Çambaşı Göleti (Kabadüz, Ordu) fitoplanktonu ve trofik yapısının incelenmesi20
bu ölçümler, her ay düzenli olarak çalışma sırasında yerinde yapılmıştır. Örnek alımı sırasında, yüzey suyu için gerçekleştirilen bu ölçümlerde sıcaklık, pH ölçümü, toplam çözünmüş madde (TDS) ve oksijen ölçümleri HACH LANGE marka HQ40d modelli multiparametre ölçüm cihazıyla ölçülmüştür. Işık geçirgenliği ise secchi diski ile ölçülmüştür. Tüm bu ölçümler sırasında teknenin durması sağlanmıştır. Sıcaklık, pH ve çözünmüş oksijen ölçümleri sırasında ilgili cihazlara ait elektrotlar su içerisine daldırılarak sabit değerler elde edilinceye kadar beklenilmiş ve daha sonra elde edilen bu değerler kaydedilmiştir.
Işık geçirgenliği ölçümü, çapı 25 cm olan secchi diskin suya daldırılarak gözden kaybolup göründüğü noktanın derinliğinin belirlenmesi ve bu değerlerin ortalaması alınarak gerçekleştirilmiştir. Derinliğin belirlenmesinde secchi diskin bağlı olduğu ip üzerindeki metrik değerlerden yararlanılmıştır.
3.2.2. Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
AKM tayini için 1 litre su örneği alınmıştır. Örnek su filtre işleminden önce çalkalanarak, 1 saat 105Cde etüvde bekletilmiş ve hassas olarak tartımı alınmış 0,45 göz açıklığındaki Sartorius marka selüloz nitrat filtre kğıdından milipore filtre sistemi yardımı ile süzülmüştür. Filtre kğıdı üzerinde kalmış muhtemel tuz kristallerini çözmek için 1 ml saf su kullanılmıştır. Daha sonra filtre çıkarılarak alüminyum bir plaka üzerine alınmış, etüvde 105Cde 1 saat kurutulmuştur. Daha sonra desikatörde 15 dakika soğutulup hassas terazide tartılmıştır. Aşağıdaki formül kullanılarak AKM miktarı ölçülmüş, sonuç mg/l cinsinden hesaplanmıştır. Eğer su bulanık ve kirli ise 250 veya 500 ml su örneği filtre edilebilir (APHA, 1985).
AKM (mg/l) = [(A-B) x 1000] / örnek hacmi (mL) A: Filtre + kalıntı ağırlığı (mg) B: Filtre ağırlığı (mg)30. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


30. SAYFA ICERIGI

20
bu ölçümler, her ay düzenli olarak çalışma sırasında yerinde yapılmıştır. Örnek alımı sırasında, yüzey suyu için gerçekleştirilen bu ölçümlerde sıcaklık, pH ölçümü, toplam çözünmüş madde (TDS) ve oksijen ölçümleri HACH LANGE marka HQ40d modelli multiparametre ölçüm cihazıyla ölçülmüştür. Işık geçirgenliği ise secchi diski ile ölçülmüştür. Tüm bu ölçümler sırasında teknenin durması sağlanmıştır. Sıcaklık, pH ve çözünmüş oksijen ölçümleri sırasında ilgili cihazlara ait elektrotlar su içerisine daldırılarak sabit değerler elde edilinceye kadar beklenilmiş ve daha sonra elde edilen bu değerler kaydedilmiştir.
Işık geçirgenliği ölçümü, çapı 25 cm olan secchi diskin suya daldırılarak gözden kaybolup göründüğü noktanın derinliğinin belirlenmesi ve bu değerlerin ortalaması alınarak gerçekleştirilmiştir. Derinliğin belirlenmesinde secchi diskin bağlı olduğu ip üzerindeki metrik değerlerden yararlanılmıştır.
3.2.2. Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
AKM tayini için 1 litre su örneği alınmıştır. Örnek su filtre işleminden önce çalkalanarak, 1 saat 105Cde etüvde bekletilmiş ve hassas olarak tartımı alınmış 0,45 göz açıklığındaki Sartorius marka selüloz nitrat filtre kğıdından milipore filtre sistemi yardımı ile süzülmüştür. Filtre kğıdı üzerinde kalmış muhtemel tuz kristallerini çözmek için 1 ml saf su kullanılmıştır. Daha sonra filtre çıkarılarak alüminyum bir plaka üzerine alınmış, etüvde 105Cde 1 saat kurutulmuştur. Daha sonra desikatörde 15 dakika soğutulup hassas terazide tartılmıştır. Aşağıdaki formül kullanılarak AKM miktarı ölçülmüş, sonuç mg/l cinsinden hesaplanmıştır. Eğer su bulanık ve kirli ise 250 veya 500 ml su örneği filtre edilebilir (APHA, 1985).
AKM (mg/l) = [(A-B) x 1000] / örnek hacmi (mL) A: Filtre + kalıntı ağırlığı (mg) B: Filtre ağırlığı (mg)

İlgili Kaynaklarsingle.php