Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi5
Orta ve Doğu Karadeniz Bölümlerini biribirine bağlayan Ordu ili ise lentik sistemlerce fakir, lotik sistemlerce zengindir. Ordu ilinde iç sularda yapılan planktonik ve ekolojik araştırmalar son yıllarda hız kazanmıştır. Bu araştırmalarda; Melet Irmağı aşağı havzasının balık faunası (Turan ve ark., 2008), Gaga Gölü Sulak Alan ekosisteminin özellikleri (Taş, 2009), Ulugölün su kalitesi (Taş ve ark., 2010), Gaga Gölünün su kalitesi (Taş, 2011), Civil ve Kacalı Derelerinde ötrofikasyon ve Hydrodictyon reticulatumun aşırı çoğalması (Taş, 2011), Ordu ili lotik sistemlerinin fotosentetik pigment içeriği (Taş ve ark., 2011), Gaga Gölünün mikrobiyolojik özellikleri (Koloren ve ark., 2011), Gökgölün bazı fiziko-kimyasal özellikleri (Taş ve Çetin, 2011), Melet Irmağında bulunan Cladophorada ağır metal birikimi (Candan, 2011) incelenmiştir. Benzer çalışmalar halen devam etmektedir.
2.2. Su Kalite Sınıfları
Günümüzde su kaynakları giderek azalmakta ve su sorunuyla karşılaşan toplumların oranı giderek artmaktadır. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (SKKY) Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına göre sular; yüksek kaliteli, az kirlenmiş, kirli ve çok kirlenmiş su olmak üzere dört su kalite sınıflarında değerlendirilir (SKKY, 2004). Bu su kalite sınıflarının özelliği şu şekilde belirtilir: Sınıf I: Yüksek kaliteli sular a. Yalnız dezenfeksiyon ile içme suyu olarak b. Rekreasyonel amaçlar için (yüzme gibi vücut teması gerektirenler) c. Alabalık üretimi d. Hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyacı için kullanılan sulardır. Sınıf II: Az kirlenmiş sular a. İleri veya uygun bir arıtma ile içme suyu olarak b. Rekreasyonel amaçlar için c. Balık üretimi (alabalık hariç) d. Sulama suyu olarak e. Sınıf I dışında kalan diğer amaçlar için kullanılan sulardır. Sınıf III: Kirlenmiş su Gıda tekstil gibi kaliteli su gerektiren sanayiler hariç, uygun bir arıtmadan sonra sanayide kullanılan sulardır Sınıf IV: Çok kirlenmiş su15. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


15. SAYFA ICERIGI

5
Orta ve Doğu Karadeniz Bölümlerini biribirine bağlayan Ordu ili ise lentik sistemlerce fakir, lotik sistemlerce zengindir. Ordu ilinde iç sularda yapılan planktonik ve ekolojik araştırmalar son yıllarda hız kazanmıştır. Bu araştırmalarda; Melet Irmağı aşağı havzasının balık faunası (Turan ve ark., 2008), Gaga Gölü Sulak Alan ekosisteminin özellikleri (Taş, 2009), Ulugölün su kalitesi (Taş ve ark., 2010), Gaga Gölünün su kalitesi (Taş, 2011), Civil ve Kacalı Derelerinde ötrofikasyon ve Hydrodictyon reticulatumun aşırı çoğalması (Taş, 2011), Ordu ili lotik sistemlerinin fotosentetik pigment içeriği (Taş ve ark., 2011), Gaga Gölünün mikrobiyolojik özellikleri (Koloren ve ark., 2011), Gökgölün bazı fiziko-kimyasal özellikleri (Taş ve Çetin, 2011), Melet Irmağında bulunan Cladophorada ağır metal birikimi (Candan, 2011) incelenmiştir. Benzer çalışmalar halen devam etmektedir.
2.2. Su Kalite Sınıfları
Günümüzde su kaynakları giderek azalmakta ve su sorunuyla karşılaşan toplumların oranı giderek artmaktadır. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (SKKY) Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına göre sular; yüksek kaliteli, az kirlenmiş, kirli ve çok kirlenmiş su olmak üzere dört su kalite sınıflarında değerlendirilir (SKKY, 2004). Bu su kalite sınıflarının özelliği şu şekilde belirtilir: Sınıf I: Yüksek kaliteli sular a. Yalnız dezenfeksiyon ile içme suyu olarak b. Rekreasyonel amaçlar için (yüzme gibi vücut teması gerektirenler) c. Alabalık üretimi d. Hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyacı için kullanılan sulardır. Sınıf II: Az kirlenmiş sular a. İleri veya uygun bir arıtma ile içme suyu olarak b. Rekreasyonel amaçlar için c. Balık üretimi (alabalık hariç) d. Sulama suyu olarak e. Sınıf I dışında kalan diğer amaçlar için kullanılan sulardır. Sınıf III: Kirlenmiş su Gıda tekstil gibi kaliteli su gerektiren sanayiler hariç, uygun bir arıtmadan sonra sanayide kullanılan sulardır Sınıf IV: Çok kirlenmiş su

İlgili Kaynaklarsingle.php