Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi18
3.1.4. Örnek Alma İstasyonları
Çambaşı Göleti fitoplanktonunu oluşturan algleri, bunların mevsimsel değişimlerini, göl suyunun klorofil-a miktarı ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini tespit etmek amacıyla gölden üç örnek alma istasyonu seçilmiştir (Şekil 3.3). Arazi çalışması boyunca sadece dokuz ay örnekleme yapılabilmiştir. Hava şartlarının kötü oluşu ve gölete ulaşım zorluğundan dolayı kış aylarında örnekleme yapılamamıştır. İkinci istasyon gölün en derin yeri olduğu için, buradan hem yüzey hem de 5 m derinlikten örnekleme yapılmıştır. Araştırma süresince, Nisan 2009-Mart 2010 tarihleri arasında aylık periyotlarla bu istasyonlardan yüzey ve 2. istasyonun 5 m derinliğinden su örnekleri alınmıştır. İstasyonların koordinatları Magellan marka GPS aleti ile tespit edilerek örneklemenin her zaman aynı yerden yapılması sağlanmıştır. İstasyonların araştırma alanındaki konumları şu şekildedir:
1. istasyon: Göletin güneydoğu kesiminden seçilmiştir. Gölet kapağının batısında yer alır. Kabalak Deresi sularının gölete döküldüğü giriş kısmına yakın yerden seçilmiştir. İstasyon koordinatı 403828″ N enlemi, 375621″ E boylamındadır.
2. istasyon: Baraj gölünün orta kısmına yakın bir bölümden seçilmiştir. Gölet kapaklarının tam olarak karşısında ve gölün en derin kısmında bulunmaktadır. İstasyon koordinatı 403827″ N enlemi, 375624″ E boylamındadır. Ortalama derinliği 7.2 mdir.
Bu istasyonda 5 m derinlikten de örnekleme yapılmıştır. Dip kısmı çamurlu yapıdadır. Gölette sirkülasyon çok fazla olduğundan zaman zaman 5 m örneklemerinde Nansen şişesiyle çamurlu su gelmektedir.28. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


28. SAYFA ICERIGI

18
3.1.4. Örnek Alma İstasyonları
Çambaşı Göleti fitoplanktonunu oluşturan algleri, bunların mevsimsel değişimlerini, göl suyunun klorofil-a miktarı ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini tespit etmek amacıyla gölden üç örnek alma istasyonu seçilmiştir (Şekil 3.3). Arazi çalışması boyunca sadece dokuz ay örnekleme yapılabilmiştir. Hava şartlarının kötü oluşu ve gölete ulaşım zorluğundan dolayı kış aylarında örnekleme yapılamamıştır. İkinci istasyon gölün en derin yeri olduğu için, buradan hem yüzey hem de 5 m derinlikten örnekleme yapılmıştır. Araştırma süresince, Nisan 2009-Mart 2010 tarihleri arasında aylık periyotlarla bu istasyonlardan yüzey ve 2. istasyonun 5 m derinliğinden su örnekleri alınmıştır. İstasyonların koordinatları Magellan marka GPS aleti ile tespit edilerek örneklemenin her zaman aynı yerden yapılması sağlanmıştır. İstasyonların araştırma alanındaki konumları şu şekildedir:
1. istasyon: Göletin güneydoğu kesiminden seçilmiştir. Gölet kapağının batısında yer alır. Kabalak Deresi sularının gölete döküldüğü giriş kısmına yakın yerden seçilmiştir. İstasyon koordinatı 403828″ N enlemi, 375621″ E boylamındadır.
2. istasyon: Baraj gölünün orta kısmına yakın bir bölümden seçilmiştir. Gölet kapaklarının tam olarak karşısında ve gölün en derin kısmında bulunmaktadır. İstasyon koordinatı 403827″ N enlemi, 375624″ E boylamındadır. Ortalama derinliği 7.2 mdir.
Bu istasyonda 5 m derinlikten de örnekleme yapılmıştır. Dip kısmı çamurlu yapıdadır. Gölette sirkülasyon çok fazla olduğundan zaman zaman 5 m örneklemerinde Nansen şişesiyle çamurlu su gelmektedir.

İlgili Kaynaklarsingle.php