Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi11

Tablo 2.8. Palmer (1969)in kirlilik indeksine göre belirlenmiş cinsler ve değerleri

Anacystis

1 Micractinium 1

Ankistrodesmus

2

Navicula

3

Chlamydomonas

4

Nitzschia

3

Chlorella

3 Oscillatoria 5

Cyclotella

1 Pandorina 1

Closterium 1 Phacus 2

Euglena

5 Phormidium 1

Gomphonema

1 Scenedesmus 4

Lepocinclis

1 Stigeoclonium 2

Melosira

1 Synedra 2

2.3.3.2. Su Kalitesinin ve Trofik Yapının Sınıflandırılması
Trofik yapı; su özelliği ve baskın fitoplankton kullanılarak Loiraine ve Vollenweider (1981) (Tablo 2.9), Wetzel (2001) (Tablo 2.10) ve Peerapornpisal ve ark. (2007) (Tablo 2.11 ve Tablo 2.12) tarafından sınıflandırılmıştır.

Tablo 2.9. Toplam fosfor, toplam azot, klorofil-a ve secchi derinliği dikkate alınarak su kalitesinin değerlendirilmesi (Loiraine ve Vollenweider, 1981)

Değişkenler (Ortalama
yıllık değerler)
Toplam fosfor mg.m-3
Toplam azot mg.m-3
Klorofil-a mg.m-3
Secchi derinliği m.

ortalama x1 s.d. x2 s.d. aralık
n
ortalama x1 s.d. x2 s.d. aralık
n
ortalama x1 s.d. x2 s.d. aralık
n
ortalama x1 s.d. x2 s.d. aralık
n

Oligotrofik Mezotrofik

8.0 4.85-13.3 2.9-22.1 3.0-17.7
21 661 371-1180 208-2103 307-1630 11 4.2 2.6-7.6 1.5-13 1.3-10.6 1.3-10.6 9.9 5.9-16.5 3.6-27.5 5.4-28.3 13

26.7 14.5-49 7.9-90.8 10.9-95.6 19 (21)
753 485-1170 313-1816 361-1387
8 16.1 8.9-29 4.9-52.5 4.9-19.5 4.9-49.5 4.2 2.7-7.4 14-13 1.5-8.1 20

Ötrofik Hiperötrofik

84.4 38-189 16.8-424 16.2-386 71 (72) 1875 861-4081 395-8913 393-6100 37 (38)
42.6 16.9-107 6.7-270 9.5-275 9.5-275
2.45 1.5-4.0 0.9-6.7 0.8-7.0 70 (72)

750-1200 2
100-150 2
0.4-0.5 221. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


21. SAYFA ICERIGI

11

Tablo 2.8. Palmer (1969)in kirlilik indeksine göre belirlenmiş cinsler ve değerleri

Anacystis

1 Micractinium 1

Ankistrodesmus

2

Navicula

3

Chlamydomonas

4

Nitzschia

3

Chlorella

3 Oscillatoria 5

Cyclotella

1 Pandorina 1

Closterium 1 Phacus 2

Euglena

5 Phormidium 1

Gomphonema

1 Scenedesmus 4

Lepocinclis

1 Stigeoclonium 2

Melosira

1 Synedra 2

2.3.3.2. Su Kalitesinin ve Trofik Yapının Sınıflandırılması
Trofik yapı; su özelliği ve baskın fitoplankton kullanılarak Loiraine ve Vollenweider (1981) (Tablo 2.9), Wetzel (2001) (Tablo 2.10) ve Peerapornpisal ve ark. (2007) (Tablo 2.11 ve Tablo 2.12) tarafından sınıflandırılmıştır.

Tablo 2.9. Toplam fosfor, toplam azot, klorofil-a ve secchi derinliği dikkate alınarak su kalitesinin değerlendirilmesi (Loiraine ve Vollenweider, 1981)

Değişkenler (Ortalama
yıllık değerler)
Toplam fosfor mg.m-3
Toplam azot mg.m-3
Klorofil-a mg.m-3
Secchi derinliği m.

ortalama x1 s.d. x2 s.d. aralık
n
ortalama x1 s.d. x2 s.d. aralık
n
ortalama x1 s.d. x2 s.d. aralık
n
ortalama x1 s.d. x2 s.d. aralık
n

Oligotrofik Mezotrofik

8.0 4.85-13.3 2.9-22.1 3.0-17.7
21 661 371-1180 208-2103 307-1630 11 4.2 2.6-7.6 1.5-13 1.3-10.6 1.3-10.6 9.9 5.9-16.5 3.6-27.5 5.4-28.3 13

26.7 14.5-49 7.9-90.8 10.9-95.6 19 (21)
753 485-1170 313-1816 361-1387
8 16.1 8.9-29 4.9-52.5 4.9-19.5 4.9-49.5 4.2 2.7-7.4 14-13 1.5-8.1 20

Ötrofik Hiperötrofik

84.4 38-189 16.8-424 16.2-386 71 (72) 1875 861-4081 395-8913 393-6100 37 (38)
42.6 16.9-107 6.7-270 9.5-275 9.5-275
2.45 1.5-4.0 0.9-6.7 0.8-7.0 70 (72)

750-1200 2
100-150 2
0.4-0.5 2

İlgili Kaynaklarsingle.php