Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi7

Tablo 2.3. Göllerin beslenme durumları (Thomann ve ark., 1987)

Parametre Toplam fosfor (g/l) Klorofil-a (g/l) Bulanıklık (NTU)
Hipolimnetik oksijen (%)

Oligotrofik Mezotrofik Ötrofik

<10 10-20 >20

<4 4-10 >10

<25 25-30 >30

>80

10-80

<10 2.3.1. Trofik Statü İndeksi (TSI) Sudaki nütrientlerle göllerin zenginleşme miktarını ifade eden Trofik Statü İndeksi (TSI), göl su kalitesinin bir indikatörüdür. Zaman içerisinde trofik durumda değişimleri değerlendirmek için trofik indeksten yararlanılır. Trofik statü indeksi, göl yönetimi için değerli bir veri oluşturur. Bu veriler göl ekosistemi ve bileşenlerinin birbirleriyle olan ilişkisinin tam ve canlı göstergesidir. Bu göstergelerden zaman içerisinde trofik durumda değişimleri değerlendirmek ve bölge içindeki gölleri karşılaştırmak için yararlanılır (http://www.mashpeemec.us.html, 2005). Trofik durum indeksini belirlemek için, üç indeks değişkeni (secchi diski, klorofil-a ve toplam fosfor) arasındaki ilişkiler kullanılır (Carlson ve Simpson, 1996). Tablo 2.4de trofik statü indeksine göre sınıflandırma verilmiştir. Secchi diski, toplam fosfor ve kl-a degerlerinin toplamının ortalamaları eğer 0a yakın değerlerde ise göl oligotrofik düzeye daha yakın, 100e daha yakınsa göl hiperötrofik yapıda olduğu kabul edilir. Tablo 2.4. Trofik statü indeksinin (TSI) sınıflandırılması (Carlson ve Simpson, 1996) TSIORT <3040 4050 5070 70100+ Kl-a (g/l) 02.6 2.67.3 7.356 56155+ TP (g/l) 012 1224 2496 96384+ SD (m) 4>8 24
0.52
<0.250.5 Trofik Durum Oligotrofik Mezotrofik Ötrofik Hiperötrofik Secchi diski derinliği; gölde su geçirgenliğinin bir ölçümüdür. Genelde nütrient düzeylerinde artış su geçirgenliğini azaltır. Suyun rengi ve askıdaki maddeler geçirgenliği etkileyen diğer faktörlerdir. Fosfor; alg gelişimi için sınırlayıcı bir17. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


17. SAYFA ICERIGI

7

Tablo 2.3. Göllerin beslenme durumları (Thomann ve ark., 1987)

Parametre Toplam fosfor (g/l) Klorofil-a (g/l) Bulanıklık (NTU)
Hipolimnetik oksijen (%)

Oligotrofik Mezotrofik Ötrofik

<10 10-20 >20

<4 4-10 >10

<25 25-30 >30

>80

10-80

<10 2.3.1. Trofik Statü İndeksi (TSI) Sudaki nütrientlerle göllerin zenginleşme miktarını ifade eden Trofik Statü İndeksi (TSI), göl su kalitesinin bir indikatörüdür. Zaman içerisinde trofik durumda değişimleri değerlendirmek için trofik indeksten yararlanılır. Trofik statü indeksi, göl yönetimi için değerli bir veri oluşturur. Bu veriler göl ekosistemi ve bileşenlerinin birbirleriyle olan ilişkisinin tam ve canlı göstergesidir. Bu göstergelerden zaman içerisinde trofik durumda değişimleri değerlendirmek ve bölge içindeki gölleri karşılaştırmak için yararlanılır (http://www.mashpeemec.us.html, 2005). Trofik durum indeksini belirlemek için, üç indeks değişkeni (secchi diski, klorofil-a ve toplam fosfor) arasındaki ilişkiler kullanılır (Carlson ve Simpson, 1996). Tablo 2.4de trofik statü indeksine göre sınıflandırma verilmiştir. Secchi diski, toplam fosfor ve kl-a degerlerinin toplamının ortalamaları eğer 0a yakın değerlerde ise göl oligotrofik düzeye daha yakın, 100e daha yakınsa göl hiperötrofik yapıda olduğu kabul edilir. Tablo 2.4. Trofik statü indeksinin (TSI) sınıflandırılması (Carlson ve Simpson, 1996) TSIORT <3040 4050 5070 70100+ Kl-a (g/l) 02.6 2.67.3 7.356 56155+ TP (g/l) 012 1224 2496 96384+ SD (m) 4>8 24
0.52
<0.250.5 Trofik Durum Oligotrofik Mezotrofik Ötrofik Hiperötrofik Secchi diski derinliği; gölde su geçirgenliğinin bir ölçümüdür. Genelde nütrient düzeylerinde artış su geçirgenliğini azaltır. Suyun rengi ve askıdaki maddeler geçirgenliği etkileyen diğer faktörlerdir. Fosfor; alg gelişimi için sınırlayıcı bir

İlgili Kaynaklarsingle.php