Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi14
3. MATERYAL VE METOT
3.1. Araştırma Alanının Tanımı
3.1.1. Çambaşı Göletinin Coğrafik ve Jeolojik Yapısı
Çambaşı Göleti, Ordu ili Kabadüz ilçe merkezinin 36 km güneyinde, Çambaşı Yaylasında yer almaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1732 mdir. Gölet yeri, Çambaşı Yaylasının 2 km kuzey batısında, Kabalak Deresi ve Oba Deresinin birleşiminin 300 m devamındadır. (Şekil 3.1).
Çambaşı Göleti, Orduda Kabalak Deresi üzerinde, yaklaşık 23700 m2 bir alana DSİ tarafından hayvan sulama amaçlı kurulmuş bir gölettir. Gölet Ordu merkezinden 72 km uzaklıkta bulunmaktadır. Gölet 40 38′ 42 N enlemi, 37 56′ 40 E boylamı arasında yer almaktadır. Baraj inşaatı 1993 yılında başlamış, 1998 yılında tamamlanmıştır. Barajın gövde yapısı harçlı kargir ve betondan yapılmış olup, gövde hacmi 4300 m3tür. Gölet 75000 m3 hacminde, ortalama 310 m uzunluğunda ve ortalama 78 m enindedir. Gölün çevresi 820 m civarındadır (Anonim, 1993).
Göl ve çevresinde jeolojik yapı üst kretase yaşlı volkanik seriye ait andezit ve andezitik tüf ile granit yer almaktadır. Stratigrafik olarak en altta granit yer almaktadır. Bölgede yaygın olarak yer alan granit masif sert ve sağlam yapıdadır. Granitlerin üzerinde tüf, andezitik tüf birimleri yer alır. Sık eklemli ve çatlaklı olup boz, kahve renklidirler. En üstte ise andezitler yer almaktadır. Andezitler çok geniş alanda yüzeyleşmektedir. Karadeniz sahil dağlarında kretase-tersiyer tabakaları, rijit ve sertleşmiş bir alt yapı üzerindeki epikondinontal bir denizin genellikle neritik sedimentleridir (Anonim, 1993).24. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


24. SAYFA ICERIGI

14
3. MATERYAL VE METOT
3.1. Araştırma Alanının Tanımı
3.1.1. Çambaşı Göletinin Coğrafik ve Jeolojik Yapısı
Çambaşı Göleti, Ordu ili Kabadüz ilçe merkezinin 36 km güneyinde, Çambaşı Yaylasında yer almaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1732 mdir. Gölet yeri, Çambaşı Yaylasının 2 km kuzey batısında, Kabalak Deresi ve Oba Deresinin birleşiminin 300 m devamındadır. (Şekil 3.1).
Çambaşı Göleti, Orduda Kabalak Deresi üzerinde, yaklaşık 23700 m2 bir alana DSİ tarafından hayvan sulama amaçlı kurulmuş bir gölettir. Gölet Ordu merkezinden 72 km uzaklıkta bulunmaktadır. Gölet 40 38′ 42 N enlemi, 37 56′ 40 E boylamı arasında yer almaktadır. Baraj inşaatı 1993 yılında başlamış, 1998 yılında tamamlanmıştır. Barajın gövde yapısı harçlı kargir ve betondan yapılmış olup, gövde hacmi 4300 m3tür. Gölet 75000 m3 hacminde, ortalama 310 m uzunluğunda ve ortalama 78 m enindedir. Gölün çevresi 820 m civarındadır (Anonim, 1993).
Göl ve çevresinde jeolojik yapı üst kretase yaşlı volkanik seriye ait andezit ve andezitik tüf ile granit yer almaktadır. Stratigrafik olarak en altta granit yer almaktadır. Bölgede yaygın olarak yer alan granit masif sert ve sağlam yapıdadır. Granitlerin üzerinde tüf, andezitik tüf birimleri yer alır. Sık eklemli ve çatlaklı olup boz, kahve renklidirler. En üstte ise andezitler yer almaktadır. Andezitler çok geniş alanda yüzeyleşmektedir. Karadeniz sahil dağlarında kretase-tersiyer tabakaları, rijit ve sertleşmiş bir alt yapı üzerindeki epikondinontal bir denizin genellikle neritik sedimentleridir (Anonim, 1993).

İlgili Kaynaklarsingle.php