Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi10

2.3.2. Fitoplankton Bileşik Oranı (FBO)

Birçok araştırıcı fitoplanktonda mevcut grupların tür sayısının birbiriyle oranlarının gölün verimliliğini gösterdiği fikrini ortaya koymuşlardır (Pearsal, 1921; Thunmark, 1945; Nygaard, 1949; Hutchinson, 1967). Bu oranlardan Nygaard (1949)ın önerdiği koefisyon daha çok uygulanmıştır. Bu indis bir gölün beslenme derecesini en iyi açıklamaya yaranyan bir indistir. Nygaard (1949)ın bileşik oranı (FBO) Ott ve Laugaste (1996) tarafından modifiye edilmiştir. FBOya göre göllerin trofik statüsü ve FBO değeri Tablo 2.7de gösterilmiştir.

Tablo 2.7. Fitoplankton bileşik oranına göre göllerin ekolojik yapısı (Ott ve Lausgaste, 1996)

Göl Statüsü Oligo-distrof
Mezotrof Ötrof Hiperötrof

FBO <2 2-5 5-7 >7

2.3.3. Dominant Cinslere Göre Trofik Seviye
2.3.3.1. Palmerın Kirlilik İndeksi
Palmer (1969) tatlı sularda fitoplankterleri kullanarak göllerin trofik yapıları hakkında bilgi edinmiştir. 20 farklı fitoplankton türünü (Tablo 2.8) kullanarak bunların mililitrede 50 adet veya daha fazla tespit edilmesi halinde bu fitoplankterlere belirli puanlar vermiştir. Trofik seviyeyi belirlemeye hoşgörülü fitoplankton türlerine bulunduğu seviyeye göre 1den 5e kadar puan verilmiştir. Organik kirliliğe daha az uyum sağlayan türlere daha düşük puanlar verilmiştir. Kirlilik değerleri hesaplandığında 20 ve daha üzeri bir değere ulaşılıyorsa yüksek oranda organik kirliliğin göstergesidir. Hesaplanan değerler 15-19 arasında ise organik kirliliğe ılımlı olduğunu gösterir, eğer 15den daha küçükse hesaplanan değer organik kirliliğin olmadığının göstergesidir.20. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


20. SAYFA ICERIGI

10

2.3.2. Fitoplankton Bileşik Oranı (FBO)

Birçok araştırıcı fitoplanktonda mevcut grupların tür sayısının birbiriyle oranlarının gölün verimliliğini gösterdiği fikrini ortaya koymuşlardır (Pearsal, 1921; Thunmark, 1945; Nygaard, 1949; Hutchinson, 1967). Bu oranlardan Nygaard (1949)ın önerdiği koefisyon daha çok uygulanmıştır. Bu indis bir gölün beslenme derecesini en iyi açıklamaya yaranyan bir indistir. Nygaard (1949)ın bileşik oranı (FBO) Ott ve Laugaste (1996) tarafından modifiye edilmiştir. FBOya göre göllerin trofik statüsü ve FBO değeri Tablo 2.7de gösterilmiştir.

Tablo 2.7. Fitoplankton bileşik oranına göre göllerin ekolojik yapısı (Ott ve Lausgaste, 1996)

Göl Statüsü Oligo-distrof
Mezotrof Ötrof Hiperötrof

FBO <2 2-5 5-7 >7

2.3.3. Dominant Cinslere Göre Trofik Seviye
2.3.3.1. Palmerın Kirlilik İndeksi
Palmer (1969) tatlı sularda fitoplankterleri kullanarak göllerin trofik yapıları hakkında bilgi edinmiştir. 20 farklı fitoplankton türünü (Tablo 2.8) kullanarak bunların mililitrede 50 adet veya daha fazla tespit edilmesi halinde bu fitoplankterlere belirli puanlar vermiştir. Trofik seviyeyi belirlemeye hoşgörülü fitoplankton türlerine bulunduğu seviyeye göre 1den 5e kadar puan verilmiştir. Organik kirliliğe daha az uyum sağlayan türlere daha düşük puanlar verilmiştir. Kirlilik değerleri hesaplandığında 20 ve daha üzeri bir değere ulaşılıyorsa yüksek oranda organik kirliliğin göstergesidir. Hesaplanan değerler 15-19 arasında ise organik kirliliğe ılımlı olduğunu gösterir, eğer 15den daha küçükse hesaplanan değer organik kirliliğin olmadığının göstergesidir.

İlgili Kaynaklarsingle.php