Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi9

Tablo 2.5. Göllerin trofik yapısının sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada kullanılan üç değişkenin TSI ve sınır değerleri (Carlson, 1977)

TSI değerleri
<30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80< Klorofil-a (g/l) <0.95 0.95-2.6 2.6-7.3 7.3-20 20-56 56-155 155< Secchi diski derinliği (m) >8 8-4
4-2
2-1
0.5-1
0.25-0.5
<0.25 Toplam fosfor (g/l) Özellikler Sucul yaşam <6 6-12 2-24 24-48 48-96 96-192 192-384 Oligotrofik: Temiz su, O2 yıl boyunca hipolimniyonda mevcut Sığ göllerin hipolimniyon tabakası oksijensiz olabilir Mezotrofik: Su kısmen temiz, yaz süresince hipolinmiyondaki oksijensizlik artış gösterbilir Ötrofik: Hipolimniyon oksijensiz, makrofit problemleri de gözlenebilir Mavi-yeşil algler dominanttır, alg köpükleri ve makrofitler sorun teşkil eder Hiperötrofik: Işık verimliliği sınırlar. Algler ve makrofitler yoğundur Alg köpükleri ve az sayıda makrofit mevcuttur Alabalıklar yoğundur Alabalıklar sadace derin göllerde mevcuttur Hipolimniyondaki oksijensizlik alabalıkların bulunmamasına sebep olur Sadece ılık sularda yayılış gösteren balıklar mevcuttur. Levreğe yoğun rastlanılabilir Yoğun makrofit, alg köpükleri ve düşük saydamlık sudaki yüzmeyi engelleyebilir Sazan gibi Cyprinidlere rastlanır Töleranslı balıklar yoğundur; yazın balık ölümleri gözlenebilir Tablo 2.6. Değişkenlerin TSI değerleri arasındaki ilişki ve indeks değerlerindeki sapmaların izahı (Carlson, 1983) Değişkenlerin TSI değerleri arasındaki ilişki TSI (Kl-a) = TSI (TP) = TSI (SD) TSI (Kl-a) > TSI (SD)
TSI (TP) = TSI (SD) > TSI (Kl-a)
TSI (SD) = TSI (Kl-a) > TSI (TP) TSI (TP) > TSI (Kl-a) = TSI (SD)

Durumlar
Az ışıkta algler dominant; TN/ TF ~ 33:1 Aphanizomenon gibi büyük tanecikli algler dominant Işık azlığında tanecikli olmayan algler ya da renklilik baskın Fosfor algal biyoması sınırlar (TN/ TF > 33:1) Algler ışık azlığında dominant, fakat nitrojenin azlığı, zooplankton beslenmesi ya da toksinler algal biyoması sınırlar19. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


19. SAYFA ICERIGI

9

Tablo 2.5. Göllerin trofik yapısının sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada kullanılan üç değişkenin TSI ve sınır değerleri (Carlson, 1977)

TSI değerleri
<30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80< Klorofil-a (g/l) <0.95 0.95-2.6 2.6-7.3 7.3-20 20-56 56-155 155< Secchi diski derinliği (m) >8 8-4
4-2
2-1
0.5-1
0.25-0.5
<0.25 Toplam fosfor (g/l) Özellikler Sucul yaşam <6 6-12 2-24 24-48 48-96 96-192 192-384 Oligotrofik: Temiz su, O2 yıl boyunca hipolimniyonda mevcut Sığ göllerin hipolimniyon tabakası oksijensiz olabilir Mezotrofik: Su kısmen temiz, yaz süresince hipolinmiyondaki oksijensizlik artış gösterbilir Ötrofik: Hipolimniyon oksijensiz, makrofit problemleri de gözlenebilir Mavi-yeşil algler dominanttır, alg köpükleri ve makrofitler sorun teşkil eder Hiperötrofik: Işık verimliliği sınırlar. Algler ve makrofitler yoğundur Alg köpükleri ve az sayıda makrofit mevcuttur Alabalıklar yoğundur Alabalıklar sadace derin göllerde mevcuttur Hipolimniyondaki oksijensizlik alabalıkların bulunmamasına sebep olur Sadece ılık sularda yayılış gösteren balıklar mevcuttur. Levreğe yoğun rastlanılabilir Yoğun makrofit, alg köpükleri ve düşük saydamlık sudaki yüzmeyi engelleyebilir Sazan gibi Cyprinidlere rastlanır Töleranslı balıklar yoğundur; yazın balık ölümleri gözlenebilir Tablo 2.6. Değişkenlerin TSI değerleri arasındaki ilişki ve indeks değerlerindeki sapmaların izahı (Carlson, 1983) Değişkenlerin TSI değerleri arasındaki ilişki TSI (Kl-a) = TSI (TP) = TSI (SD) TSI (Kl-a) > TSI (SD)
TSI (TP) = TSI (SD) > TSI (Kl-a)
TSI (SD) = TSI (Kl-a) > TSI (TP) TSI (TP) > TSI (Kl-a) = TSI (SD)

Durumlar
Az ışıkta algler dominant; TN/ TF ~ 33:1 Aphanizomenon gibi büyük tanecikli algler dominant Işık azlığında tanecikli olmayan algler ya da renklilik baskın Fosfor algal biyoması sınırlar (TN/ TF > 33:1) Algler ışık azlığında dominant, fakat nitrojenin azlığı, zooplankton beslenmesi ya da toksinler algal biyoması sınırlar

İlgili Kaynaklarsingle.php