Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi19
Şekil 3.3. Çambaşı Göletinde örnek alma istasyonları 3. istasyon: Baraj gölünün kuzeybatısında, gölet kapaklarının doğusundadır.
Göletin en durgun olduğu yerdir. İstasyon koordinatı 403823″ N enlemi, 375627″ E boylamındadır.
3.2. Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerin Saptanması ve Kullanılan Gereçler
Gölet suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri göleti en iyi temsil edecek olan göletin ortasındaki 2. istasyondan alınan yüzey suyunda yapılan analizlerle tespit edilmiştir.
3.2.1. Sıcaklık, pH, Çözünmüş Oksijen ve Işık Geçirgenliği Ölçümleri Çambaşı Göletinin sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen ve ışık geçirgenliği ölçümleri Nisan 2009 ile Mart 2010 tarihleri arasında hava şartlarından dolayı Aralık, Ocak, Şubat ayları hariç 9 ay süreyle yapılmıştır. Tüm istasyonlar için gerçekleştirilen29. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


29. SAYFA ICERIGI

19
Şekil 3.3. Çambaşı Göletinde örnek alma istasyonları 3. istasyon: Baraj gölünün kuzeybatısında, gölet kapaklarının doğusundadır.
Göletin en durgun olduğu yerdir. İstasyon koordinatı 403823″ N enlemi, 375627″ E boylamındadır.
3.2. Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerin Saptanması ve Kullanılan Gereçler
Gölet suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri göleti en iyi temsil edecek olan göletin ortasındaki 2. istasyondan alınan yüzey suyunda yapılan analizlerle tespit edilmiştir.
3.2.1. Sıcaklık, pH, Çözünmüş Oksijen ve Işık Geçirgenliği Ölçümleri Çambaşı Göletinin sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen ve ışık geçirgenliği ölçümleri Nisan 2009 ile Mart 2010 tarihleri arasında hava şartlarından dolayı Aralık, Ocak, Şubat ayları hariç 9 ay süreyle yapılmıştır. Tüm istasyonlar için gerçekleştirilen

İlgili Kaynaklarsingle.php