Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi6

Sınıf I, II ve III için verilen kalite parametreleri bakımından daha düşük kalitedeki yüzeysel sulardır. (Tablo 2.1)

Tablo 2.1. Kıtaiçi su kaynaklarının sınıflarına göre bazı kalite kriterleri (SKKY, 2004)

Parametreler
Sıcaklık (C) pH Çözünmüş oksijen (mg/l) Amonyum -N (mg/l) Nitrit -N (mg/l) Nitrat -N (mg/l) Fosfat (mg/l) Sülfat (mg/l) Serbest klor (mg/l)

I 25 6.5-8.5 8 0.2c 0.002 5 0.02 200 25

Su Kalite Sınıfları II III 25 30 6.5-8.5 6.0-9.0 63 1c 2c 0.01 0.05 10 20 0.16 0.65 200 400 200 400b

IV > 30 6.0-9.0 dışında <3 >2 > 0.05 > 20 > 0.65
> 400
> 400

2.3. Göllerde Trofik Yapı Bir su ortamının ötrofikasyon açısından ele alınması aşamasında en önemli adımlardan biri trofik seviyenin doğru bir şekilde tespit edilmesidir. Göllerin trofik seviyelerinin belirlenmesi amacıyla kullanılan üç temel parametre; toplam fosfor, klorofil-a ve secchi diski derinliğidir. Bunun dışında hipolimnetik oksijen ihtiyacı, alkalinite, sediment canlılarının oranlarının kullanıldığı diğer parametreler de mevcuttur. Buna göre bir gölün verimlilik düzeyi, klorofil-a yoğunlukları, secchi diski ve fosfor değerleri temel alınarak OECD (1982)ye göre belirlenmektedir (Tablo 2.2). Thomann ve ark. (1987)da bir su ortamının trofik seviyesinin tespitinde kullanılabilecek sınıflandırma yapmıştır (Tablo 2.3). Tablo 2.2. Verimlilik düzeyleri için sınır değerler (OECD, 1982)

Verimlilik düzeyi
Ultra-oligotrofik Oligotrofik Mezotrofik Ötrofik Hiperötrofik

P (fosfor) Klorofil-a

(mg/l)

(mg/l)

Maksimum klorofil-a
(mg/l)

4 10 10-35 35-100 100

1 2.5 2.5-8 8-25 25

2.5 8 8-25 25-75 75

Secchi diski derinliği (m)
12
6
3-6
1.5-3
1.5

Minimum Secchi diski derinliği (m) 6
3
1.5-3
0.7-1.5
0.716. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


16. SAYFA ICERIGI

6

Sınıf I, II ve III için verilen kalite parametreleri bakımından daha düşük kalitedeki yüzeysel sulardır. (Tablo 2.1)

Tablo 2.1. Kıtaiçi su kaynaklarının sınıflarına göre bazı kalite kriterleri (SKKY, 2004)

Parametreler
Sıcaklık (C) pH Çözünmüş oksijen (mg/l) Amonyum -N (mg/l) Nitrit -N (mg/l) Nitrat -N (mg/l) Fosfat (mg/l) Sülfat (mg/l) Serbest klor (mg/l)

I 25 6.5-8.5 8 0.2c 0.002 5 0.02 200 25

Su Kalite Sınıfları II III 25 30 6.5-8.5 6.0-9.0 63 1c 2c 0.01 0.05 10 20 0.16 0.65 200 400 200 400b

IV > 30 6.0-9.0 dışında <3 >2 > 0.05 > 20 > 0.65
> 400
> 400

2.3. Göllerde Trofik Yapı Bir su ortamının ötrofikasyon açısından ele alınması aşamasında en önemli adımlardan biri trofik seviyenin doğru bir şekilde tespit edilmesidir. Göllerin trofik seviyelerinin belirlenmesi amacıyla kullanılan üç temel parametre; toplam fosfor, klorofil-a ve secchi diski derinliğidir. Bunun dışında hipolimnetik oksijen ihtiyacı, alkalinite, sediment canlılarının oranlarının kullanıldığı diğer parametreler de mevcuttur. Buna göre bir gölün verimlilik düzeyi, klorofil-a yoğunlukları, secchi diski ve fosfor değerleri temel alınarak OECD (1982)ye göre belirlenmektedir (Tablo 2.2). Thomann ve ark. (1987)da bir su ortamının trofik seviyesinin tespitinde kullanılabilecek sınıflandırma yapmıştır (Tablo 2.3). Tablo 2.2. Verimlilik düzeyleri için sınır değerler (OECD, 1982)

Verimlilik düzeyi
Ultra-oligotrofik Oligotrofik Mezotrofik Ötrofik Hiperötrofik

P (fosfor) Klorofil-a

(mg/l)

(mg/l)

Maksimum klorofil-a
(mg/l)

4 10 10-35 35-100 100

1 2.5 2.5-8 8-25 25

2.5 8 8-25 25-75 75

Secchi diski derinliği (m)
12
6
3-6
1.5-3
1.5

Minimum Secchi diski derinliği (m) 6
3
1.5-3
0.7-1.5
0.7

İlgili Kaynaklarsingle.php