Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi12

Tablo 2.10. Su özelliği ve baskın fitoplankton kullanarak trofik yapının sınıflandırılması (Wetzel, 2001)

Genel göl trofisi Oligotrofik Oligotrofik
Oligotrofik Oligotrofik Oligotrofik Mezotrofik ya da
Ötrofik
Ötrofik
Ötrofik

Su özellikleri
Hafif asidik; çok tuzlu
Hafif alkali nötr; Besince fakir göller
Hafif alkali nötr; besin bakımından fakir ya da
besinin azaldığı mevsimlerde verimli
göller Hafif alkali nötr; besince fakir göller Hafif alkali nötr; genellikle besin az artik sığ göllerde
yaygın Hafif alkali nötr; yıllık
dominant ya da bazı mevsimlerde ötrofik
göller
Genellikle besince zengin alkali göller
Genellikle alkali; besince zengin; sıcak
göllerin sıcak dönemleri ya da besince zengin tropikal
göller

Baskın algler
Desmidler Staurodesmus, Staurastrum
Diyatomlar, genellikle Cymbella ve Tabellaria,
Chrysophyceaelerden özellikle Dinobryon.
Bazı Mallomonas
Chlorococcal Oocystis ya da Chrysophyceaeden Botryococcus
Dinoflagellatlar, özellikle bazı Peridinium ve Ceratium spp.
Dinoflagellatlar, bazı Peridinium ve Ceratium
spp.
Yıl boyunca diyatomlar, özellikle Asterionella spp.,
Fragilaria crotonensis, Synedra, Stephanodiscus
ve Melosira granulata
Mavi-yeşil alglerden özellikle Anacystis
(=Microcystis), Aphanizomenon,
Anabaena

Diğer sık ortaya çıkan algler
Sphaerocystis, Gloeocystis, Rhizosolenia, Tabelleria Bazı Asterionella spp., bazı Melosira spp., Dinobryon Chrysophyceaelar
Diğer Chrysophyceaeler,
örneğin: Synura, Uroglena, Diyatom
Tabellaria
Oligotrofik diyatomlar
Küçük Chrysophyceaeler ve Cryptophyceaeler ve
Diyatomlar
Glenodinium ve birçok diğer algler
Birçok diğer algler özellikle yılın sıcak dönemlerinde yeşil ve mavi yeşil algler;
oldukça yüksek çözünmüş organik maddenin artışında
dezmidler Diğer Mavi yeşil algler; Eğer organik olarak zenginleşmiş ya da kirlenmiş ise Euglenaphyceaeler
bulunur.

Tablo 2.11. Su kalitesi değerlerine göre gölün trofik yapısı ve su kalitesi (Peerapornpisal ve ark., 2007)

Ortalama Değer 1.0 2.0 2.1 3.5 3.6 5.5 5.6 7.5 7.6 9.0 9.1 10.0

Trofik Statü Oligotrofik Oligo-Mezotrofik Mezotrofik Mezo-Ötrofik
Ötrofik Hiperötrofik

Genel Su Kalitesi Temiz
Orta Temiz Orta
Orta Kirli Kirli
Çok Kirli22. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


22. SAYFA ICERIGI

12

Tablo 2.10. Su özelliği ve baskın fitoplankton kullanarak trofik yapının sınıflandırılması (Wetzel, 2001)

Genel göl trofisi Oligotrofik Oligotrofik
Oligotrofik Oligotrofik Oligotrofik Mezotrofik ya da
Ötrofik
Ötrofik
Ötrofik

Su özellikleri
Hafif asidik; çok tuzlu
Hafif alkali nötr; Besince fakir göller
Hafif alkali nötr; besin bakımından fakir ya da
besinin azaldığı mevsimlerde verimli
göller Hafif alkali nötr; besince fakir göller Hafif alkali nötr; genellikle besin az artik sığ göllerde
yaygın Hafif alkali nötr; yıllık
dominant ya da bazı mevsimlerde ötrofik
göller
Genellikle besince zengin alkali göller
Genellikle alkali; besince zengin; sıcak
göllerin sıcak dönemleri ya da besince zengin tropikal
göller

Baskın algler
Desmidler Staurodesmus, Staurastrum
Diyatomlar, genellikle Cymbella ve Tabellaria,
Chrysophyceaelerden özellikle Dinobryon.
Bazı Mallomonas
Chlorococcal Oocystis ya da Chrysophyceaeden Botryococcus
Dinoflagellatlar, özellikle bazı Peridinium ve Ceratium spp.
Dinoflagellatlar, bazı Peridinium ve Ceratium
spp.
Yıl boyunca diyatomlar, özellikle Asterionella spp.,
Fragilaria crotonensis, Synedra, Stephanodiscus
ve Melosira granulata
Mavi-yeşil alglerden özellikle Anacystis
(=Microcystis), Aphanizomenon,
Anabaena

Diğer sık ortaya çıkan algler
Sphaerocystis, Gloeocystis, Rhizosolenia, Tabelleria Bazı Asterionella spp., bazı Melosira spp., Dinobryon Chrysophyceaelar
Diğer Chrysophyceaeler,
örneğin: Synura, Uroglena, Diyatom
Tabellaria
Oligotrofik diyatomlar
Küçük Chrysophyceaeler ve Cryptophyceaeler ve
Diyatomlar
Glenodinium ve birçok diğer algler
Birçok diğer algler özellikle yılın sıcak dönemlerinde yeşil ve mavi yeşil algler;
oldukça yüksek çözünmüş organik maddenin artışında
dezmidler Diğer Mavi yeşil algler; Eğer organik olarak zenginleşmiş ya da kirlenmiş ise Euglenaphyceaeler
bulunur.

Tablo 2.11. Su kalitesi değerlerine göre gölün trofik yapısı ve su kalitesi (Peerapornpisal ve ark., 2007)

Ortalama Değer 1.0 2.0 2.1 3.5 3.6 5.5 5.6 7.5 7.6 9.0 9.1 10.0

Trofik Statü Oligotrofik Oligo-Mezotrofik Mezotrofik Mezo-Ötrofik
Ötrofik Hiperötrofik

Genel Su Kalitesi Temiz
Orta Temiz Orta
Orta Kirli Kirli
Çok Kirli

İlgili Kaynaklarsingle.php