. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


12. SAYFA ICERIGI

2
değişen çevre şartlarına, özellikle de su kirliliğine yüksek duyarlılıkta olduğunu göstermiştir. Algler, kirliliği büyük bir oranda ve hızlı bir şekilde yansıtırlar. Özellikle de ekolojik olarak ekosistem değişmeleriyle ilgili değişiklikleri tespit etmekte ve uygun olmayan çevre şartlarına uygun olanları ayırt etmekte kullanılırlar. Sucul ortamlarda herhangi bir olumsuz etkinin meydana gelmesinden önce, besin durumlarında değişikliklerin belirlenmesiyle etkili ekolojik yönetim ve düzeltme doğru kaynakların izlenmesi veya kullanılmasıyla sağlanabilir. Günümüzde bu çalışmalar su kalitesinin izlenmesi, içilebilir su kaynaklarının değerlendirilmesi, düzenlemesi ve kontrolü, atıkların boşaltılması ve balıkçılığın korunması amacıyla genişletilmiştir (Atıcı, 1997).
Su içerisinde yaşayan fauna ve flora suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinden etkilenmektedir. Bu nedenle, doğal kaynaklardan temin edilen ve su ürünleri üretiminde kullanılan suların özelliklerinin çok iyi bilinmesi ve sulardaki ekolojik dengenin korunması gerekmektedir. Özellikle ülkemizin en önemli iç su kaynaklarından olan göllerin, baraj göllerinin ve onları besleyen akarsuların su kalitesinin belirlenmesi, primer prodüktiviteyi oluşturan alglerin tespit edilmesi ve bu durumun sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir.
Alglerin gerek sucul ekosistemdeki ekolojik gerekse de ekonomik önemlerinden dolayı sucul ortamların alg florasının belirlenmesi gereklidir. Bu amaçla, bu araştırma şimdiye kadar algolojik ve ekolojik hiçbir çalışma yapılmamış olan, Doğu Karadeniz Bölümünde Ordu ilinin Kabadüz ilçe sınırlarında yer alan Çambaşı Göletinin fitoplanktonu, mevsimsel değişimi ve trofik yapısını incelenmek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca mevsimsel değişimi etkileyen bazı fiziksel ve kimyasal faktörlerin belirlenmesi, böylece su kalitesinin tespiti, fitoplankton biyomasının sayım yolu ile hesaplanması ve elde edilen sonuçlara Shannon-Weaver tür çeşitliliği ve kümeleme analizi (Cluster) uygulanarak fitoplankton yapısındaki değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmaların, Türkiye tatlı su alg florasının tespiti çalışmasına katkıda bulunması umulmaktadır. Göletin trofik yapısı ve ekolojik özellikleri incelenerek bölge için önemli bir tatlı su rezervi olan göletin ileride değerlendirilmeye alınması hedeflenmektedir.

İlgili Kaynaklarsingle.php